Környezetgazdálkodás

Cikksorozatunk előző részében a mezőgazdasági hasznosítás alatt álló síkvidékeinken található kunhalmok jelentőségéről és megőrzésre érdemes értékeiről volt szó. Ezúttal arról olvashatunk, hogy a megfelelő természetességi állapotú gyeppel borított kurgánok miért és miben lehetnek hasznosak a gazdálkodás szempontjából.

A főbb termesztett növényfajok 75 %-a függ valamilyen mértékben az állatok – legfőképpen rovarok – beporzó tevékenységétől. Az eredményes gazdálkodás szempontjából (is) alapvető jelentőségű hatékony beporzáshoz fontos feltétel a beporzók sokfélesége. Legfontosabb képviselőik a méhek − a hazánkban élő vadméh fajok száma meghaladja a 700-at(!) −, de légy-, lepke-, bogárfajok és egyéb rovarcsoportok szerepe is jelentős. A nagytáblás művelés monokultúrái ugyan nagy mennyiségben, de csak korlátozott ideig rendelkezésre álló, továbbá egyöntetű, ezért csak a beporzók szűkebb körének alkalmas táplálékforrást biztosítanak a mezőgazdasági területeken. A kunhalmokon fennmaradt jó természetességi állapotú gyepeken azonban nagy fajgazdagságban fordulnak elő virágos növényfajok.

Egy néhány éve végzett kutatás során 138 alföldi kunhalmon összesen 335 olyan virágos növényfaj került elő, amely beporzó rovarok számára táplálékforrásként szolgál! A jó állapotú halmokon ezért különböző táplálkozási típusokba tartozó, sokféle beporzó faj találhat megfelelő nektárforrást. Emellett ezeken a halmokon tavasztól őszig előfordulnak éppen virágzó növényegyedek, területükön hosszan tart a „virágos” időszak. A jó állapotú kunhalmok ezáltal – egyéb megmaradt természetes növényzetű területekhez hasonlóan − elősegítik a beporzó fajok sokféleségének fennmaradását a mezőgazdasági területeken, s ilyen módon hozzájárulnak a gazdálkodás eredményességéhez.

A gyeppel borított kurgánok olyan ragadozó ízeltlábú fajok (pl. poloskák, futóbogarak és holyvák) élőhelyéül is szolgálhatnak, amelyek „étlapján” mezőgazdasági kártevő fajok is szerepelnek. A ragadozó ízeltlábúak a szomszédos művelt területeken táplálkozva a kártevő fajok egyedeinek elfogyasztásával, állományuk csökkentésével mérséklik a kártételt és annak kedvezőtlen következményeit. A halmok időszakos menedéket is nyújthatnak ezen ízeltlábúak számára, különösen az aratást követően, amikor már nem találnak megfelelő mennyiségű élelmet és az átteleléshez szükséges lábon álló növényzetet, ami állományuk jelentős csökkenéséhez vezethet. A táblában vagy annak közelében található gyep borította halomra azonban visszahúzódhatnak, ott áttelelhetnek, majd tavasszal visszajuthatnak a környező mezőgazdasági területekre. Fontos, hogy a halmon jó állapotú és szerkezetű gyep legyen, mert gyomos és/vagy erdősült halmokon nem biztosított a hosszú távú fennmaradásuk.

A kunhalmokon található gyepek, bozótcsoportok búvó- és/vagy költőhelyként szolgálnak az apróvadak számára. A halmok gyepesítése és a gyep hosszú távú fenntartása elősegítheti az utóbbi időben az intenzív tájhasználat miatt csökkenő apróvad-állomány fenntartását, növelését.

A Kunhalmok megőrzése mezőgazdasági területeken. Gyepek megőrzése és helyreállítása kurgánokon című könyvben további részletek találhatók a kunhalmok jelentőségéről a gazdálkodás és a helyben élők szemszögéből.

Az írás összeállításához felhasználtuk az Ökoszisztéma-szolgáltatásokról gazdálkodóknak c. kiadványt is.

Cikksorozatunk előző részei:

Miért is fontos a kunhalmok/kurgánok megőrzése? - 1.rész

Miért is fontos a kunhalmok/kurgános megőrzése? - 2. rész

A következő részben azzal foglalkozunk, hogy milyen, a gazdálkodáshoz kötődő tevékenységek veszélyeztethetik a halmokat.

Forrás: Árgay Zoltán, táj- és természetvédelmi szakreferens, Agrárminisztérium

fotó: Deák Balázs

NAK / Sztahura Erzsébet

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

Őstermelői adatok lekérdezése

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám