Jogszabályok

Módosult az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program, valamint az iskolatejprogram keretében a 2020. augusztus 1 és 2021. július 31 között nyújtható uniós támogatás EU bizottsági végrehajtási határozata, beleértve a támogatás tagállamok közötti végleges elosztását is.

A 2018. évi LII. törvény a szociális hozzájárulási adóról. 

  • 2019. évi LVI. törvény az állattenyésztés szabályozásához szükséges törvényi szintű rendelkezésekről.

  • 2019. évi XL. törvény a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény módosításáról, valamint a Nemzeti Földügyi Központ létrehozásával összefüggő egyes törvénymódosításokról.

  • 2018. évi CXXXVII. törvény egyes törvényeknek az agrárgazdaság versenyképességével összefüggő módosításáról.

48/2020. (III. 19.) Korm. rendelet az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (IV.).

A 1130/2020. (III. 25.) Korm. határozat a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról.

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/467 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2020. március 25.) az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program, valamint az iskolatejprogram keretében a 2020. augusztus 1-jétől 2021. július 31-ig tartó időszak tekintetében nyújtható uniós támogatás tagállamok közötti végleges elosztásának megállapításáról és a C(2019) 2249 final végrehajtási határozat módosításáról.

  • AZ EPA-BIZOTTSÁG 1/2020 HATÁROZATA(2020. január 14.)az egyrészről a kelet- és dél-afrikai államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti gazdasági partnerségi megállapodás kereteit létrehozó átmeneti megállapodás „származó termék” fogalmának meghatározásáról és a közigazgatási együttműködés módszereiről szóló 1. jegyzőkönyve bizonyos rendelkezéseinek módosításáról.

  • A BIZOTTSÁG (EU) 2020/432 VÉGREHAJTÁSI IRÁNYELVE (2020. március 23.) a 2002/55/EK tanácsi irányelvnek a zöldségek fogalmának meghatározása, valamint a 2. cikk (1) bekezdésének b) pontjában szereplő nemzetség- és fajlista tekintetében történő módosításáról.

  • A BIZOTTSÁG (EU) 2020/351 RENDELETE az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a citromsav (E 330) kakaó- és csokoládétermékekben való használata tekintetében történő módosításáról.

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Koronavírus

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei