Kamarai meghatalmazás

Tájékoztató a kamarai meghatalmazás tárgyi hatályáról

A 2023. évben a kamarai meghatalmazás az alábbi ügyekre és agrártámogatási jogcímekre terjed ki.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről2007. évi XVII. tv. 28/B. § (15) bekezdése szerint a kamarai meghatalmazás tárgyi hatálya a NAK által meghatározott és honlapján közzétett azon agrártámogatások igénybevételével összefüggő elektronikus ügyintézésére terjedhet ki, amelyek vonatkozásában jogszabály vagy pályázati felhívás a kamarai meghatalmazással való eljárást nem zárja ki.

Ügyfél-nyilvántartásba bejelentett adatokban bekövetkezett változások bejelentése

Ügyfél-tájékoztatási Rendszer

Egységes kérelem

Agrár-környezetgazdálkodás (AKG-VP)

Natura gyep (Natura gyep-VP)

Termeléshez kötött anyajuhtartás támogatása

MKR - Kárenyhítő juttatás iránti kérelem

Átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatása

Anyajuhtartás támogatása

MeKIR - Ügyfél által indított MEPAR változásvezetés

Ökológiai gazdálkodás (ÖKO-VP)

Natura2000 erdő (VP)

Erdősítés (VP)

Őshonos állatok-in situ (VP)

Tenyészkoca állatjóléti támogatás

Erdő-környezetvédelmi kifizetések (VP)

NTB Élőhelyfejlesztés (NTB Élőhely-VP)

Erdőszerkezet-átalakítás (ENTB-VP)

Erdészeti potenciál helyreállítása (EP-VP)

Őshonos állatok-ex situ/in vitro és tanácsadói tevékenység (VP)

Agrárerdészet (VP)

NTB Vízvédelmi és vizes élőhely (NTB Vízvédelmi-VP)

Szőlőültetvények szerkezet-átalakításának és átállításának támogatása

Magyar Méhészeti Nemzeti Program

Baromfi állatjóléti támogatás

Sertés állatjóléti támogatás

Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel

Fűszerpaprika csekély összegű támogatás

Étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok- állatjóléti támogatások

A tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állítása

Sertés állatjóléti csekély összegű támogatás

Haszongalamb vásárláshoz nyújtott csekély összegű támogatás

Zöldszüret támogatása

Baromfi állatjóléti csekély összegű támogatás

Méhegészségügyi csekély összegű támogatás

Komlóültetvény de minimis

Agrár Széchenyi Kártya a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében nyújtott csekély összegű támogatás - mezőgazdasági vállalkozás részére

Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitelhez kapcsolódó költségtámogatás

VP őshonos in situ - 2022

Krízisbiztosítási rendszer működésének támogatása

Válságkezelő Program - Dohányágazat támogatása

VP Kiskérődző állatjólét

VP Méh állatjólét

Krízisbiztosítási rendszer - hozzájárulás befizetése

Ügyfél-tájékoztatási Rendszer

MKR - Kárbejelentés

Egy és ugyanazon vállalkozás 

 Válságtámogatás - méhegészségügyi támogatás

 Válságkezelő Program - méhegészségügyi átmeneti támogatás

 Anyakecske tartás de minis támogatása

 A szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatása
 Erdészeti génmegőrzés fejlesztése (VP)
 Erdészeti génmegőrzés (VP)
 Erdőtűz-megelőzés (VP)
 Méhészeti járművek üzemeltetési támogatása
 MKR - Biztosítási szerződés területlistájának előállítása
 MKR – Csatlakozáskezelés
 Válságtámogatás - Dohányágazat támogatása
 Válságtámogatás - Karácsonyfa-ültetvények után igénybe vehető támogatások
 Válságtámogatás - Sertés állatjóléti támogatás
 Válságtámogatás - Tenyészbika tenyésztésbe állításának támogatása
 Válságtámogatás - Tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának támogatása
 VP-M14.1.1 Tejágazat állatjólét 2023
 Állatjólét, húshasznú szarvasmarha
 KAP ST-RD33b – Antimikrobiális rezisztencia (AMR) elleni küzdelem kompenzációs kifizetés (KAP ST – AMR)

 Kukoricatermelők kompenzációs támogatása

 Méhészeti ágazat támogatása

 

Jogszabályok

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény.

A Közös Agrárpolitikából és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások igénybevételével összefüggő elektronikus kérelmek benyújtását elősegítő kamarai meghatalmazásokkal kapcsolatos szabályokról szóló 1/2023. (I. 12.) AM rendelet.

Kapcsolódó cikkek

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám