Mezőgazdasági termelés

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a VP3-14.1.3-22 kódszámú, a „Kiskérődző állatjóléti támogatás” című pályázati felhívás, mely felhívás alapján a támogatási kérelmek benyújtására 2022. május 16. napjától 2022. június 16. napjáig lesz lehetőség.

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a VP3-14.1.3-22 kódszámú, a „Kiskérődző állatjóléti támogatás” című pályázati felhívás, melynek keretében az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) és Magyarország költségvetése által biztosított forrásból vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az állatok javát szolgáló szigorú higiéniai és takarmányozási előírások teljesítéséből fakadó növekvő kiadások, többletköltségek kompenzálására.

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5 milliárd Ft.

A támogatás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:

  • Technológiába épített körömápolás
  • Endoparazita (belső élősködők) fertőzöttség ellenőrzése
  • Ektoparaziták (külső élősködök), valamint legyek, szúnyogok, nyüvek elleni védekezés
  • Ásványi anyag kiegészítés alkalmazása.

A támogatás igénybevételének általános feltételei az alábbiak:

  • a támogatást igénylőnek az ENAR-ban nyilvántartott, továbbtartásos füljelzővel megjelölt támogatható állatot kell tartania,
  • rendelkeznie kell a pályázati felhívás megjelenését követően a támogatási kérelem benyújtási napjáig kiállított, hatósági állatorvos által ellenjegyzett nyilatkozattal arról, hogy a támogatási évben valamennyi állategészségügyi nyilvántartási és nyomonkövetési kötelezettségének eleget tesz, valamint betartja az állategészségügyi és állatvédelmi szabályokat,
  • a Tenyészet Információs Rendszerben (TIR) legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásának napjától a támogatási kérelemben szereplő állatok tenyészetének állattartójaként kell szerepelnie a TIR-ben feltüntetett, a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény szerinti ügyfélazonosítójával.

A támogatást igénylőnek továbbá a teljes támogatási időszak alatt be kell tartania a pályázati felhívás I. A támogathatóság feltételei fejezet 2-5. pontjaiban foglalt feltételeket, és tenyészetének/tenyészeteinek maradéktalanul meg kell felelnie a hatályban lévő állatjóléti előírásoknak.

A minimálisan támogatható állatlétszám 2 ÁE-nek ─ azaz 14 állatnak ─ megfelelő támogatható állategyed.

A támogatást igénylő a vállalását 2,5 évre vonatkozóan a kötelezettségvállalási időszak első napján a tenyészetében megtalálható 1 évnél idősebb kiskérődző egyedek létszáma alapján teheti meg.

A pályázati felhívásban való részvétel esetén egy támogatást igénylő csak egy érvényes támogatási kérelemmel rendelkezhet!

Az egyes támogatható tevékenységekhez kapcsolódó speciális követelményeket a pályázati felhívás III-VI. fejezetei tartalmazzák, a kötelezettségátadásra vonatkozó szabályokat pedig a VIII. fejezet tartalmazza.

A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) honlapján keresztül elérhető elektronikus űrlapkitöltő felületen, 2022. május 16. napjától 2022. június 16. napjáig lehet benyújtani. A határidők elmulasztása jogvesztő hatályú!

Kiskérődző állatjóléti támogatási mértékek tevékenységenként az alábbiak:

A tranzakciós költségek megtérítésének mértéke 7 eurónak megfelelő forintösszeg/ÁE/év átalányköltség (lump sum).

A 2022. év vonatkozásában – a fél éves gazdálkodási évre tekintettel – arányosan, a fentiekben részletezett támogatási összeg fele igényelhető állategységenként.

A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listáját a pályázati felhívás 6.1 pontja tartalmazza. A támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus úton, szkennelés útján előállított olvasható formában kell csatolni a kérelemhez.

A pályázati felhívás mellékletei itt a „Segédletek” fül alatt érhetőek el.

A támogatási kérelmek kapcsán további információ a Kincstár honlapján, vagy az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen érhető el.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara falugazdász hálózatán keresztül segíti a gazdálkodókat a kérelmek benyújtásában.

NAK/ Borovka Zsuzsa

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése