Duális képzés

2023. január 1-jétől az alábbiak szerint módosult a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, azaz az Mt., amely változás érintheti a szakképzési munkaszerződésben foglaltakat is.

Mt. 114. §:

„(1) A fiatal munkavállaló napi munkaideje legfeljebb nyolc óra lehet.

(2) A tizenhat évesnél fiatalabb munkavállaló napi munkaideje legfeljebb hat óra lehet, kivéve azt a nappali rendszerű képzés keretében tanulmányokat folytató tizenötödik életévét betöltött tanulót, aki az iskolai szünet alatt munkát végez.

(3) A fiatal munkavállaló beosztás szerinti napi munkaideje legfeljebb nyolc, a (2) bekezdés szerinti munkavállaló beosztás szerinti napi munkaideje legfeljebb hat óra lehet.

DE!

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény, azaz az Szkt. 83. § (5) bekezdése alapján, abban az esetben szükséges az Mt. előírásait figyelembe venni, ha az Szkt. attól eltérően nem rendelkezik. A 78. § (1) bekezdésében azonban előírja, hogy a szakirányú oktatás időtartama a napi 7 órát nem haladhatja meg, ha a szakmát tanuló fiatal, azaz 18 év alatti munkavállaló. Ez tehát felülírja az Mt. fentiekben leírt rendelkezését.

Viszont az Szkt. nem rendelkezik a 16 év alatti munkavállalókkal kapcsolatban, így a 16 év alattiak esetében az Mt. előírásai a mérvadóak, amennyiben szakképzési munkaszerződéssel rendelkeznek. A szakképző iskola 10. évfolyamán tanulók esetében fordulhat elő, hogy nem töltik be a 16. életévüket a szakképzési munkaszerződés megkötésekor. Esetükben az Mt. szerint meghatározott napi hat óra munkaidőt lehet elrendelni.

Teendők a már hatályban lévő szakképzési munkaszerződésekkel kapcsolatban:

  1. Szerepeltetni kell a munkaszerződésben, ha a napi munkaidő kevesebb, mint 8 óra. Így a korábban, a 16 évesnél fiatalabb munkavállalóval heti 30 óránál magasabb munkaórára kötött szakképzési munkaszerződést 2023. január 1-jével módosítani kell.
  2. A munkaidő beosztásról szóló munkáltatói tájékoztatót az Mt. új rendelkezésének megfelelően aktualizálni szükséges és a munkavállaló tanuló részére át kell adni.
  3. AT1041-es bejelentőlapon változással módosítandó a heti munkaidő bejelentése.

Amikor a tanuló betölti a 16. életévét és naponta hatnál több órában lesz foglalkoztatva a duális képzőhelyen, a szerződést újból módosítani kell, új tájékoztatót szükséges kiadni és a változást be kell jelenteni az előzőekben nevezett bejelentőlapon.

NAK/ Tóth Alíz

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ