Mezőgazdasági termelés

A Belügyminisztérium (BM) öntözésfejlesztési stratégia megalkotását tervezi a NAK bevonásával együttműködve a Földművelésügyi Minisztériummal (FM), az Országos Vízügyi Főigazgatósággal (OVF), valamint az Agrárgazdasági Kutató Intézettel (AKI).


A stratégia célja a termelés és a minőség stabilizálása és növelése, a mezőgazdaság és az élelmiszeripar mint létfontosságú rendszerelem biztonságba helyezése a klímaváltozás hatásaira reagálva, valamint a felszíni vizek hazánkban történő tartása a minél nagyobb arányú felhasználás végett. A stratégia részeként a kamara vállalta, hogy 2014 után az öntözésfejlesztés megvalósítása szempontjából reális területeken újra felméri a vízigényeket. Erre a második körös igényfelmérésre 2017 szeptember–októberében kerülhet sor. A stratégia megalkotásának műhelymunkálatai jelenleg is zajlanak az AKI-val és az OVF-fel.

Az első országos vízigényfelmérésből (2014) kiderült, hogy a jelenlegi öntözött területeink négyszeresére lenne öntözési igény. Az öntözésfejlesztés egyik gátja azonban, hogy az esetek többségében hiányzik a vízkivételi lehetőség. Ezúttal az öntözésfejlesztési stratégiához készülő vízigényfelmérést alapvetően az öntözéses gazdálkodás lehetséges területeihez (ahol van víz, kedvezőek a természeti adottságok, termesztenek intenzív kultúrákat), a vízgyűjtő rendszerekben rendelkezésre álló vízkészletekhez és a tényleges öntözési igényekhez tervezzük kialakítani, lehatárolva a pontos fejlesztési irányokat. Éppen ezért a második körös vízigényfelmérés az öntözőrendszerek hatóterületét érinti.

A felmérés a falugazdászok közreműködésével valósul majd meg, akik megkeresik az öntözőrendszerek hatóterületén gazdálkodást végző termelőket és velük közösen töltik ki az erre a célra készült kérdőívet az AKI és az OVF által kialakított szoftveres alkalmazás segítségével. A kérdőív a jelenlegi helyzetre (öntöz-e vagy sem a termelő), annak okaira, valamint a jövőbeni tervekre kérdez rá oly módon, hogy a kitöltés eredményeként parcellaszinten láthatóvá váljon, hol van igény az öntözésre és hol nincs. A falugazdászok egy hozzájáruló nyilatkozatot is kérnek a termelőktől, amely alapján a termelő adatai és parcelláinak elhelyezkedése felhasználhatóak lesznek a stratégiához.

A kérdőív eredményei alapján, a termelői bevallások nyomán kerülnek kijelölésre azok a pilotprojektek, amelyeknél elsőként indulhat meg az állami támogatás melletti termelői beruházás, valamint a meglévő állami és közületi csatornák felújítása és fejlesztése. Azon termelők véleményére és válaszaira is kíváncsiak vagyunk, akik az öntözőrendszerek hatóterületén kívül esnek, azonban őket a harmadik körös öntözési vízigény-felméréssel szeretnénk megszólítani. Ez a felmérés elsősorban a középtávú tározóépítési programhoz kapcsolódik majd.

Az öntözésfejlesztési stratégiában hazánk termőterületeit a vízzel elláthatóság és termeszthetőségi szempontok alapján öntözhetőségi övezetekbe kívánjuk sorolni, úgymint öntözhető, kis beavatkozással öntözhetővé tehető, nagy beavatkozással öntözhető területek, valamint, ahol a feltételek nem adottak, így (környezetvédelmi, természetvédelmi, jelenleg fennálló aránytalanul nagy költség miatt) jelenleg nem öntözhető területek. Az övezetek tulajdonságaihoz illeszkedően fejlesztési irányok, intézkedési tervek kerülnek meghatározásra, amelyek mind rövid, mind hosszú távon megoldást kínálnak az adott övezetben szükséges beavatkozásokra.

A stratégia továbbá megoldási javaslatokat fogalmaz meg az öntözésfejlesztés jelenlegi kihívásaira: többek között a termelői együttműködések hiányára, a felszíni vizek közvetlen termelői elérhetőségének nehézségeire, a mezőgazdasági területek elaprózott tulajdonosi szerkezetére, az infrastruktúra helyzetére (felszíni vízrendezési művek üzemeltetési problémái), végül, de nem utolsósorban a vízjogi engedélyezési rendszer összetettségére.

 


(NAKlap, 2017. szeptemberi szám)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

Őstermelői adatok lekérdezése

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám