Mezőgazdasági termelés

Módosult a „Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának ex situ vagy in vitro megőrzése, továbbá a genetikai beszűkülést megelőző tanácsadói tevékenységek támogatása” című, VP4-10.2.1.2-17 kódszámú pályázati felhívás dokumentációja.

A VP4-10.2.1.2-17 kódszámú, „Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának ex situ vagy in vitro megőrzése, továbbá a genetikai beszűkülést megelőző tanácsadói tevékenységek támogatása” című pályázati felhívás (a továbbiakban: PF) célja, hogy támogatást nyújtson a védett őshonos és veszélyeztetett helyzetbe került mezőgazdasági állatfajták genetikai anyagának begyűjtéséhez, mélyhűtve történő tárolásra történő előkészítéséhez, laboratóriumi körülmények közötti tárolásához mélyhűtéses eljárással, genetikai vizsgálatok elvégzéséhez, továbbá a védett őshonos és veszélyeztetett helyzetbe került mezőgazdasági állatfajták ─ kivéve baromfifélék ─ apaállatainak, illetve apaállat jelöltjeinek az eredeti tartási-, takarmányozási feltételektől eltérő módon, ex situ környezetben történő megőrzéséhez, valamint ezen mezőgazdasági állatfajták megőrzését segítő tenyésztési-, génmegőrzési feladatok tenyésztőkkel történő megismertetése, a szaktanácsadás és a hasznosítási feltételek megteremtésének elősegítése.

A PF legjelentősebb módosulásai az alábbiak:

1) A PF 1.2. pontjában a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 6,25 Mrd Ft-ra emelkedett.

2) Azon Kedvezményezettek számára, akik 2017-ben adtak be támogatási kérelmet – és akiknek így 2022. április 30-án véget érne a támogatási időszakuk – lehetőségük lesz a kötelezettségvállalási időszak egy évvel történő meghosszabbításra, így a hosszabbítási kérelmet benyújtók számára is 6 évre módosulhat a kötelezettségvállalási időszak.

A 2017-ben támogatási kérelmet benyújtók a kötelezettségvállalási időszak 6 évre, 2023. április 30-ig történő meghosszabbítását a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Államkincstár) által rendszeresített és általa közzétett elektronikus formanyomtatvány ügyfélkapun keresztül történő benyújtásával 2022. január 25-től 2022. február 22-ig terjedő időszakban kérelmezhetik!

Amennyiben a Kedvezményezett nem kíván élni a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbításának lehetőségével, abban az esetben nem szükséges a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítására vonatkozó kérelmet benyújtania.

Felhívjuk a figyelmet, hogy azonban arra, hogy a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítására irányuló kérelem benyújtására rendelkezésre álló, fent megjelölt határidő elmulasztása jogvesztő, annak tekintetében hiánypótlásnak helye nincs. A kérelem benyújtásának elmaradását úgy kell tekinteni, hogy a Kedvezményezett nem kíván élni a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbításának lehetőségével!

 A kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítására irányuló kérelem az Államkincstár által közzétett formanyomtatvány ügyfélkapun keresztül történő benyújtásával 2022. március 11-ig visszavonható.

3) Fontos változás, hogy a hosszabbításban résztvevő kedvezményezettek számára a 6. évre külön szükséges készíteni egy előrehaladási tervet, melyet a hosszabbítási kérelem részeként kell benyújtani.

4) Kiegészítésre, pontosításra kerültek továbbá az in vitro génmegőrzés célterület esetében a PF 3.4.1. II. 2. b), d), és új f) pontjaiban a hosszabbítás évére vonatkozó követelmények, és az ezekhez kapcsolódó, a PF 3.4.1. III. 7, 8, és új 11. pontjaiban szereplő jogkövetkezmények.

A PF 3.4.1. II. 2. d) pontját érintő kiegészítés értelmében a szarvasmarha faj esetében az embrió-előállítás keretében a hatodik évben további 4 embrió begyűjtése, mélyhűtésre történő előkészítése és mélyhűtve történő megőrzése támogatható.

A PF 3.4.1. II. 2. új f) pontja értelmében pedig a kötelezettségvállalási időszak 6. évében legfeljebb a PF 3.4.1. II. 2. b) pontjában megadott támogatható mintamennyiségek ötödének megfelelő mintamennyiség begyűjtése, mélyhűtésre történő előkészítése és megőrzése támogatható.

Kérjük, hogy a hosszabbításban résztvevő kedvezményezettek fordítsanak figyelmet arra, hogy a pontos mintaszámot a hosszabbításban résztvevő kedvezményezettek számára előírt, 6. évre vonatkozó előrehaladási tervben meg kell adni!

Fentieken túl a PF 3.4.1. II. B. 5. pontjában és az 5.3. fejezetben az egy adott tenyészállat tenyészetben tartásának maximális támogatható ideje is módosult azon kedvezményezettek esetében, akik 6 éves kötelezettségvállalást tesznek.

A hosszabbítás esetén 6 éves kötelezettségvállalási időszak alatt egy adott tenyészállat tenyészetben tartásának minimum és maximum támogatható ideje ─ zárójelben feltüntetve ─ az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

A kiegészült jogkövetkezmények értelmében a PF 3.4.1. II. B. 7. pontja alapján amennyiben egy adott tenyészállat tenyésztésben tartásának ideje hosszabbítás esetén 6 éves kötelezettségvállalási időszak utolsó napján nem éri el a fent megjelölt, a PF 3.4.1. II. B. 5. pontjában meghatározott minimális tenyészetben tartási időszakot, akkor az adott tenyészállat vonatkozásában a támogatást igénylő nem jogosult támogatásra!

A PF 3.4.1. III. új 11. pontja értelmében további fontos változás a jogkövetkezményekben, hogy amennyiben a hosszabbítás évére a PF 3.4.1. II/A 2. d) és f) pontjaiban előírt maximális mintaszámot vagy embriószámot a kedvezményezett túllépi, úgy a 6. évre vonatkozó támogatási összeg 50%-ára jogosult!

A PF 3.4.1. III. Jogkövetkezmények fejezetben pontosításra került továbbá a genetikai beszűkülést megelőző tanácsadói tevékenységek támogatása résznél a 17. pontban az is, hogy a leírt szankció nem a célterület, hanem az érintett tanácsadó tekintetében értendő, továbbá a fejezet vége kiegészült az alábbival:

A meghosszabbítás előtti támogatási jogviszony során első alkalommal megállapított meg nem felelés nem kerül figyelembevételre a hosszabbítás évében megállapított meg nem felelésre hozott szankciók ismétlődő jellegének tekintetében.

5) Aktualizálásra kerültek továbbá a támogatási összegek, melynek eredményeképpen a PF 5.3. fejezetében azok megemelésre kerültek, az emelt összegek a 2022. május 1-től induló gazdálkodási évre vonatkoznak.

Az aktualizált támogatási összegek célterületenként az alábbiak szerint alakulnak: