Hirdetményi kézbesítések

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. §-a alapján - a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által meghozott hatósági döntés postai kézbesítésének meghiúsulása következtében – 2023. január 25. napján, az érintett címzettek értesítési helye szerinti NAK megyei igazgatósága által összeállított hirdetményben közli az alábbi döntéseket.

A döntések a közzétételt követő 15. napon kézbesítettnek tekintendők.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felhívja a címzettek figyelmét, hogy a hirdetményi úton közölt döntéseket személyesen vagy képviselő útján, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a hirdetményben megnevezett megyei igazgatóságán átvehetik.

AKTUÁLIS HIRDETMÉNYEK

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ