Hatósági ügyek

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vezeti a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeire és szabályaira kiadott jogszabályban foglaltaknak megfelelően a meg nem munkált termőföldterületek nyilvántartását, amelyről információt szolgáltat az állami adó- és vámhatóság számára.

A nyilvántartás vezetéséhez szükséges helyszíni ellenőrzéseket a mezőgazdasági igazgatási szerv szükség esetén a NAK bevonásával végzi. A NAK a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett falugazdász-hálózat igazgatási és egyéb feladatainak a meghatározásáról szóló 525/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésének d) pontja szerint, az agrárigazgatási hatósági feladatai körében eljáró falugazdász-hálózat útján működik közre a meg nem munkált termőföldterületek felmérésében, ennek keretében a mezőgazdasági igazgatási szerv megkeresése nyomán helyszíni szemle jegyzőkönyvet készít, amelyet a megkeresés beérkezését követő 7 napon belül elektronikusan, térítésmentesen átad a mezőgazdasági igazgatási szervnek.

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ