Mezőgazdasági termelés

A családi gazdaságokról szóló, 2021. január 1-jén hatályba lépett törvény kedvezményes adózási szabályokat állapít meg az őstermelők számára. A kedvezményes adózási értékhatárok a mindenkori minimálbér alapján kerülnek megállapításra.  

A minimálbér összege 2021. február 1-jén emelésre került, mely eredményeképpen a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalónak megállapított havi minimálbér 161.000 forintról 167.400 forintra nőtt. Az őstermelők vonatkozásában ez azt jelenti, hogy a kedvezményes adózás határértékeket a magasabb minimálbérrel számolva lehet megállapítani. 

Ezek alapján az őstermelők esetében a következő határértékekkel lehet számolni: 

  • Legkisebb őstermelők az éves minimálbér feléig, azaz évi 1.004.400 forint bevételig adómentességet élvezhetnek (ez a 2021 január elsejei minimálbérrel számolt összeghez képest majdnem 40.000 forinttal magasabb érték). 
  • Átalányadózó őstermelők esetében is megemelkedik a bevételi értékhatár. Mivel a minimálbér tízszereséig választható az átalányadózás, így 20.088.000 forint támogatások nélküli bevételig van lehetőség ezen adózási módszer alkalmazására. 
  • Azon átalányadózó őstermelőket, akiknek támogatások nélküli bevétele maximum a minimálbér ötszöröse, 2021-es magasabb minimálbérrel számolva tehát, maximum 10.044.000 forint, nem terheli SZJA fizetési kötelezettség. 

 

SZOCHO 

Figyeljünk azonban, hogy nem minden kötelezettség meghatározásakor a megemelkedett minimálbér az mérvadó!  

Azoknak az őstermelőknek, akiknek a SZOCHO fizetést a minimálbér alapulvételével kell teljesíteniük, az év első napján érvényes (161.000 forint) minimálbér figyelembevétele szükséges a továbbiakban is. Ez bizonyos átalányadózást és tételes költségelszámolást alkalmazók esetében merülhet fel.  

 

TB 

A társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettség alapjának megállapításakor továbbra is minden esetben a tárgyhó első napján hatályos minimálbért, garantált bérminimumot kell alapul venni.  

 

További információkat az alábbi linken találhatnak: 

https://nav.gov.hu/nav/ado/jarulek/Megemelt_minimalber_e20210212.html?query=minim%C3%A1lb%C3%A9r 

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése