Szakképzés

 • Az ágazati készségtanácsok 2023-as tevékenységének meghatározó feladata volt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) szervezésében lebonyolított, „Jó gyakorlatok a szakképzésben” című szakmai kerekasztal rendezvénysorozat. Az itt elhangzott „jó gyakorlatok” összefoglalásra…

 • A megújult szakképzési rendszerben a duális képzés során a szakképző intézményben, illetve a vállalatoknál, cégeknél folyó szakmai oktatás párhuzamosan, egymást kiegészítve történik. Ez komoly lehetőséget jelent a cégek számára, mivel így…

 • A szakképzés rendszerében a duális képzőhely a szakirányú oktatás keretében vesz részt a szakképzésben. A duális képzőhelyek nyilvántartását a gazdasági kamara vezeti. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara várja a duális képzőhelyek…

 • Örömteli, hogy egyre népszerűbb az agrárképzés, a diákok bizalma folyamatosan növekszik, jól mutatják ezt a tendenciát a felvételi, beiratkozási adatok és a fiatalok jól látják, hogy az agrárium biztos megélhetést,…

 • „Munkaerőpiaci kihívások az agrárgazdaságban - a duális szakképzés, mint válasz” címmel szervezett kerekasztal beszélgetést a XXXII. Farmer Expón a NAK Hajdú-Bihar vármegyei igazgatósága 2023. augusztus 19-én.

 • A szakképzési rendszer átfogó átalakítása során egy új, egységes minőségirányítási rendszer (MIR) került bevezetésre, amely az Európai Szakképzési Minőségbiztosítási Referencia Keretrendszeren (EQAVET) alapul.

 • 2023. január 1-jétől az alábbiak szerint módosult a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, azaz az Mt., amely változás érintheti a szakképzési munkaszerződésben foglaltakat is.

 • A Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft, az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt.-vel (IKK) együttműködve, 2022. október 15. és december 15. között továbbképzéseket szervez az általános mezőgazdaság és állattenyésztés, az élelmiszeripar,…

 • A duális képzés olyan gyakorlati képzési forma, mely ötvözi az iskolai oktatást a gazdálkodó szervezeteknél, munkahelyi körülmények között megvalósított képzéssel. A duális képzéssel a munkaadói oldal és a szakképző intézményekben…

 • Felelősségbiztosítás költségviselésének megszűnése A szakképzésről szóló törvény[1] a kifutó, tanulószerződéses rendszerű OKJ-s szakképesítések, valamint a felmenő rendszerű, szakképzési munkaszerződéses, szakmajegyzék szerinti szakmák esetében, a gyakorlati képzésen részt vevő tanuló után…

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám