Mezőgazdasági termelés

A családi gazdaságokról szóló, 2021. január 1-jén hatályba lépett törvény kedvezményes adózási szabályokat állapít meg az őstermelők számára. A kedvezményes adózási értékhatárok a mindenkori minimálbér alapján kerülnek megállapításra.  

A minimálbér összege 2021. február 1-jén emelésre került, mely eredményeképpen a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalónak megállapított havi minimálbér 161.000 forintról 167.400 forintra nőtt. Az őstermelők vonatkozásában ez azt jelenti, hogy a kedvezményes adózás határértékeket a magasabb minimálbérrel számolva lehet megállapítani. 

Ezek alapján az őstermelők esetében a következő határértékekkel lehet számolni: 

 • Legkisebb őstermelők az éves minimálbér feléig, azaz évi 1.004.400 forint bevételig adómentességet élvezhetnek (ez a 2021 január elsejei minimálbérrel számolt összeghez képest majdnem 40.000 forinttal magasabb érték). 
 • Átalányadózó őstermelők esetében is megemelkedik a bevételi értékhatár. Mivel a minimálbér tízszereséig választható az átalányadózás, így 20.088.000 forint támogatások nélküli bevételig van lehetőség ezen adózási módszer alkalmazására. 
 • Azon átalányadózó őstermelőket, akiknek támogatások nélküli bevétele maximum a minimálbér ötszöröse, 2021-es magasabb minimálbérrel számolva tehát, maximum 10.044.000 forint, nem terheli SZJA fizetési kötelezettség. 

 

SZOCHO 

Figyeljünk azonban, hogy nem minden kötelezettség meghatározásakor a megemelkedett minimálbér az mérvadó!  

Azoknak az őstermelőknek, akiknek a SZOCHO fizetést a minimálbér alapulvételével kell teljesíteniük, az év első napján érvényes (161.000 forint) minimálbér figyelembevétele szükséges a továbbiakban is. Ez bizonyos átalányadózást és tételes költségelszámolást alkalmazók esetében merülhet fel.  

 

TB 

A társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettség alapjának megállapításakor továbbra is minden esetben a tárgyhó első napján hatályos minimálbért, garantált bérminimumot kell alapul venni.  

 

További információkat az alábbi linken találhatnak: 

https://nav.gov.hu/nav/ado/jarulek/Megemelt_minimalber_e20210212.html?query=minim%C3%A1lb%C3%A9r 

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

Őstermelői adatok lekérdezése

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám