Környezetgazdálkodás

Akik elolvasták cikksorozatunk előző részeit, már tisztában lehetnek azzal, hogy milyen jelentős és sokféle értékkel, haszonnal bírnak a mezőgazdasági területeinken lévő jó természeti állapotú halmok, kurgánok. Ezeket azonban helytelen gazdálkodási gyakorlatok komolyan károsíthatják. Egyes tevékenységek idővel akár az egész halom pusztulását okozhatják. Írásunkban ezekről a kerülendő tevékenységekről, gyakorlatokról adunk rövid áttekintést.

Magyarország területének európai összehasonlításban is jelentős – bár csökkenő – hányada áll mezőgazdasági művelés alatt. E területek táji, természeti és kulturális értékeire – köztük a kunhalmokra − döntő hatással van a gazdálkodási gyakorlat.

Mezőgazdasági területek kurgánjaira a legjelentősebb károsító hatással a szántóföldi művelés, az ennek során végzett mezőgazdasági talajmunkák vannak. A művelésbe vont halmokon az értékes természetes növényzet a legtöbb esetben már nyomokban sem lelhető fel. A rendszeres szántás kezdetben a földmű alakjának torzulásával, majd fokozatos ellaposodásával, végül a halom elegyengetésével jár. A folyamat vége a halomtest − és az abban lévő régészeti anyag − teljes megsemmisülése. Régi térképeken számos kunhalmot fedezhetünk fel, amelyeket ma már hiába keresünk a jelölt helyszínen járva. A kurgánokat szántó gazdálkodók sajnálatos módon aktívan hozzájárulnak szülőföldjük pótolhatatlan természeti, táji és kulturális értékeinek pusztulásához. Nem véletlen, hogy a mezőgazdasági (területalapú) támogatások hazai feltételrendszere (HMKÁ) a védett tájképi elemként kijelölt és a MePAR-ban ekként nyilvántartott kunhalmok esetében célzottan megtiltja a mezőgazdasági talajmunkát.

Amennyiben maga a halomtest nem áll művelés alatt, de a közvetlen környezetében szántóföldi gazdálkodás folyik, elsősorban a földmű peremét érhetik – kis odafigyeléssel elkerülhető – káros mechanikai hatások: előfordulhat, hogy a halom széléből a talajmunkák során kisebb-nagyobb sávot „lefarag” az eke. Ezáltal fokozatosan, lépésről lépésre torzul a kurgán alakja, csökken a rajta található gyepmaradvány, mint élőhely kiterjedése, a bolygatásnak kitett részen pedig gyomosodás indulhat meg. A nem körültekintő szántás és talajmunkák ilyen esetben méretbeli és minőségbeli romlást egyaránt okozhatnak.

Intenzív kultúrákkal körülvett vagy azokhoz közel lévő halmok esetében a környező terület tápanyagutánpótlása (műtrágyázás) okozta tápanyagterhelés, vagy növényvédőszerek nem körültekintő használata járhat a halom növényzetére és élővilágának egészére káros hatásokkal.

Gyep borítású, legeltetett területeken található kurgánoknál a túlzott állatsűrűség, vagy a nem megfelelő haszonállattal végzett legeltetés okozhat problémát. Intenzív taposás a gyep felszakadozásához, a nyílt, bolygatott talajfelszínen pedig gyomfajok megjelenéséhez vezethet. Súlyosabb esetben a halom egy részéről vagy akár egészéről is eltűnhet a növénytakaró. A csupasz talajfelszínen az intenzív taposás folytatódása elősegíti, gyorsítja az eróziót, ami már a halomtestet is károsítja. A legelő állatok trágyája okozta többlettápanyag-terhelés gyomfajok megjelenésének kedvezhet.

A helytelen, a kurgánokat károsító gazdálkodási gyakorlatok és kedvezőtlen hatásainak ismerete segítheti gazdálkodókat abban, hogy megelőzzék, elkerüljék ezeket. Reméljük, hogy A Kunhalmok megőrzése mezőgazdasági területeken. Gyepek megőrzése és helyreállítása kurgánokon című könyv hozzájárul ehhez a törekvéshez.

Cikksorozatunk előző részei:

Miért is fontos a kunhalmok/kurgánok megőrzése? - 1.rész

Miért is fontos a kunhalmok/kurgános megőrzése? - 2. rész

Miért is fontos a kunhalmok/kurgános megőrzése? - 3. rész

Cikksorozatunk folytatódik. A következő részben azzal foglalkozunk, hogy a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot feltételrendszerében milyen célzott előírások segítik a védett tájképi elemnek kijelölt kunhalmok megőrzését.

Forrás: Árgay Zoltán, táj- és természetvédelmi szakreferens, Agrárminisztérium

NAK / Sztahura Erzsébet

 

 

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

Őstermelői adatok lekérdezése

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám