Mezőgazdasági termelés

A módosult „Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának ex situ vagy in vitro megőrzése, továbbá a genetikai beszűkülést megelőző tanácsadói tevékenységek támogatása” című, VP4-10.2.1.2-17 kódszámú pályázati felhívás alapján a 2017-ben támogatási kérelmet benyújtók a kötelezettségvállalási időszak 6 évre történő meghosszabbítására vonatkozó kérelmeiket 2022. január 25-től 2022. február 22-ig terjedő időszakban nyújthatják be.

Mint ismeretes a módosult VP4-10.2.1.2-17 kódszámú, „Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának ex situ vagy in vitro megőrzése, továbbá a genetikai beszűkülést megelőző tanácsadói tevékenységek támogatása” című pályázati felhívás alapján azon Kedvezményezettek számára, akik 2017-ben adtak be támogatási kérelmet – és akiknek így 2022. április 30-án véget érne a támogatási időszakuk – lehetőségük van a kötelezettségvállalási időszak egy évvel történő meghosszabbításra.

Az érintett Kedvezményezettek a kötelezettségvállalási időszak 6 évre, 2023. április 30-ig történő meghosszabbítását a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Államkincstár) által rendszeresített és általa közétett elektronikus formanyomtatvány ügyfélkapun keresztül történő benyújtásával 2022. január 25-től 2022. február 22-ig terjedő időszakban kérelmezhetik!

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítására irányuló kérelem benyújtására rendelkezésre álló, fent megjelölt határidő elmulasztása jogvesztő, annak tekintetében hiánypótlásnak helye nincs!

 Amennyiben a Kedvezményezett nem kíván élni a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbításának lehetőségével, abban az esetben nem szükséges kérelmet benyújtania.

A kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítására irányuló kérelem az Államkincstár által közzétett formanyomtatvány ügyfélkapun keresztül történő benyújtásával 2022. március 11-ig visszavonható.

A „Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának ex situ vagy in vitro megőrzése, továbbá a genetikai beszűkülést megelőző tanácsadói tevékenységek támogatása” című pályázati felhívás módosulásához kapcsolódó korábbi ‒ további információkat tartalmazó ‒ cikk itt érhető el.

 

NAK/Borovka Zsuzsa

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése