Kamarai meghatalmazás

Tájékoztató a kamarai meghatalmazás tárgyi hatályáról

A 2023. évben a kamarai meghatalmazás az alábbi ügyekre és agrártámogatási jogcímekre terjed ki.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről2007. évi XVII. tv. 28/B. § (15) bekezdése szerint a kamarai meghatalmazás tárgyi hatálya a NAK által meghatározott és honlapján közzétett azon agrártámogatások igénybevételével összefüggő elektronikus ügyintézésére terjedhet ki, amelyek vonatkozásában jogszabály vagy pályázati felhívás a kamarai meghatalmazással való eljárást nem zárja ki.

Ügyfél-nyilvántartásba bejelentett adatokban bekövetkezett változások bejelentése

Ügyfél-tájékoztatási Rendszer

Egységes kérelem

Agrár-környezetgazdálkodás (AKG-VP)

Natura gyep (Natura gyep-VP)

Termeléshez kötött anyajuhtartás támogatása

MKR - Kárenyhítő juttatás iránti kérelem

Átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatása

Anyajuhtartás támogatása

MeKIR - Ügyfél által indított MEPAR változásvezetés

Ökológiai gazdálkodás (ÖKO-VP)

Natura2000 erdő (VP)

Erdősítés (VP)

Őshonos állatok-in situ (VP)

Tenyészkoca állatjóléti támogatás

Erdő-környezetvédelmi kifizetések (VP)

NTB Élőhelyfejlesztés (NTB Élőhely-VP)

Erdőszerkezet-átalakítás (ENTB-VP)

Erdészeti potenciál helyreállítása (EP-VP)

Őshonos állatok-ex situ/in vitro és tanácsadói tevékenység (VP)

Agrárerdészet (VP)

NTB Vízvédelmi és vizes élőhely (NTB Vízvédelmi-VP)

Szőlőültetvények szerkezet-átalakításának és átállításának támogatása

Magyar Méhészeti Nemzeti Program

Baromfi állatjóléti támogatás

Sertés állatjóléti támogatás

Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel

Fűszerpaprika csekély összegű támogatás

Étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok- állatjóléti támogatások

A tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állítása

Sertés állatjóléti csekély összegű támogatás

Haszongalamb vásárláshoz nyújtott csekély összegű támogatás

Zöldszüret támogatása

Baromfi állatjóléti csekély összegű támogatás

Méhegészségügyi csekély összegű támogatás

Komlóültetvény de minimis

Agrár Széchenyi Kártya a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében nyújtott csekély összegű támogatás - mezőgazdasági vállalkozás részére

Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitelhez kapcsolódó költségtámogatás

VP őshonos in situ - 2022

Krízisbiztosítási rendszer működésének támogatása

Válságkezelő Program - Dohányágazat támogatása

VP Kiskérődző állatjólét

VP Méh állatjólét

Krízisbiztosítási rendszer - hozzájárulás befizetése

Ügyfél-tájékoztatási Rendszer

MKR - Kárbejelentés

Egy és ugyanazon vállalkozás 

    Válságtámogatás - méhegészségügyi támogatás

    Válságkezelő Program - méhegészségügyi átmeneti támogatás

Jogszabályok

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény.

A Közös Agrárpolitikából és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások igénybevételével összefüggő elektronikus kérelmek benyújtását elősegítő kamarai meghatalmazásokkal kapcsolatos szabályokról szóló 1/2023. (I. 12.) AM rendelet.

Kapcsolódó cikkek

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ