Közös Agrárpolitika

Cikksorozatunkban a 2023. január elsejétől induló KAP új hét éves támogatási ciklus támogatási alapfeltételeit ismertetjük, mely a Kondicionalitás elnevezéssel kerül meghatározásra. A kondicionalitás – úgy, mint a jelenlegi Kölcsönös megfeleltetés – a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot (HMKÁ) előírásait, valamint a Jogszabályban Foglalt Gazdálkodási Követelmények (JFGK) szabályrendszerét foglalja össze. Első cikkünkben általános képet adtunk a KAP zöld felépítményéről, majd a HMKÁ 1 - Állandó gyep fenntartása az állandó gyep mezőgazdasági területhez viszonyított aránya alapján és a HMKÁ 2 - Vizes élőhelyek és tőzeges területek védelme (2025-től indul) előírásokat tekintettük át.

Most folytatjuk!

HMKÁ 3 - A szántóföldi tarlóégetés tilalma, kivéve növény-egészségügyi okokból

Ezen előírás nem új, hiszen az eddigi szabályozás is tartalmazta a tarlóégetés tilalmát. Tarló, nád, növényi maradvány, valamint gyepek égetése tilos, kivéve zárlati károsító megjelenése esetén, hatósági határozattal elrendelve.

A tarlóégetés legfőbb indokaként a kártevők, kórokozók elleni védekezést szokás megjelölni. A „gyufával történő kaszálást” tényleg csak nagyon indokolt esetben szabad alkalmazni növény-egészségügyi okból hatósági hozzájárulással. Tehát csak akkor égessünk, ha muszáj! A tarlóégetéssel károsodnak a talajban lévő hasznos bioszervezetek, a talaj igen lecsökkent szervesanyag készletét tovább pazaroljuk – rontva ezzel szerkezetességét, aszálytűrését, vízmegtartó képességét stb, és nem elenyésző az élővilág pusztulása sem. A tarlóégetés nem csak a talajba juttatható, a talajban lévő szerves anyag felelőtlen pazarlását jelenti, de a levegőszennyezést is okoz. A levegő védelméről szóló rendelkezés is egyértelműen tiltja a tarlóégetést, fentiek szerinti eseti kivétellel.

HMKÁ 4 - Vízfolyások mentén védelmi sávok kialakítása

A vízvédelmi sávokra vonatkozó előírások hozzájárulnak a vízszennyezés elleni védelemhez, vizeink minőségének megőrzéséhez, mely közös érdek.

A vízfolyások mentén védelmi sávok kialakítása eddig sem volt ismeretlen, de annak mértéke a jövő évtől szigorodik az alábbiak szerint:

Nem juttatható ki műtrágya, szervestrágya és növényvédőszer – (tehát már a növényvédőszer kijuttatás is bekerült az előírásba)

  • a MePAR-ban grafikusan megjelölt egyéb felszíni vízfolyások partvonalától mért 5 méteres sávban. A védőtávolság 3 méterre csökkenthető, ha a mezőgazdasági művelés alatt álló tábla 50 méternél nem szélesebb és 1 ha-nál kisebb területű.
  • a völgyzáró gátas halastavak esetében a partvonaltól mért 5 méteres sávban,
  • a MePAR-ban grafikusan megjelölt 5000 négyzetméter feletti állóvizek partvonalától mért 20 méteres sávban,

A műtrágya esetében eddig 2 m-es sáv elhagyása volt kötelező. Január 1-től az általános egyforma szélességű sáv elhagyása lesz elvárt.

A szervestrágya esetében a meghatározott védőtávolságok nem vonatkoznak a legeltetett állatok által elhullatott trágyára, amennyiben az az itatóhely megközelítése miatt következik be.

Fontos megjegyezni, hogy a Kondicionalitás HMKÁ4 előírás keretében ezen védősávokon a mezőgazdasági tevékenység folytatása megengedett azonban, ha tájképi elemként el szeretnénk számolni a HMKÁ 8 előírásban is, úgy ott a termelés sem megengedett, csak a kultúrállapotot biztosító tevékenység, azaz kaszálás, legeltetés, mechanikai gyomirtás.

Folytatjuk!

A cikk előző részei:

Kondicionalitás 2. – Ismerkedjünk a 2023-tól kezdődő új előírásokkal!

Kondicionalitás 1. – Ismerkedjünk a 2023-tól kezdődő új előírásokkal!

NAK/ Sztahura, Gyenes, Vadkerti

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ