Környezetgazdálkodás

2021. október 25-november 25. között nyújtható be a VPAKG támogatási kérelem. A pályázati felhívás benyújtása előtt mindenképpen ismerni kell az elvárt teljesítéseket, a választható és kötelező előírásokat.

Előző cikkünkben valamennyi AKG-ba bevinni kívánt területre vonatkozó általános követelményeket, majd a szántó és ültetvény tematikus előírásoknál általánosan betartandó előírásokat. A közös előírásokba a leírtakon túl beletartozik még azon követelmény is, miszerint a növényvédelem során kizárólag környezetkímélő növényvédőszer-hatóanyagok alkalmazhatók. A nem alkalmazható növényvédőszer-hatóanyagokat, valamint az azokat tartalmazó növényvédőszerek körét az IH évente január 31-ig közleményben teszi közzé.

A következőkben a szántó tematikus előíráscsoportokban az alapcsomagban kötelezően előírt zöldtrágyázás, istállótrágya kijuttatása alól mentesülnek azon kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek, amelyeken a teljes támogatási időszak alatt a teljes területen, csak és kizárólag évelő szálas pillangós takarmánynövény/zöldugar termesztése történik (évelő szálas pillangós növények: lucerna, vöröshere, fehér here, korcshere, lódi here, sárgavirágú (orvosi somkóró), takarmány baltacím, szarvaskerep, nyúlszapuka, szeradella, tarka koronafürt, koronás baltavirág, fehérvirágú somkóró, keleti kecskeruta vagy ezen növények keveréke, füves keveréke, illetve ezen növényeket tartalmazó keverék).

A szántóföldi tematikus előíráscsoportok esetében „A támogatásba vont teljes területen - az évelő szántóföldi kultúrák és zöldugar kivételével - a táblák maximális mérete 5 ha.” előírást a támogatást igénylők az évelő szántóföldi kultúrák és a zöldugar termesztése esetén úgy is választhatják, hogy a táblák mérete nagyobb 5 ha-nál.

A támogatást igénylőnek a Magyar Államkincstár (továbbiakban: MÁK) felé elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül be kell jelentenie a következő agrotechnikai műveleteket:

- zöld-, istállótrágyázást, a területen képződő melléktermék visszaforgatását, valamint középmélylazítást a munkavégzést követő 15 napon belül;

Az első kifizetési kérelem előtt elvégzett zöldtrágyázást, istállótrágya kijuttatását és területen képződő melléktermékek (különböző szalma- és szármaradványok) visszaforgatását az első kifizetési kérelem benyújtását követő 15 napon belül be kell jelenteni.

Amennyiben a gazdálkodó határidőn belül nem tesz eleget az agrotechnikai műveletek bejelentési kötelezettségének, akkor az agrotechnikai művelet nem kerül figyelembevételre az előírások teljesítésének vizsgálatakor.

 

Az „5 év alatt legalább egy alkalommal zöldtrágyanövény termesztése, vagy istállótrágya kijuttatása.” kötelező előírást és az „5 év alatt további egy alkalommal zöldtrágyanövény termesztése, vagy istállótrágya kijuttatása.” választható előírást két külön évben kell a támogatást igénylőnek teljesítenie. A zöldtrágya növények listáját a felhívások mellékletei tartalmazzák. Zöldtrágyanövény termesztése és zöldtrágyázás megvalósítása másodvetésben is történhet. Másodvetésben elvégzett zöldtrágya növény vetése megfelelő faji összetétel esetében sem jelölhető, s nem kérhető rá ökológiai másodvetés elfogadása a zöldítési feltételek teljesítéséhez.

A vetésszerkezeti előírások teljesítésénél kizárólag a főnövényt kell figyelembe venni. A vetésszerkezetet a gazdaság méretétől függetlenül évente kell teljesíteni.

A „növényvédőszer mentes tartós zöldugar szegély” beleszámít a vetésszerkezeti előírás zöldugar előírásába, s a méhlegelő megfelelő összetétel esetén pedig beleszámítható a szálas pillangós vetésszerkezetbe.

Amennyiben a horizontális szántó, vízvédelmi szántó erózió-érzékeny területi lehatárolással, vízvédelmi szántó belvíz-érzékeny területi lehatárolással és vízvédelmi szántó aszály-érzékeny területi lehatárolással tematikus előíráscsoportok esetében mindkét előíráscsomagban választotta „A vetésszerkezetben évente legalább 15 % szálas pillangós takarmánynövény, valamint legalább 5 % zöldugar tartása. / A vetésszerkezetben évente legalább 20% szálas pillangós takarmánynövény, valamint legalább 20% zöldugar tartása.” választható előírást, akkor az adott tematikus előíráscsoport két előíráscsomagjában található összes kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület(ek) összterületére vonatkozóan kell teljesítenie az előírást. A szálas pillangóssal hasznosított területen a pillangós részaránya legalább 25 %-nak kell lennie, azonban, ha a pillangós csíraszám meghaladja az 50 %-ot akkor elszámolható nitrogénmegkötő növényként, s megfelelőség esetében – pl. nincs benne fűféle – a termeléshez kötött támogatás is igényelhető rá.

Az „ellenőrzött (fémzárolt) szaporítóanyag felhasználása” előírás választásakor -csak horizontális szántó esetében - az egy évnél nem régebbi szaporítóanyag vásárlásáról szóló számla, bizonylat bemutatásával tudja a gazdálkodó a teljesítését igazolni az elvárható hektáronkénti mennyiség alkalmazásával. Továbbá ezen előírást az előírással érintett területek összességén minden növénykultúrára (másodvetésre, zöldtrágyára is) vonatkozóan be kell tartani. Ha a gazdálkodó nem választotta ezen előírásokat akkor is az AKG-ba vitt területén hibrid kukorica, repce, búza, napraforgó esetében is évente szükséges a számla vagy bizonylat megléte az integrált növényvédelem – mint kötelezően betartandó referencia elem – miatt. Míg minden növényfaj esetén két évnél nem régebbi számla vagy bizonylat szükséges a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet VIII. melléklete szerint.

 

Az ideiglenes gyep hasznosítási kód csak gyepgazdálkodási tematikus előíráscsoportok esetében támogatható.

További részleteket a NAK honlapján és Kézikönyvünkben olvashat

 

A témában eddig megjelent cikkek:

- VPAKG 2021 szántó-ültetvény közös elvárások

- VP AKG 2021 általános elvárások

Folytatjuk további részletekkel!

 

(NAK/Sztahura)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése