Környezetgazdálkodás

Magyarországon az összes kunhalom a természet védelméről szóló törvény erejétől fogva („ex lege”) védelem alatt áll. A védettséghez jogszabályi rendelkezések kapcsolódnak, amelyek mindenkire kötelező érvényűek. Ezeket az előírásokat a halmokat magában foglaló területeken gazdálkodóknak is érdemes ismerniük – és betartaniuk.

A kunhalmok ún. „ex lege” védettsége abból adódik, hogy a természet védelméről szóló törvény kimondta, hogy 1997. január 1-jétől Magyarországon az összes kunhalom természetvédelmi oltalom alatt áll. A kunhalom meghatározását szintén a törvény rögzíti: „olyan kultúrtörténeti, kulturális örökségi, tájképi, illetve élővilág védelmi szempontból jelentős domború földmű, amely kimagasodó jellegével meghatározó eleme lehet a tájnak”. A természetvédelmi nyilvántartásban szereplő „ex lege” védett kunhalmok elhelyezkedése itt tekinthető meg.

Az „ex lege” védett kunhalmokra vonatkozó táj- és természetvédelmi követelmények a védett természeti területekre vonatkozó általános törvényi rendelkezésekből következnek.

A kunhalmok esetében tilos minden olyan tevékenység, amely kultúrtörténeti, kulturális örökségi, tájképi vagy élővilágvédelmi jelentőségük megőrzésével, fenntartásával ellentétes, ezen értékeiket károsító hatással jár. Az mindenki számára egyértelmű lehet, hogy a szántás, az anyagnyerés vagy a halmon lévő ősgyep-maradvány feltörése ebbe a körbe tartozik, míg más tevékenységek esetében a károsító hatás nem tűnik fel közvetlenül, mert hosszabb távon vagy közvetett módon jelentkezhet (lásd cikksorozatunk 4. részét).

A kunhalom jellegét, állapotát vagy tájképi jelentőségét veszélyeztető, károsító épület, építmény, nyomvonalas létesítmény és berendezés létesítése vagy üzembe helyezése szintén tiltott.

Elsősorban természetes vagy természetközeli gyep borította halmok esetében értelmezhető az a kötelezettség, hogy biztosítani kell rajtuk a vadon élő szervezetek, életközösségeik, a biológiai sokféleség fennmaradásához szükséges természeti feltételeket.

A fentiek érvényesítése érdekében a törvény a természetvédelmi hatóságnak speciális jogköröket biztosít: kötelezhetik az érdekelteket adott tevékenység beszüntetésére, az eredeti állapot helyreállítására, valamint meghatározhatják ennek módját és határidejét.

Az „ex lege” védett kunhalmot magában foglaló ingatlan tulajdonosa, használója nem akadályozhatja a természetvédelmi kezelésükért felelős nemzeti park igazgatóság, valamint a természetvédelmi hatóság a halom megőrzése, tudományos megismerése érdekében végzett tevékenységét, pl. a halom megközelítését, állapotának ellenőrzését.

Törvény írja elő, hogy az „ex lege” védett kunhalmokon végzett tevékenységekhez be kell szerezni a természetvédelmi hatóság engedélyét. A gazdálkodás, területhasználat szempontjából ezek közül a legfontosabbak: legeltetés, kaszálás, a terület helyreállítása, használatának megváltoztatása, termőföld művelési ágának megváltoztatása, fa és facsoport kivágása, vadgazdálkodási, vadászati létesítmény (például épített les, vadetető) elhelyezése.

A Kunhalmok megőrzése mezőgazdasági területeken. Gyepek fenntartása és helyreállítása kurgánokon c. könyv részletes áttekintést ad a halmok ex lege védettségéből fakadó előírásokról. Kunhalmot is magában foglaló területen gazdálkodóknak érdemes ismerniük ezeket a rendelkezéseket.

Cikksorozatunk előző részei:

Miért is fontos a kunhalmok/kurgánok megőrzése? - 1.rész

Miért is fontos a kunhalmok/kurgánok megőrzése? - 2. rész

Miért is fontos a kunhalmok/kurgánok megőrzése? - 3. rész

Miért is fontos a kunhalmok/kurgánok megőrzése? - 4. rész

Miért is fontos a kunhalmok/kurgánok megőrzése? - 5. rész

Miért is fontos a kunhalmok/kurgánok megőrzése? - 6. rész

 

Ezzel az írással a mezőgazdasági területeken található kunhalmokról és megőrzésükről szóló cikksorozatunk véget ért. Köszönjük szépen olvasóink megtisztelő figyelmét.

 

Forrás: Árgay Zoltán, táj- és természetvédelmi szakreferens, Agrárminisztérium

NAK / Sztahura Erzsébet

Fotó: Deák Balázs

 

 

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

Őstermelői adatok lekérdezése

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám