REL együttműködés

Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy minden mezőgazdasági termelő, élelmiszer-előállító tagunknak azonosítani kell, milyen formában végzi értékesítési tevékenységét, milyen csomagolási formákat használ, amelynek megfelelően adminisztrációs és díjfizetési kötelezettségét a vonatkozó rendeletek és a Hulladéktörvény értelmében teljesítenie kell.

A kiterjesztett gyártói felelősség (EPR) a gyártókat, termelőket, illetve az első belföldi forgalomba hozókat terhelő, egyes termékek körforgásos hulladékkezelési költségeiért vállalt fizetési kötelezettség. A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III.14.) Kormányrendelet (EPR) értelmében a csomagolást végző, körforgásos terméket használó gyártók adatszolgáltatási kötelezettséggel rendelkeznek.

Fontos tudni, hogy az EPR rendelet nem tesz különbséget vállalkozási formák és gazdasági méretek között, tehát minden vállalkozás (ideértve az őstermelőket, kistermelőket, ÖCSG-ket, a mikro-, kis és közepes méretű vállalkozásokat, a nagyvállalatokat, illetve a nagykereskedőket), amely csomagolást végez – fogyasztói, gyűjtő, valamint szállítási csomagolási formákat – az EPR rendelet hatálya alá tartozik. A kötelezettnek díjat kell fizetnie, függetlenül attól, hogy műanyagba, üvegbe, vagy papírba, esetleg textilbe csomagolja termékét az értékesítés során.  

A beszerzett csomagolószer csomagolása a termék értékesítésével válik EPR kötelezetté, amikor a csomagolt terméket értékesíti. A piacon, a szaküzletben, ahol az értékesítés helyén csomagol, elsődleges csomagolást végez a termelő, közvetlenül értékesített termék csomagolása után a termelőt/gyártót EPR kötelezettség nem terheli erre a csomagolási formára. Újrahasználható csomagolószer esetén csak az első alkalommal létrehozott csomagolás belföldi forgalomba hozatalakor keletkezik díjfizetési kötelezettség.  

Meglévő készlet esetén EPR díjfizetési kötelezettség nincs, ha a csomagolás létrehozására felhasznált újrahasználható csomagolószer az országos hulladékgazdálkodási hatóság újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásába felvételre került.

A regisztráció mindenki számára kötelező a MOHU Partner Portálján.

Az EPR adatszolgáltatással kapcsolatos részletes tudnivalókról a NAK korábbi cikkében olvashatnak valamint a MOHU honlapján.  

Az adatok sikeres feltöltéséhez és a teljes körű adatszolgáltatáshoz készült útmutató (felhasználói kézikönyv) a következő linken érhető el: https://kapu.okir.hu/okirkapuugyfel/utmutato/1

Tagjaink adminisztrációs kötelezettségének azonosítása érdekében összeállított gyakran ismételt kérdések (GYIK) itt elérhetők el.

 

NAK / Tószegi-Faggyas Katalin, dr. Fogarassy Eszter

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

Őstermelői adatok lekérdezése

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám