Mezőgazdasági termelés

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a VP3-14.1.3-22 kódszámú, a „Kiskérődző állatjóléti támogatás” című pályázati felhívás, mely felhívás alapján a támogatási kérelmek benyújtására 2022. május 16. napjától 2022. június 16. napjáig lesz lehetőség.

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a VP3-14.1.3-22 kódszámú, a „Kiskérődző állatjóléti támogatás” című pályázati felhívás, melynek keretében az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) és Magyarország költségvetése által biztosított forrásból vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az állatok javát szolgáló szigorú higiéniai és takarmányozási előírások teljesítéséből fakadó növekvő kiadások, többletköltségek kompenzálására.

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5 milliárd Ft.

A támogatás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:

 • Technológiába épített körömápolás
 • Endoparazita (belső élősködők) fertőzöttség ellenőrzése
 • Ektoparaziták (külső élősködök), valamint legyek, szúnyogok, nyüvek elleni védekezés
 • Ásványi anyag kiegészítés alkalmazása.

A támogatás igénybevételének általános feltételei az alábbiak:

 • a támogatást igénylőnek az ENAR-ban nyilvántartott, továbbtartásos füljelzővel megjelölt támogatható állatot kell tartania,
 • rendelkeznie kell a pályázati felhívás megjelenését követően a támogatási kérelem benyújtási napjáig kiállított, hatósági állatorvos által ellenjegyzett nyilatkozattal arról, hogy a támogatási évben valamennyi állategészségügyi nyilvántartási és nyomonkövetési kötelezettségének eleget tesz, valamint betartja az állategészségügyi és állatvédelmi szabályokat,
 • a Tenyészet Információs Rendszerben (TIR) legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásának napjától a támogatási kérelemben szereplő állatok tenyészetének állattartójaként kell szerepelnie a TIR-ben feltüntetett, a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény szerinti ügyfélazonosítójával.

A támogatást igénylőnek továbbá a teljes támogatási időszak alatt be kell tartania a pályázati felhívás I. A támogathatóság feltételei fejezet 2-5. pontjaiban foglalt feltételeket, és tenyészetének/tenyészeteinek maradéktalanul meg kell felelnie a hatályban lévő állatjóléti előírásoknak.

A minimálisan támogatható állatlétszám 2 ÁE-nek ─ azaz 14 állatnak ─ megfelelő támogatható állategyed.

A támogatást igénylő a vállalását 2,5 évre vonatkozóan a kötelezettségvállalási időszak első napján a tenyészetében megtalálható 1 évnél idősebb kiskérődző egyedek létszáma alapján teheti meg.

A pályázati felhívásban való részvétel esetén egy támogatást igénylő csak egy érvényes támogatási kérelemmel rendelkezhet!

Az egyes támogatható tevékenységekhez kapcsolódó speciális követelményeket a pályázati felhívás III-VI. fejezetei tartalmazzák, a kötelezettségátadásra vonatkozó szabályokat pedig a VIII. fejezet tartalmazza.

A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) honlapján keresztül elérhető elektronikus űrlapkitöltő felületen, 2022. május 16. napjától 2022. június 16. napjáig lehet benyújtani. A határidők elmulasztása jogvesztő hatályú!

Kiskérődző állatjóléti támogatási mértékek tevékenységenként az alábbiak:

A tranzakciós költségek megtérítésének mértéke 7 eurónak megfelelő forintösszeg/ÁE/év átalányköltség (lump sum).

A 2022. év vonatkozásában – a fél éves gazdálkodási évre tekintettel – arányosan, a fentiekben részletezett támogatási összeg fele igényelhető állategységenként.

A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listáját a pályázati felhívás 6.1 pontja tartalmazza. A támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus úton, szkennelés útján előállított olvasható formában kell csatolni a kérelemhez.

A pályázati felhívás mellékletei itt a „Segédletek” fül alatt érhetőek el.

A támogatási kérelmek kapcsán további információ a Kincstár honlapján, vagy az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen érhető el.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara falugazdász hálózatán keresztül segíti a gazdálkodókat a kérelmek benyújtásában.

NAK/ Borovka Zsuzsa

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

Őstermelői adatok lekérdezése

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám