Választottbíróság

A 2017. december 20-án megtartott országos küldöttgyűlés öt évre ismételten megválasztotta a NAK mellett működő Állandó Választottbíróság választottbíráit. Az új választottbírói testület egyrészt tükrözi az eddig kialakult szakmai folytonosságot, másrészt az újonnan megválasztott választottbírók személye is garancia arra, hogy a választottbírói testület képes megfelelni a megváltozott szakmai, piaci kihívásoknak. 

 

A választottbírói testület régi és új –  döntő többségükben gyakorló jogász –  tagjai lényegében tükrözik a kamarai tagság struktúráját: megtalálhatók közöttük azok a választottbírók, akik alapvetően a kis- és közepes gazdaságokat érintő ügyekben szocializálódtak, de azok is, akik a nagyvállalatok, vagy netán a multinacionális vállalatok gazdasági-jogi ügyeinek vitelében járatosak, sőt ha kell, nem csak a hazai jogi rendszer, hanem a nemzetközi egyezmények keretei között, idegen nyelven is tudnak tárgyalni. 

Az új eljárási szabályzatunk egyik jelentős újítása, hogy eltöröltük a regisztrációs, valamint az adminisztrációs díjakat. Ezeket a költségeket a kamara a tagdíj terhére a tagoknak szolgáltatásként nyújtja. Amit a feleknek fizetniük kell, az a választottbírói honorárium és azok közterhe. Ez igen jelentős könnyítés, sőt jelentősen olcsóbb is, mint bármely más választottbírósági eljárás, sőt mind a költségek, mind pedig az eljárás időtartama tekintetében  vetekszik más bírósági eljárásokkal. Célunk az, hogy a speciális szakértelmet igénylő agrárjogi kérdésekben a jogvitás ügyek minél nagyobb hányada a NAK mellett működő Állandó Választottbíróság elé kerüljön. Itt ugyanis lehetőség van arra, hogy az ügyeket egyfokú eljárás keretében, a speciális szakmai ismeretekkel rendelkező választottbírók 3-6 hónap alatt akár egyesbíróként, akár háromtagú tanácsban eljárva elbírálják, illetve ha kell, a felek közötti egyezséget választottbírósági ítéletbe foglalják, amely már önmagában végrehajtható okirat. Azt sem szabad elfelejteni, hogy a rendes bírósági eljárásokhoz képest a választottbírósági eljárás jelentősen kötetlenebb, így rugalmasabb. Ez különösen szembetűnő az új eljárási szabályok (Pp.) szemszögéből nézve.

Külön fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a törvényi szabályozás értelmében agrárgazdasági, valamint a földtulajdonnal, -használattal kapcsolatos ügyekben érvényesen csak a NAK mellett működő Állandó Választottbíróság köthető ki. Ezen törvényi rendelkezés abból indul ki, hogy az agrárgazdasági tevékenységet folytatók  kamarai tagsága kötelező, a kamarai tagság az országos küldöttgyűlésen keresztül közvetve részt vesz a választottbírók megválasztásában. Így az is  egyértelmű, hogy a választottbírói tisztség ellátására  az őket megválasztók (végső soron a kamarai tagság) bizalmából kerül sor.

A választottbíróság független és zavartalan működésének jogi garanciái, működés eljárási, technikai és adminisztrációs, valamint pénzügyi feltételei biztosítottak. Így ha valaki az érintett ügytípusokban a jogvitás ügyeit gyorsan, rugalmasan, szakszerűen, ésszerű költségkeretek között akarja intézni, bizalommal fordulhat a NAK mellett működő Állandó Választottbírósághoz.


Dr. Mikó Zoltán, elnök 

 


A kereset benyújtásának a postai címe: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113., a címzésen kérjük feltüntetni: Választottbíróság titkársága.

A beadványt minimum 4 példányban kell benyújtani, továbbá elektronikus úton is a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre. Az eljárási költséget, mely az eljárás indításának feltétele, az OTP Bank 11749008-20190251 számú elkülönített bankszámlaszámra szíveskedjen utalni. Az utalást követően a banki bizonylatot a beadvány mellékleteként kérjük csatolni. Az összeg beérkezéséről a titkárság levélben tájékoztatást küld a felperesnek, majd ezt követően hivatalból továbbítja a keresetet az alperesnek.

Az ügymenettel felmerülő kérdésekre felvilágosítást, segítséget kérhet a választottbíróság titkárságától +3670/797 6452-es telefonszámon, illetve e-mailben a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. elérhetőségen.

További részletek eljárási szabályzatban, amely pdf itt elérhető (422 KB) . (Az angol nyelvű tájékoztató pdf itt (192 KB) érhető el.)


 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Választottbíróság az 1/2020. (IV.23.) ÁVB határozatban foglaltaknak megfelelően a vészhelyzet ideje alatt új tárgyalási napot nem tűz ki, a már kitűzött tárgyalási napokat pedig elhalasztja.

 

A választottbíróság névjegyzéke

A választottbíróság elnöke

  

Dr. Mikó Zoltán

Telefon,

e-mail:

20/978 3035

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

A választottbíróság elnökhelyettese   A választottbíróság elnökhelyettese

 

Dr. Kurucz Mihály

Telefon,

e-mail:

30/952 0748

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Dr. Reiniger Balázs

Telefon,

e-mail:

30/986 8835

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

Elnökségi tag   Elnökségi tag

 

Dr. Bobvos Pál

Telefon,

e-mail:

30/528 3001

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Dr. Csák Csilla

Telefon,

e-mail:

30/967 5175

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Elnökségi tag   Elnökségi tag

 

Dr. Lovászy Csaba

Telefon,

e-mail:

 30/952 1729

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Dr. Rieger László

Telefon,

e-mail:

20/947 4583

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Elnökségi tag   Elnökségi tag

 

Dr. Szabó Gyula

Telefon,

e-mail:

20/520 5899

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Dr. Szecskay András

Telefon,

e-mail:

06 1 472 3000

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Tag   Tag

 

Dr. Andréka Tamás

Telefon,

e-mail:

30/397 4045

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Dr. Bacskai Edina

Telefon,

e-mail:

20/452 9851

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Tag   Tag

 

Dr. Balogh Zoltán László

Telefon,

e-mail:

30/ 941 6538

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Dr. Czira Enikő Erzsébet

Telefon,

e-mail:

20/957 0853

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Tag   Tag

 

Dr. Imre Miklós

Telefon,

e-mail:

30/520  3236

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Dr. Jobbágy Krisztina

Telefon,

e-mail:

30/682 5009

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Tag   Tag

 

Dr. Jójárt László

Telefon,

e-mail:

30/304  3261

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Dr. Kator Zoltán

Telefon,

e-mail:

30/768 4714

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Tag   Tag

 

Dr. Kis Norbert

Telefon,

e-mail:

30/686 4546

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Dr. Kovács Róbert

Telefon,

e-mail:

30/269 7557

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

Tag   Tag

 

Dr. Kovács P. Zoltán

Telefon,

e-mail:

30/2510-669

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

Dr. Kovács Zoltán
 

Telefon,

e-mail:

 70/379 0446

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

 

Tag   Tag

 

Nagy László

Telefon,

e-mail:

 20/411 0298

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 Dr. Nyujtó Ferenc

Telefon,

e-mail:

 30/456 4291

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Tag   Tag

Dr. Orbán Miklós

Telefon,

e-mail:

 20/317 4296

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Dr. Pásztor Tamás

Telefon,

e-mail:

 30/915 4072

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Tag   Tag

Dr. Szánthó Pál

Telefon,

e-mail:

30/560 8523

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Dr. Szűcs Ernő Péter

Telefon,

e-mail:

 30/466 6585

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

Dr. Tóth Attila

Telefon,

e-mail:

 20/824 0397

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Egységes kérelem

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei