Környezetgazdálkodás

A főként mezőgazdasági művelés alatt álló síkvidékeinken található, a törvény erejénél fogva (ex lege) védett kunhalmok különleges természeti, táji, valamint kulturális örökségi értéket képviselnek és egyesítenek magukban. Az ex lege védett kunhalmok túlnyomó része a 2010-es évek elejétől a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot feltételrendszerén belül megőrzendő tájképi elemnek minősül.

A kunhalmok megőrzésének fontossága okán az Agrárminisztérium Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztályának szakmai koordinációjával és a Kiskunsági Nemzeti Park Alapítvány kiadásában megjelent a Kunhalmok megőrzése mezőgazdasági területeken - Gyepek fenntartása és helyreállítása kurgánokon című könyv.

De mi is az a kunhalom, s miért olyan fontos megőrzésük?

A kunhalom gyűjtőfogalomba - a könyv szerzői szerint -, a tájban és a közösségek életében betöltött szerep, rendeltetés alapján többféle földmű beletartozhat. Korábban a temetkezési halmok mellett a régészeti szempontból szintén jelentős, különböző korok településeinek maradványaiból felhalmozódott lakódombokat (tell), valamint az őrhalmokat és a határhalmokat tekintették alaptípusoknak (Tóth 2002). Újabb megközelítés szerint az építéskori, eredeti rendeltetést célszerű alapul venni, határozottan elkülönítve ezeket a későbbi, másodlagos funkcióktól (például őrhalom, határhalom). Ennek megfelelően mesterséges, szabályos (félgömb, kúp) alakú, régészeti korú (őskori, római kori vagy népvándorlás kori) temetkezést magában rejtő földművek (halomsírok, kurgánok); újkőkori vagy bronzkori tellek; járványok vagy háborúk középkori vagy újkori tömegsírjai (testhalmok); s végül középkori építmények elhelyezése céljából létesített földművek, mesterséges dombok (motték) halmazát jelölheti a (kun)halom fogalom (Bede 2016).

A leírtak szerint láthatjuk, hogy milyen történelmi mondanivalót, értéket, régmúlt eseményeket őriznek kunhalmaink kis dombocskaként a mezők közepén. Óvjuk őket az utókornak is!

A kiadvány a szerzők és az Agrárminisztérium reményei szerint hozzájárulhat ahhoz, hogy a gazdálkodók megfelelő információval, tudással rendelkezzenek ezekről a kiemelkedő értékekről, megőrzésük fontosságáról és módjairól.

A cikksorozat további részei:

Forrás: Árgay Zoltán, táj- és természetvédelmi szakreferens, Agrárminisztérium 

NAK / Sztahura Erzsébet

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

Őstermelői adatok lekérdezése

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám