Mezőgazdasági termelés

A mező- és erdőgazdasági légi munkavégzés nem csak növényvédő szer kijuttatást jelent, noha a legtöbbször erről beszélünk. Ennek meg is van a maga oka, hiszen a növényvédő szerek kijuttatásához kötődnek a legszigorúbb előírások, ha ezeket ismerjük, akkor mindent ismerünk. Ezzel a megközelítéssel azonban gyakran meg is feledkezünk a termésnövelő anyagok drónról történő kijuttatásának feltételeiről. Indokolt e témáról külön beszélni, mert tapasztalataim alapján nincs egyetértés ezen a területen (sem).

Az elején szögezzük le, mit értünk ez esetben termésnövelő anyag alatt! Ez a fogalom lefed minden olyan anyagot, amely a növények tápanyag ellátását befolyásolja közvetlenül, vagy közvetve, a talajra gyakorolt hatásán keresztül. Ide tartoznak klasszikusan a műtrágyák és a szerves trágyák, de a drónról történő kijuttatás természetesen nem ezen anyagokról szól. Elsősorban (de nem kizárólagosan) lombtrágyák, növénykondicionálók, esetleg mikrobiológiai készítmények jöhetnek szóba drónos kijuttatás során.

Nézzük meg sorban, hogy a növényvédő szerek drónos kijuttatásához hasonlítva termésnövelő anyagokra vonatkozóan milyen eltérések vannak:

 • típusminősített drón, időszakos műszaki felülvizsgálat: a jogszabályok e két kötelezettséget a növényvédő szert kijuttató eszközökre írják elő. Amennyiben a drón csak termésnövelő anyagot juttat ki, ezek nem szükségesek. Másik kérdés, hogy a gyakorlatban többnyire mindkét típusú készítményre használják a gépeket, így ez inkább csak elvi kérdés marad.
 • felelősségbiztosítás, nyilvántartásba vétel a közlekedési hatóságnál: ezek az előírások nem specifikusak a légi növényvédelemre, ezért minden esetben kötelező érvényűek
 • nyilvántartásba vétel a vármegyei kormányhivatalnál és a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaránál: hasonló a helyzet, mint a műszaki előírások esetében. Csak termésnövelő anyag kijuttatáshoz nem szükséges.
 • Nébih nyilvántartásában szereplő növényvédelmi drónpilóta: igen, termésnövelő anyag kiszórása esetén is szükséges!
 • műveleti engedély: bármilyen anyagot juttatnak ki a drónról, ahhoz szükséges a műveleti engedély
 • kijuttatási terv: termésnövelő anyagokhoz nem szükséges elkészíteni
 • bejelentés megelőző munkanap 9 óráig: ez egy szükséges eljárás, a szakirányító feladata
 • növényvédelmi szakirányító közreműködése: nem szükséges, jogszabály szerint a szakirányítói feladatokat tápanyag-gazdálkodási légi tevékenység során a megrendelő (a gazda) végzi
 • légtérhasználat bejelentése a mydronespace alkalmazásban: kötelező ez esetben is
 • munkatérkép, felhasználási utasítás, repülési napló: ezek szükséges dokumentumok
 • a szórófej nyitásának/zárásának adatai: ez esetben nincs erre vonatkozó előírás
 • drónos kijuttatásra engedélyezett termésnövelő anyag: a termésnövelő anyagok engedélyokirata nem szabja meg a kijuttatás módját, ennek meghatározása minden esetben a felhasználó feladata és felelőssége. Egyszerűbben fogalmazva: termésnövelő anyagot ki lehet juttatni drónról is, nincs erre irányuló korlátozás vagy külön engedélyezési kötelezettség.

Nem árt azonban tisztában lenni azzal, hogy a termésnövelő anyagok tudnak meglepetést okozni. A rendkívül nagy töménység okozhat perzselést, vagy a nem kielégítő szóráskép (fedettség) gátolhatja az elvárt hatás kifejtését. Vannak azonban jó tapasztalatok is! Mivel lombtrágyából vagy termésnövelő anyagból jóval nagyobb dózisokat használunk egy hektárra, mint a növényvédő szerekből, ezért felmerült annak kérdése is, hogy esetleg hígítás nélkül juttatják ki az ilyen termékeket. Ilyen esetre is van már példa, ráadásul megfelelő hatékonysággal. De csak példa, és nincs általános ismeret! Nyomatékosan felhívom a figyelmet, hogy termésnövelő anyagok drónos kijuttatásának szándéka esetén konzultáljanak a gyártóval vagy a forgalmazóval, és érdemes kis felületen próbát tenni! És ha a tapasztalatok megosztásra is kerülnek, akkor lesz igazán hatékony a drónok légi mezőgazdasági munkavégzése!

A témában megjelent cikkek:

Szerző: Jordán László

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

Őstermelői adatok lekérdezése

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám