Közös Agrárpolitika

Kondicionalitásról szóló cikksorozatunk utolsó részéhez érkeztünk a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot (HMKÁ) előírásai tekintetében. Első cikkünkben általános képet adtunk a KAP zöld felépítményéről, majd a továbbiakban megismerkedhettünk az alábbi előírásokat.

 • HMKÁ 1 Állandó gyep fenntartása az állandó gyep mezőgazdasági területhez viszonyított aránya alapján
 • HMKÁ 2 Vizes élőhelyek és tőzeges területek védelme (2025-től indul)
 • HMKÁ 3 A szántóföldi tarlóégetés tilalma, kivéve növény-egészségügyi okokból
 • HMKÁ 4 Vízfolyások mentén védelmi sávok kialakítása
 • HMKÁ 5 Talajművelés, a talajromlás és erózió kockázatának csökkentése, figyelembe véve a lejtőmeredekséget is
 • HMKÁ 6 Minimális talajborítás a csupasz talaj elkerülése érdekében a legérzékenyebb időszak(ok)ban
 • HMKÁ 7 Szántóföldi vetésforgó

Most elérkeztünk az utolsó előírásokhoz, s ezzel sorozatunkat befejezzük átmenetileg a részletszabályok kidolgozásáig.

A következő igen hosszan szabályozott elvárások esetében is mentességet élveznek a 10 ha-nál kevesebb szántót művelő gazdaságok. További kivételeket a leírás végén ismertetjük.

HMKÁ 8 Nem termelő területek és tájképi elemek minimálisan előírt aránya szántóterületeken. Valamennyi mezőgazdasági terület tekintetében a tájképi elemek megőrzése

A biodiverzitást, a történelmünk részét képező tájképi elemek megőrzése, talajaink védelme hangsúlyosan jelentkezik ezen előírásrendszerben, melyek betartásával hosszútávon megőrizhetjük a táj szépségét, mozaikosságát, az élővilág valamennyi részesét, fasorokkal megtörhetjük a szárító szél erejét is, mely a vízgazdálkodásra és az élővilágra is pozitívan hat, különösen a forró, száraz napokon. Gyarapíthatjuk talajaink tápanyagtőkéjét, javíthatjuk kondícióját, mely hosszútávú érdek a biodiverzitás fenntartása mellett.

Amit tennünk kell ezért az az, hogy a gazdaság szintjén a szántóterület legalább 4%-a nem termelési célú terület vagy tájképi elem legyen, beleértve a parlagon hagyott földterületeket is.

VAGY

A gazdaság szintjén a szántóterület legalább 7%-a nem termelési célú terület vagy tájképi elem, beleértve a parlagon hagyott földterületeket és növényvédő szerek használata nélkül termesztett másodvetésből (zöldtrágya/takarónövény) vagy nitrogénmegkötő növényekből kell megvalósítani A 7 %-ból 3%-a parlagon hagyott földterület, vagy nem termelési célú tájképi elem kell, hogy legyen. A másodvetések súlyozási tényezője továbbra is 0,3 értékű.

Példa: 100 hektár szántóterületnek 7%=7 hektár és ebben a területben a 100 hektárnak a 3% tehát 3 hektár kell megvalósítani a HMKÁ8-at. A példánál maradva 4 hektáron megvalósít nem termelési célú területet, tájképi elem, parlag, és a növényvédő szerek használata nélkül termesztett másodvetést vagy nitrogénmegkötő növény. De a 7 hektárból minimum 3 hektáron parlagon hagyott földterületnek vagy nem termelési célú tájképi elemnek kell lennie.

Mik is azok a tájképi elemek?

Kunhalom, gémeskút  -Súlyozási tényező: 1

Olyan kunhalmok és gémeskutak fogadhatóak el, amelyek szántóterületen helyezkednek el, a MePAR-ban lehatárolásra kerültek. A kunhalom területén semmilyen mezőgazdasági talajmunka nem végezhető. Ez alól kivételt képez a gyep felszínborítás helyreállítása érdekében történő előkészítő beavatkozás. Továbbá a kunhalom területén végzett fakivágás során tilos a földmű bolygatása. (A kunhalom a Kárpát-medence alföldi területein található mesterségesen létrehozott jellegzetes földhalmok elnevezése, amelyek igen régről, többségükben a Kárpát-medencei honfoglalás előtti térből és időkből származnak. Nagy százalékban temetkezőhely, sírdomb, őr- vagy határhalom volt.)

Táblaszegély - Súlyozási tényező 1,5

 • A MePAR-ban a lehatárolások folyamatban vannak a meghatározott paraméterek mentén,

Erózióvédelmi sáv - Súlyozási tényező: 1,5

Olyan fás- vagy lágyszárú növényzettel borított terület, ami a rétegvonallal párhuzamosan helyezkedik el, s kifejezett rendeltetése a vízerózió megakadályozása, mérséklése.

MePAR-ban lehatárolások folyamatban vannak a meghatározott paraméterek mentén.

Magányosan álló fa - Súlyozási tényező: 1,5

Olyan szántóterületen elhelyezkedő magányos fák fogadhatóak el, amelyek a MePAR-ban lehatárolásra kerültek. A HMKÁ előírásai szerint a magányos fát kivágni nem lehet.

Fa- és bokorcsoport - Súlyozási tényező: 1,5

Olyan fa- és bokorcsoportok fogadhatóak el, amelyek a MePAR-ban lehatárolásra kerültek és a HMKÁ rendeletben védettek. A HMKÁ előírásai szerint a fa- és bokorcsoport területén bárminemű mezőgazdasági talajmunka végzése tilos. Ez alól kivételt képez a visszafásítás vagy a gyep felszínborítás helyreállítása érdekében történő előkészítő beavatkozás.

Fás-cserjés sáv - Súlyozási tényező: 2

MePAR-ban történő lehatárolásuk folyamatban

Parlagon hagyott földterület - Súlyozási tényező: 1

A parlagon hagyott terület legrövidebb pihentetési időtartama január 1-jétől augusztus 31-ig terjedő időszak. A pihentetés időszaka alatt gondoskodni kell a talaj takarásáról növényborítottsággal vagy a tarlómaradványok fennhagyásával. Ezen elemek talajra gyakorolt jótékony hatásáról az előző cikkeinkben már részletesen szóltunk, tehát nem a „fekete ugar” elvárt, mert az senkinek sem jó. A parlag új fogalma értelmében a kultúrállapot fenntartása érdekében a kaszálás, a legeltetés, valamint a mechanikai gyomirtás megengedett.

Eltérés a 2023-as kérelmezési évben:

Magyarország él a 2022/1317/EU végrehajtási rendeletben foglalt eltérés lehetőségével, miszerint engedélyezi a gazdálkodók számára, hogy élelmiszer célú növénykultúrát termesszenek a parlagon hagyni tervezett és ekként elszámolt területen 2023-ban a Kondicionalitás vonatkozásában. Amennyiben a gazdálkodó az Agrár-ökológiai program keretében az előírt 2 pont elérése érdekében azt az előírást választja, miszerint a szántóterületének 10 %-án nem termő területet alakít ki, úgy abban az esetben, azaz az AÖP-ben a mentesség nem releváns, tehát a 10 %-ból 5 %-on ténylegesen fedett parlagot – vagy nem termelő területet kell fenntartani! Kukoricát és szójababot nem engedélyezett termeszteni ezeken a területeken. Az élelmiszer célúként elfogadható növénykultúrák listáját az irányító hatóság nemzeti jogszabályban teszi közzé, mely az alábbi linken található. Továbbá a mentesség nem érinti az Agrár-környezetgazdálkodási Programban résztvevő termelőket, azaz az AKG-ban nem lehet derogációs parlag, azonban a HMKÁ-ban elvárt 4 % nem termelési célú terület zöldugarral, egyéb nem termelő területtel (pl. táblaszegély, kunhalom stb.) teljesíthető, betartva a parlagra vonatkozó szabályokat.

Nem termelő beruházás keretében, szántóföldön létrehozott erózióvédelmi létesítmény

Súlyozási tényező: 2

MePAR-ban lehatárolt, nem termelő beruházás keretében, szántóföldön létrehozott erózióvédelmi létesítmény. (2025-től indul a jelenlegi tervek szerint).

Szántóföldi művelés alatt nem álló vízvédelmi sáv Súlyozási tényező: 1,5

HMKÁ 4 előírásban már ismertetett vízvédelmi sávok ismerhetőek el abban az esetben, ha a területen tényleges mezőgazdasági tevékenység nem folyik, kivéve a kultúrállapot fenntartása érdekében végzett legeltetés, kaszálás és mechanikai gyomirtás. Felszíni vízfolyások partvonalától mért 5 m, tavak mentén pedig 20 m puffersáv kerül lehatárolásra a MePAR-ban.

A vízvédelmi sávoknak nem szükséges a szántón elhelyezkedniük, a bejelentett táblával közvetlenül szomszédosak is lehetnek.

Ökológiai jelentőségű másodvetés Súlyozási tényező: 0,3

Ökológiai jelentőségű zöldtrágyának, vagy téli takarónövénynek tervezett másodvetést október 1-jéig legalább két faj keverékével kell elvetni támogatható területen. Fenntartási kötelezettség 60 nap, mely időszak alatt tilos növényvédő szert használni, beleértve a csávázott vetőmag használatát. Csak olyan másodvetés fogadható el ökológiai jelentőségűnek, amely a külön nemzeti jogszabályban felsorolt fajokból áll.

Nitrogénmegkötő növénnyel bevetett terület Súlyozási tényező: 1

Nitrogénmegkötő növények listájában szereplő növényekből álló, támogatható területen lévő tábla fogadható el, melyben nitrogénmegkötő növényt, vagy nitrogénmegkötő növény és egyéb más nem nitrogénmegkötő növénykeverékét termesztik, mely utóbbi esetben a nitrogénmegkötő növény csíraszám aránya meghaladja az 50%-ot.

Továbbá az egynyári növények esetén a vetéstől a betakarításig, évelő növények esetén az igénylés naptári évének azon részében, amely alatt a növény a területen van, tilos növényvédő szert és csávázott vetőmagot használni, kivéve, ha az évelő növénnyel bevetett terület a vetést követő évben vagy években kerül elszámolásra.

Kis kiterjedésű tavak Súlyozási tényező 1,5

A kis kiterjedésű tavak a MePAR-ban lehatárolásra kerültek. Fenntartásuk a biodiverzitás szempontjából is lényeges, mindamellett, hogy segít a talajvízszint fenntartásában, s hűti környezetét, azaz mikroklimatikus hatása sem elhanyagolható.

Kis vizes élőhelyek Súlyozási tényező 2

MePAR-ban rögzített vizes élőhely. A lehatárolás módszertana kidolgozás alatt.

Teraszok Súlyozási tényező 2

Szántóterületen elhelyezkedő mesterséges tereplépcsők, amelyek a MePAR-ban lehatárolásra kerültek.

A HMKÁ 8 alól kivételt kapnak azon a gazdálkodók, akik:

 • Legfeljebb 10 hektár szántóterülettel rendelkeznek
 • Amelyek esetében a támogatható mezőgazdasági terület több mint 75%-a állandó gyepterület
 • Amelyek esetében a szántóterület több mint 75%-át gyep vagy egyéb egynyári takarmánynövény termesztésére, parlagon hagyott földterületként, hüvelyes növények termesztésére vagy e célok közül többre is használják

HMKÁ 9 Környezeti szempontból érzékeny állandó gyepterületként megjelölt gyepterületek átállításának vagy felszántásának tilalma a Natura 2000 területeken

A környezeti szempontból érzékeny Natura 2000 gyepterületek átalakítása és felszántása tilos.

Nos végére értünk a támogatásokért cserébe elvárt általános követelményrendszer HMKÁ előírásainak ismertetésén. Érdemes átgondolni, megtervezni a lehetőségeket, az előírások által elérni kívánt célok fontosságát.

A további részletszabályok megalkotását követően a JFGK-kat is magába foglaló részletesebb tájékoztatással visszatérünk majd!

A cikk előző részei:

Kondicionalitás 5. – Ismerkedjünk a 2023-tól kezdődő új előírásokkal!

Kondicionalitás 4. – Ismerkedjünk a 2023-tól kezdődő új előírásokkal!

Kondicionalitás 3. – Ismerkedjünk a 2023-tól kezdődő új előírásokkal!

Kondicionalitás 2. – Ismerkedjünk a 2023-tól kezdődő új előírásokkal!

Kondicionalitás 1. – Ismerkedjünk a 2023-tól kezdődő új előírásokkal!

NAK/Sztahura, Gyenes, Vadkerti

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám