Mezőgazdasági termelés

2018. november 1-től november 30-ig van lehetőség az MKR elektronikus kérelembenyújtó felületén a 2018. évi kárenyhítő juttatás igénylésére, amelynek benyújtásában a falugazdászok segítséget nyújtanak az ügyfelek részére.


A kárenyhítő juttatás számításába kizárólag az elfogadott kárbejelentéssel rendelkező növénykultúrák számítanak bele és a kérelemben csak ezekkel a kultúrákkal számol a rendszer.

A gazdálkodó kárenyhítő juttatásra jogosult, amennyiben:
-  a termőföld az egységes kérelem benyújtásakor, a mezőgazdasági káresemény bekövetkezésekor és a kárenyhítő juttatás iránti kérelem benyújtásakor is a használatában volt,
-  a használatában lévő termőföldön bekövetkezett mezőgazdasági káreseményt az agrárkár-megállapító szervhez bejelentette,
-  az érintett növénykultúrában 30%-ot meghaladó hozamcsökkenést okozó elemi kár, valamint a növénykultúra vonatkozásában 15%-ot meghaladó hozamérték-csökkenés következik be, és ezekről az agrárkár-megállapító szerv határozatot állított ki,
-  a kárenyhítési hozzájárulást szeptember 15-ig határidőben és maradéktalanul megfizette az agrárkár-enyhítési szerv által megadott számlaszámra,
-  a kárenyhítő juttatás iránti kérelmét a tárgyév november 30-áig az agrárkár-megállapító szervhez benyújtotta.

A kárenyhítő juttatás összege a hozamérték-csökkenés 80 százalékáig terjedhet. Azok a jogosult igénylők, akik az egységes kérelembeli releváns, teljes üzemi szintű referenciahozam-értéknek legalább a felére kiterjedően nem kötöttek az adott növénykultúrára jellemző kár ellen biztosítást, az elszenvedett károk alapján számított kárenyhítő juttatásnak csak az 50%-ára lesznek jogosultak.

További részletek a beadásról itt.


(NAK/Mátyus Kornél)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése