Szakirányú oktatás

Minden, a nyilvántartásba vételi eljárással és egyéb duális képzéssel kapcsolatos kérdéssel a NAK területileg illetékes vármegyei igazgatóságának képzési referenséhez fordulhat.

Elérhetőségek az alábbi linken találhatóak:

 

https://www.nak.hu/kamara/123-rolunk/megyei-igazgatosagok/18-megyei-igazgatosagok

Duális képzőhelyként az kérelmező szervezet vehető nyilvántartásba, amelynél a szakirányú oktatás folytatásának alábbi feltételei biztosítottak:

- rendelkezik a szakhatóság által kiadott működési engedéllyel

- az oktatott szakképesítésnek megfelelő szakirányú végzettséggel, kamarai gyakorlati oktatói vizsgával* és legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező személyt foglalkoztat, mint oktató, aki büntetlen előéletű, és nem áll a szakirányú oktatási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt

 

*Mentesül a kamarai gyakorlati oktató vizsga letétele alól az, aki

a, mestervizsgával rendelkezik, vagy

b, szakirányú felsőfokú szakképzettséggel és legalább kétéves szakirányú szakmai gyakorlattal, vagy

c, felsőfokú végzettséggel, szakirányú középfokú szakképzettséggel és legalább ötéves szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkezik, vagy

d, a hatvanadik életévét betöltötte.

 

- a vállalt szakirányú oktatáshoz szükséges eszközzel és felszereléssel rendelkezik

- a hatályos szakképzési törvény szerinti minőségirányítási rendszert működtet, vagy legalább a kamara által kidolgozott szempontrendszerben meghatározott minőségi követelményeknek megfelel (szerepel a kamara duális képzőhelyek nyilvántartásában)

- rendelkezik a szakirányú oktatásra vonatkozó képzési programmal, amit feltölt a regisztrációs és tanulmányi alaprendszerbe

- kidolgozza a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy értékelésére és minősítésére vonatkozó értékelési és minősítési kritériumokat

A nyilvántartásba vételi eljárás ingyenes.

A nyilvántartásba vétel a szakirányú oktatást folytatni kívánó gazdálkodó szervezet kérelmére indul, melynek benyújtása után a NAK területileg illetékes vármegyei igazgatósága ún. „bevezető” ellenőrzést végez a szakirányú oktatás helyszínén. Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a kérelmező rendelkezik-e a jogszabályokban előírt feltételekkel, alkalmas-e tanulók szakirányú oktatására, valamint a szakmai vizsga gyakorlati részére történő felkészítésére.

Amennyiben az ellenőrzést követően megállapítható, hogy a kérelmező megfelel a törvényi előírásoknak, a kamara a kérelmező szervezetet a duális képzőhelyek nyilvántartásába felveszi, melynek birtokában megkezdhető a szakirányú oktatás.

A nyilvántartásba vételi eljárás az év bármely szakában kezdeményezhető. Duális képzésbe bekapcsolódni azonban kizárólag a nyilvántartásba vételi eljárást követően lehet.

A nyilvántartásba vételi eljáráshoz kapcsolódó ügyintézésre a nyilvántartást vezető szervnek a kérelem beérkezésétől számítva maximum 60 nap áll rendelkezésére.

A kérelmezőnek érdemes figyelembe vennie az ügyintézési időt, illetve számolnia kell azzal, hogy a tavaszi időszakban kollégáink leterheltsége fokozottabb

Igen, a szakirányú oktatást folytató gazdálkodó szervezeteket a területileg illetékes kamara rendszeresen ellenőrzi évközi ellenőrzések keretében.

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám