A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara KAP támogatás kalkulátora (2023 - 2027)

1.20 verzió (2023.04.27.)

A kalkulátor a 2023. évtől érvényben lévő KAP támogatási rendszeren belül a közvetlen kifizetések lehívható becsült összegének kiszámítására alkalmas.
A támogatási összegek számításánál a 2023. évi EUR árfolyam: 389,5 Ft

Figyelem! A kalkulátor által közölt számítások és összegek tájékoztató jellegűek!

A gazdaság vezetőjének adatai

A fiatal mezőgazdasági termelők támogatásáról szóló rendelet alapján fiatal mezőgazdasági termelőnek minősül az aki 18. életévét betöltött, de 40. életévénél nem idősebb természetes személy, vagy a fiatal mezőgazdasági termelő tényleges és hosszú távú ellenőrzése alatt álló jogi személy, aki mezőgazdasági üzem vezetőjeként először hoz létre mezőgazdasági üzemet és aki, illetve amely mezőgazdasági tevékenységét az előző naptári évi egységes kérelem benyújtására nyitva álló időszak utolsó napját követően kezdte meg, továbbá rendelkezik a vonatkozó nemzeti jogszabályban lefektetett mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel, vagy minimum 2 éves releváns szakmai gyakorlattal. Részletes leírás a „19/2023. (IV. 19.) AM rendelet a fiatal mezőgazdasági termelők támogatásáról”-szóló hazai rendeletben.

* Kötelezően kitöltendő adatok

Termeléstől független támogatások

Minden olyan terület, amely a gazdaságban alapjövedelem támogatásra jogosult.

Forint

Alaptámogatásra az az aktív mezőgazdasági termelő jogosult, aki: legalább egy hektár nagyságú jogosult területekkel rendelkezik, a támogatható földterületre vonatkozóan támogatási kérelmet nyújtott be, jogosult földhasználati igazolása van a támogatott területre.

Forint

A fiatal mezőgazdasági termelők támogatásáról szóló rendelet alapján fiatal mezőgazdasági termelőnek minősül az aki 18. életévét betöltött, de 40. életévénél nem idősebb természetes személy, vagy a fiatal mezőgazdasági termelő tényleges és hosszú távú ellenőrzése alatt álló jogi személy, aki mezőgazdasági üzem vezetőjeként először hoz létre mezőgazdasági üzemet és aki, illetve amely mezőgazdasági tevékenységét az előző naptári évi egységes kérelem benyújtására nyitva álló időszak utolsó napját követően kezdte meg, továbbá rendelkezik a vonatkozó nemzeti jogszabályban lefektetett mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel, vagy minimum 2 éves releváns szakmai gyakorlattal. Részletes leírás a „19/2023. (IV. 19.) AM rendelet a fiatal mezőgazdasági termelők támogatásáról”-szóló hazai rendeletben.


Forint

Az újraelosztó támogatásra az az aktív mezőgazdasági termelő jogosult, aki: legalább egy hektár és maximum 1200 ha nagyságú jogosult területekkel rendelkezik, a támogatható földterületre vonatkozóan támogatási kérelmet nyújtott be, földhasználati minősítése van a támogatott területre. A kifizetés azonban csak az első 150 hektárra történik. A redisztributív támogatás kedvezményezettjei az első 10 hektárjukra ~80 EUR, a 10-150 hektár közötti területükre pedig ~40 EUR támogatást kaphatnak. Abban az esetben, ha a gazdálkodó 1200 ha-nál nagyobb területtel rendelkezik akkor, nem jár számára ez a támogatás.

Az Agro-ökológiai Program (AÖP) a környezet és klíma szempontjából kedvező többletvállalásokat jutalmazza évenkénti hektáralapú kifizetési rendszerben, a mezőgazdasági üzem teljes területére. A gazdálkodók AÖPhez csatlakozása önkéntes, és a vállalósok egy évre szólnak, valamint az előírások külön hasznosítási módonként lettek meghatározva. Amennyiben a gazdálkodó igényli a Agro-ökológiai program támogatást, úgy a mezőgazdasági üzemen belül minden tényleges küszöbérték feletti hasznosítási módra (szántó, gyep, ültetvény) szükséges gyakorlatot választani és teljesíteni 2 pont értékben. Amennyiben az üzem szántóterületeinek, illetve gyepterületeinek nagysága nem éri el az 5 hektárt, ültetvény esetében pedig az 1 hektárt, adott hasznosítási módra nem kötelező előírást vállalni, az érintett területre azonban kifizetés nem jár, csak abban az esetben, ha ezekre a küszöbérték alatti területekre is választ előírást a gazdálkodó.

Az üzem szántóterületének méretéhez beszámítandó a 0,25 hektár alatti parcellák is. A 0,25 hektár alatti EK bejelentésre kötelezett, de támogatásra nem jogosult területek.

Az üzem gyepterületének méretéhez beszámítandó a 0,25 hektár alatti parcellák is. A 0,25 hektár alatti EK bejelentésre kötelezett, de támogatásra nem jogosult területek.

Az üzem ültetvény területének méretéhez beszámítandó a 0,25 hektár alatti parcellák is. A 0,25 hektár alatti EK bejelentésre kötelezett, de támogatásra nem jogosult területek.

Termeléshez kötött támogatások Növénytermesztés

Az a mezőgazdasági termelő jogosult a támogatásra, aki vagy amely cukorrépát termel, és a tárgyévben a cukorrépa megtermelésére a cukorrépa feldolgozóval – közvetlenül vagy cukorrépa integrátoron keresztül- kötött szállítási szerződés másolatát benyújtja. Nem elvárás, hogy magyarországi feldolgozóval álljon szerződésben a termelő.

Az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki 1006 10 KN kód alá tartozó rizst termeszt, A rizst legkésőbb május 31-éig elveti, Az állományt rendes növekedési feltételek mellett legalább a virágzás kezdetéig megőrzi, és 2,5 t/ha minimális hozamot igazoltan elér.

A listában felsorolt zöldségnövények termesztése hektáronként meghatározott minimális szaporítóanyag alkalmazásával. Saját előállítású szaporítóanyag esetén annak minősített volta, minősített szaporítóanyag beszerzése esetén névre szóló számla megléte. Gazdálkodási napló vezetése.

A listában felsorolt ipari zöldségnövények termesztése hektáronként meghatározott minimális szaporítóanyag alkalmazásával. Saját előállítású szaporítóanyag esetén annak minősített volta, minősített szaporítóanyag beszerzése esetén névre szóló számla megléte. Gazdálkodási napló vezetése előírás.

Ipari feldolgozás céljára termesztett olajtök termesztése esetén, legalább hektáronkénti minimum 5500 db vetőmag, 200 gramm ezermagtömeg, 5000 db palánta mennyiségű szaporítóanyag felhasználása esetén vehető igénybe. Saját előállítású szaporítóanyag esetén annak minősített volta, minősített szaporítóanyag beszerzése esetén névre szóló számla megléte. Gazdálkodási napló vezetése. A támogatás igénybevételének feltétele az állomány megőrzése legalább a virágzás kezdetéig.

Extenzív gyümölcstermesztés támogatásra az az aktív mezőgazdasági termelő jogosult, aki vagy amely a vonatkozó nemzeti jogszabály szerint közvetlen támogatásra jogosult, valamint a következő feltételeknek eleget tesz:
- A külön listában felsorolt növényeket termeszt,
- Hektáronként elérik a meghatározott minimális tőszámot.
Továbbá az egységes kérelemben szankciómentes benyújtásáig az alábbi feltételek közül kettőt teljesít:
- fix telepített öntözés megléte,
- Az ültetvények a meghatározott életkort nem haladják meg
- ültetvény esetében legalább 85%-os tőszámbeállítottság
- a b-c-d-e-f pontban foglalt feltételek teljesítéséről nyilatkozatot tesz

Intenzív gyümölcstermesztés támogatásra az az aktív mezőgazdasági termelő jogosult, aki vagy amely a vonatkozó nemzeti jogszabály szerint közvetlen támogatásra jogosult, valamint a következő feltételeknek eleget tesz:
a) A külön listában felsorolt növényeket termeszt, -
b) A támogatással érintett területen hektáronként elérik a meghatározott minimális tőszámot.
Továbbá az egységes kérelemben szankciómentes benyújtásáig az alábbi feltételek közül kettőt teljesít
c) fix telepített öntözés megléte, -
d) ültetvény esetében legalább 85%-os tőszámbeállítottság
e) az ültetvények a meghatározott életkort nem haladják meg
f) A c és e pontban jelölt feltételekről nyilatkozatot tesz

A listában felsorolt szemes fehérjenövények termesztése, minimális hozam igazolt elérése, hektáronkénti minimális vetőmaghasználat, a vetőmag saját előállítása esetén a minimális vetőmag mennyiségét elérő, minősített vetőmag használata, minősített szaporítóanyag beszerzése esetén névre szóló számla megléte. Saját felhasználás esetén tárolási napló/takarmányozási napló, értékesítés esetén a szemes fehérjetakarmány-növény terményének eladásáról, átadásáról szóló bizonylat.

Szálas fehérjetakarmány-növény termesztés támogatásra az az aktív mezőgazdasági termelő jogosult, aki vagy amely a vonatkozó nemzeti jogszabály szerint közvetlen támogatásra jogosult. Az igénylés évét megelőző évben megvalósult őszi, illetve a tárgyévben megvalósult tavaszi telepítés vagy felülvetés esetén a lenti táblázatban meghatározott tömegű hektáronkénti minimális szaporítóanyagot, vagy a minimális csíraszámot biztosító mennyiségű szaporítóanyagot az általa a termeléshez kötött közvetlen támogatás igénylése céljára bejelentett teljes terület vonatkozásában használ, és a szaporítóanyag beszerzését igazolja, és a többéves művelésre alkalmas kultúra a támogatási kérelemében bejelentett tábla legalább 80%-án összefüggő állományként jelen van.

Állattenyésztés

Minden olyan, a juh fajhoz tartozó nőivarú állat jogosult támogatásra, amely a birtokon tartási időszak utolsó napján legalább az egy éves kort elérte. A termeléshez kötött közvetlen támogatás esetében a támogatható minimális állatlétszám egy egyed.

Nőivarú, legalább egyszer ellett szarvasmarha tejtermelés céljából, amelynek kora a támogatási kérelem benyújtási évének március 31-én legalább huszonhárom hónap.

Legalább 9 hónapos korú egyed, melyet a támogatást igénylő tenyészetében tartottak legalább 2 hónapig a vágást, vagy az országból történő kiszállítást közvetlenül megelőzően.

Amennyiben az adott bevitt hektáradat mérete nem éri el a minimális határértéket (5 hektár), akkor csak abban az esetben kapható rá támogatás, ha kötelezettségvállalást tesz a gazdálkodó!
Tesz önkéntes vállalásokat ezekre a szántóterületekre?

Igen         Nem

Amennyiben az adott bevitt hektáradat mérete nem éri el a minimális határértéket (5 hektár), akkor csak abban az esetben kapható rá támogatás, ha kötelezettségvállalást tesz a gazdálkodó!
Tesz önkéntes vállalásokat ezekre a gyepterületekre?

Igen         Nem

Amennyiben az adott bevitt hektáradat mérete nem éri el a minimális határértéket (1 hektár), akkor csak abban az esetben kapható rá támogatás, ha kötelezettségvállalást tesz a gazdálkodó!
Tesz önkéntes vállalásokat ezekre az ültetvényterületekre?

Igen         Nem

Az ön által, Agro-Ökológiai programban megadott adatok összege nagyobb, mint a gazdaság összes igényelt területe! Kérem ellenőrizze a bevitt adatokat!

Az ön által, a Termeléshez kötött támogatásoknál megadott adatok összege nagyobb, mint a gazdaság összes igényelt területe! Kérem ellenőrizze a bevitt adatokat!

A kitöltést segítő oldalon megadhatja növénykultúránként az adott kategóriába tartozó, támogatásban részesülő területeinek méreteit, majd nyomja meg a Kitöltés feliratú gombot.

A kitöltést segítő oldalon megadhatja növénykultúránként az adott kategóriába tartozó, támogatásban részesülő területeinek méreteit, majd nyomja meg a Kitöltés feliratú gombot.

A kitöltést segítő oldalon megadhatja növénykultúránként az adott kategóriába tartozó, támogatásban részesülő területeinek méreteit, majd nyomja meg a Kitöltés feliratú gombot.

A kitöltést segítő oldalon megadhatja növénykultúránként az adott kategóriába tartozó, támogatásban részesülő területeinek méreteit, majd nyomja meg a Kitöltés feliratú gombot.

A kitöltést segítő oldalon megadhatja növénykultúránként az adott kategóriába tartozó, támogatásban részesülő területeinek méreteit, majd nyomja meg a Kitöltés feliratú gombot.

A kitöltést segítő oldalon megadhatja növénykultúránként az adott kategóriába tartozó, támogatásban részesülő területeinek méreteit, majd nyomja meg a Kitöltés feliratú gombot.

Figyelem!

A kalkulátorban feltüntetett támogatási összegek csupán tájékoztató jellegűek, becslésen alapulnak. A kifizetésre kerülő összeg több esetben a jogcímre bejelentett állatlétszám, területnagyság, valamint az aktuális támogatási év szeptember 30-i HUF/EUR árfolyam függvénye, amelyek a modellben alkalmazott támogatási összeghez képest jelentős eltérést is eredményezhetnek.


A lenti gomb megnyomásával elismeri, hogy a kalkulátorban közölt információ kötelező jogi erővel nem bír, arra bíróság vagy más hatóság előtt megalapozottan hivatkozni nem lehet. A kalkulátor folyamatos és megfelelő működéséért a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara nem vállal felelősséget.

Bezárás
Figyelem!

A kalkulátorban feltüntetett támogatási összegek csupán tájékoztató jellegűek, becslésen alapulnak. A kifizetésre kerülő összeg több esetben a jogcímre bejelentett állatlétszám, területnagyság, valamint az aktuális támogatási év szeptember 30-i HUF/EUR árfolyam függvénye. A támogatási összegek számításánál használt EUR árfolyam a 2023. évi támogatásokra vonatkozóan: 389,5 Ft.


A lenti gomb megnyomásával elismeri, hogy a kalkulátorban közölt információ kötelező jogi erővel nem bír, arra bíróság vagy más hatóság előtt megalapozottan hivatkozni nem lehet.

Elfogadom

2021-es támogatási évre számok

Átmeneti nemzeti támogatás (1 jogosultság=1ha) 39/2021 AM rendelet alapján

 • Burley: 158 547 forint
 • Virginia: 424 009 forint

Szerkezetátalakítási támogatások (1 jogosultság=1ha) 53/2015 FM rendelet alapján

 • Mezőgazdasági csekély összegű támogatás 5ha-ig:
  • Burley: 500 000 forint/jogosultság
  • Virginia: 300 000 forint/jogosultság
 • Általános csekély összegű támogatás (azokra a jogosultságokra, amikre sem a dohánytermelő, sem a vele együttműködő termelő nem igényelhetett mezőgazdasági csekély összegű támogatást! Ha 5 jogosultságonként 1 egység szárítót üzemeltet, vagy bérel)
  • Burley: 500 000 forint/jogosultság
  • Virginia: 300 000 forint/jogosultság

 

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám