Környezetgazdálkodás

Korábbi cikkünkben ismertettük, hogy 2021. október 25-november 25. között benyújtható a VPAKG pályázati felhívás. A pályázati felhívás benyújtása előtt mindenképpen ismerni kell az elvárt teljesítéseket, a választható és kötelező előírásokat. Meg kell fontolni, hogy a gazdaság mely területére mely előírások vállalhatók, tarthatók be, s melyek jelentenek a gazdaság számára kedvező környezeti hozzáadott értéket, jelenthet eredményes gazdálkodást.

Ennek mentén a gazdálkodónak lehetősége van arra, hogy pl. horizontális szántóba bevinni szándékozott területeire kettő csomagot állítson össze, azaz minegyikre megtartandó alapkövetelmények mellett egyik területén bizonyos feltételeket tud, a másikon nem tud teljesíteni pl. 5 ha-os táblaméret (ez egyébként évelő szálas esetén akkor is választható, ha a tábla nagyobb.)

Első körben ismerjük meg az alapelvárásokat.

Fontos, hogy 2022. január 1 és 2024. december 31 között jogszerű földhasználattal kell rendelkezni minden nap vonatkozásában. A jogszerű földhasználatokat a 2007. évi XVII tv.44.§ (7) bekezdése sorolja fel. Vannak kivételek – vis maiornak nevezhető esetek -, amikor a jogszerű földhasználat hiánya lehetőséget biztosít a szankciómentes kilépésre, azonban ezen esetek köre korlátozott. Ilyen eset lehet pl. az osztatlan közös kimérése esetén a terület helyének, méretének változása, a Nemzeti Parkkal (MNV ZRT-vel, NFK-val) kötött szerződések lejárata, s nem a gazdálkodóval történő új szerződés megkötése. Ez utóbbi esetekben a szerződés lejáratát követően a gazdálkodó kérhet 6 hónapra igazolást a földhasználat bizonyítására, mely elégséges lehet a teljes kötelezettségvállalási időszakra a jogszerű földhasználat bizonyítására. A részletekért azonban a pályázati felhívást érdemes elolvasni.

Alapelvárás, hogy az AKG-ba bevitt területeken tartsuk be a Kölcsönös megfeleltetés szabályait, tartsuk be a minimumkövetelményeket (tehát ne legyen a területen már szankcionálható mértékben lágy- illetve fásszárú gyomnövény). Továbbá a Nitrátrendeletben leírtakat is figyelembe kell venni a gazdálkodás során függetlenül attól, hogy a terület nitrátérzékeny vagy sem. Itt talán jó hír, hogy a téli trágyázási és legeltetési tilalom határideje november 30 és február 15 közötti időszakra módosult.

Az AKG-ba vitt területeken ellenőrzésre kerülhetnek az Integrált növényvédelem szabályait, melyek közül az egyik az pl. hibrid kukorica, a repce, a búza, a napraforgó esetén évente szükséges a számla vagy bizonylat megléte.

Általános elvárás többek között, hogy a gazdaság egészére vezetni kell a 118/2020. (XII. 21.) számú Kincstár Közleményben közzétett gazdálkodási naplót. A 3 év alatt a gazdálkodónak – vagy a vezető tisztségviselőjének, vagy a képzésre kijelölt alkalmazottjának, vagy a tagjának - részt kell vennie, amennyiben a támogatási kérelem benyújtását megelőző 5 évben nem volt AKG képzésen.

A gazdálkodó a naptári évet követő év január 1. és január 31. között kötelezett a web GN benyújtására a NÉBIH elektronikus felületén.

Általános elvárás továbbá, hogy amennyiben egy adott blokkon belül, egy kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területtel (KET-tel) szomszédos területen azonos hasznosítási kódú növény termesztése történik (a Kedvezményezett, vagy a szomszédos terület használója által), akkor a KET elkülönítése céljából az alábbi elválasztási szabályokat kell alkalmazni:

- Gyepek – évelő szálas kultúrák - esetében a közös sarokpontokon/töréspontokon természetes anyagú jelölő tárgy (pl. T-ülőfa) elhelyezése,

- Szántóföldi kultúra esetén amennyiben az adott kultúra sortávolsága 60 cm vagy az alatti, úgy legalább 60 cm széles sáv elhelyezéséről szükséges gondoskodni. Amennyiben az adott kultúra sortávolsága 60 cm feletti, úgy legalább az adott kultúra sortávolságának 30%-kal megnövelt szélességű sáv kialakítása elvárt.

- Ültetvénynél a közös sarokpontokon/töréspontokon természetes anyagú jelölő tárgy elhelyezése, amelynek jelölése a sarokpont jelölésének módjával megegyezően is történhet (Azaz a támrendszeren történő jelölés).

Eltérő növényi kultúra (eltérő hasznosítási kód) termesztésével, illetve eltérő növényfejlettségi állapottal a KET elkülönítése megvalósul!

További részleteket a NAK honlapján és Kézikönyvünkben olvashat

Folytatjuk további részletekkel!

(NAK/Sztahura)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése