Mezőgazdasági termelés

Ez az írás bevezetést jelent egy 10 részes cikksorozatba, amely a permetező drónokról szól. Ezek az eszközök itt vannak, elterjedtek, több tíz – vagy több száz- ezer hektárt kezelnek velük, teljesen illegálisan, helyenként profi módon, máskor bukdácsolva, kárt okozva. Nagyon sok információ kering e tevékenységről, de nagyon kevés a megalapozott, objektív közlés. Most még rózsaszínű az álom, de a valóság ettől sokkal árnyaltabb. Az elkövetkező 10 cikk igyekszik a valóságot bemutatni a permetező drónokkal kapcsolatban, megvilágítva a hátteret, korlátokat és lehetőségeket.

„A növényvédelem jövője a permetező drón!” „Néhány év múlva már csak drónok fogják kijuttatni a növényvédő szereket”. „A drónos permetezés során nincs taposási kár, szemben a földi kijuttatással”. „A drónos kijuttatás során fele mennyiségű növényvédő szer is elegendő”.

…és még lehetne sorolni a hangzatos kijelentéseket, amelyekkel a drónos növényvédelmet reklámozzák. Érthető ez a komoly marketing, mint minden újdonságot, a drónos növényvédelmet is be kell vezetni, azt pedig csak pozitív kommunikációval lehet!

Noha mindegyik fenti kijelentésnek megvan a maga valóságtartalma, az igazság mindig valahol a szélsőségek között leledzik. Ezzel a cikkel belenyúlok a hangyabolyba, lesznek heves reakciók, ezt előre tudom. De nem is a népszerűség hajszolása a célom!

A növényvédelmi kijuttatástechnika megítélésének alapja a szóráskép. Minél egyenletesebben tudjuk kipermetezni a növényvédő szert, és minél jobb fedettséget tudunk elérni, annál inkább megközelíti az alkalmazott növényvédő szer hatékonysága az elméletileg lehetséges hatékonyságot. Megfordítva a gondolatot: egy jó növényvédő szer rossz kijuttatással soha nem fog megfelelően működni.

 • A szórásképet a keresztirányú szórásegyenlőtlenséggel jellemezzük. Szántóföldi permetező esetében az egyes szórófejek által időegység alatt szállított permetlé mennyiségének összehasonlítása mutatja meg, mennyire egyenletes a szóráskép. Drónok esetében ez nyilvánvalóan nem adna valós képet, ott a kezelt területre kihelyezett vízérzékeny lapokkal végzik a mérést.

Szántóföldi permetező gép esetében a keresztirányú szórásegyenlőtlenség értékének 10 %-on belül kell maradni, különben a gép munkáját nem tartjuk elfogadhatónak. Repülőgépek és helikopterek esetében ez az érték 40-50 % körül mozog! A permetező drónok pedig e tekintetben is a hagyományos légi járművekhez állnak közelebb, a keresztirányú szórásegyenlőtlenség mértéke valamivel kedvezőbb képet mutatva 30%, rosszabb esetben 40 % körül mozog. Ez nem azt jelenti, hogy növényvédő szer kijuttatásra nem alkalmasak, hanem azt, hogy - hasonlóan a hagyományos mezőgazdasági légijárművekhez – meg kell találni az alkalmazásuk megfelelő helyét és idejét. Ilyen lehet például:

 • felázott talajú tábla. Egy nagy eső után, vagy már lehúzódott belvizes folt esetében nincs más lehetőség, mint a légi növényvédelem – drón vagy zárt kabinú légijármű. Figyelem: nyílt vízfelületre növényvédő szert kijuttatni nem csak tilos, de értelmetlen is! Belvizes foltot csak a víz elfolyását vagy elszivárgását követően lehet kezelni! Gyakran lehet belvizes foltok kezelésére irányuló hirdetéssel találkozni, ez egy nagyon rossz és káros megközelítés!!!
 • meredek lejtő: Ahol biztonságosan már nem tud munkát végezni a földi gép, ott a légi növényvédelemnek helye van, ezt nem is kell indokolni!
 • speciális kezelések, pl. gyümölcsös lombkorona felső része. Egyes kártevők (pl. dióburok fúrólégy) ellen van olyan engedélyezett technológia, ahol a táblában pontszerűen, és csak a lombkorona felső részét kell kezelni. Erre legalkalmasabb eszköz a permetező drón.
 • magas növényállomány. A hidas traktor sok esetben kiváló megoldást jelent, de pl. repce állományszárítás során már ez nem egyértelmű, ugyanígy napraforgó esetében is: ha kicsit is hullámos a talajfelszín, a nagy szórókeret végének akkora kilengése van, hogy leveri a tányérokat, komoly kárt tud okozni.
 • külön kell megemlíteni az erdészeti felhasználást, ami szintén jelentős méretekben folyik máris

Ezek persze csak kiragadott példák, ennél sokkal több területen van létjogosultsága a légi növényvédelemnek, ideértve természetesen a drónos növényvédelmet is!

A drónos növényvédelmi szolgáltatók hirdetései azonban nem ragadnak le ennyinél! Változatos, hangzatos, már-már magasztos kijelentésekkel népszerűsítik magukat és munkájukat, erről a későbbiekben részletesen fogunk foglalkozni. Most csak annyit, hogy néha találkozni némi túlzással…!

Mindent egybevetve: a permetező drón jó alternatíva bizonyos helyzetekben, és a felhasználási lehetőségek csak nőni fognak. De mindig érdemes és szükséges összehasonlítani a rendelkezésre álló lehetőségeket, és a leginkább megfelelőt választani!

A témában megjelent cikkek:

Szerző: Jordán László

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

Őstermelői adatok lekérdezése

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám