Vízgazdálkodás

A Vízhasználat Információs, Ellenőrzési és Integrált hatósági feladatokat ellátó Keretrendszer (VIZEK) eredeti célja a mezőgazdasági öntözéssel kapcsolatos vízgazdálkodási, fenntartói, hatósági, adózási és kutatási-statisztikai feladatok elektronikus ügyintézési lehetőség bővítése volt.

2020. január elsejével kezdte el éles működését a vízügyi és vízvédelmi hatósági és szakhatósági eljárásokat támogató komplex informatikai rendszer, amelynek keretében megvalósult:

  • az elektronikus vízjogi engedélyezés (az adminisztratív feladatok elektronikus támogatása, a szakmai megalapozás biztosítása, az engedélykérelmek beadása, az engedélyek kiadása, az engedélyek nyilvántartása)
  • az elektronikus nyilvántartás, elektronikus vízkönyvek (tartalmazza a vízi létesítményekkel, vízi munkákkal és vízhasználatokkal összefüggő jogokat, kötelezettségeket)
  • az elektronikus vízkészletjárulék bevallás (ügyfélkapuhoz történő csatlakoztatás, a jogszabályi változások és a meghatározott járulékokkal kapcsolatos feladatok nyomon követése – a kiszabástól a befizetésig)
  • az elektronikus bírság-nyilvántartási és folyamatszervezési rendszer (a hatósági ellenőrzések és szemlék során kiszabott bírságokkal kapcsolatos feladatok teljes nyomon követése – a kiszabástól a befizetésig;
  • szakhatósági munkafolyamatokat támogató elektronikus modul kialakítása;
  • a VIZEK rendszer összerendelése a Vízügyi Igazgatóságok és az Országos Vízügyi Főigazgatóság ügyiratkövető rendszereivel.
  • Itt intézze a vízjogi ügyeit elektronikusan!

2022. január elsejével a rendszer továbbfejlesztésének eredményeképpen a vízügyi és vízvédelmi hatósági és szakhatósági eljárásokon túlmenően elektronikussá válik valamennyi hatósági eljárás a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél - meghagyva a papíralapú eljárás választásának lehetőségét a természetes személyek számára.

  • Az Integrált Hatósági Ügyviteli Rendszer immáron kiterjed a tűzvédelem, piacfelügyelet, veszélyes üzemek, veszélyes áruszállítás, kritikus infrastruktúra védelem - létfontosságú rendszerek és létesítményvédelem, nukleárisbaleset-elhárítás, polgárvédelem engedélyezési és hatósági ellenőrzési folyamataira.
  • Az új szakrendszer biztosítja az ügyfelek részére az országos egységes, szabványos eljárásokat, az egyszerűsített eljárási folyamatokat, az egyszerűsített fizetési kötelezettségek teljesítését, az egykapus ügyintézési rendszert, ezáltal a gyorsabb hatékonyabb hatósági ügyintézést.
  • Fontos, hogy az ügyfelek a KAÜ azonosítást követően férhetnek hozzá az ügyintézési lehetőségekhez 2022 január elsejével!
  • Itt intézze a hivatásos katasztrófavédelmi szervhez tartozó hatósági ügyeit elektronikusan és/vagy e-papíron!

 

További részletek:

 

(NAK/Tasnádi Gabriella)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

 
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
  • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
  • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
  • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
  • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
  • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
  • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
  • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
  • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
  • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
  • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
  • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
  • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Ha Ön kamarai tag, akkor a belépést követően szakterületét, tevékenységét érintő személyre szabott információkat, híreket olvashat, illetve az e-Irodában ügyeket intézhet.

Amennyiben Ön még nem rendelkezik kamarai azonosítóval, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.


Lépjen be a kamarai azonosítója és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám