Mezőgazdasági termelés

Megjelent az anyakecsketartás csekély összegű támogatásáról szóló 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet szerinti átmeneti támogatás igénybevételéről szóló 92/2020. (IX. 16.) számú Kincstári Közlemény.


Az elsődleges mezőgazdasági termelést végző vállalkozások – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – vissza nem térítendő támogatásként legfeljebb 100.000 euró mértékű átmeneti támogatást (a továbbiakban: átmeneti támogatás) vehetnek igénybe.

Az anyakecsketartás csekély összegű támogatásáról szóló 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet [a továbbiakban: 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet] értelmében a mezőgazdasági termelők 2020. évben kizárólag a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 1. § b) pontja szerinti átmeneti támogatás igénybevételére jogosultak a rendelkezésére álló szabad átmeneti támogatási keretük összegéig.

A 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet 6. § (3) bekezdése értelmében az átmeneti támogatás tekintetében anyakecske minden olyan, a kecskefajhoz tartozó nőivarú állat, amely legkésőbb 2020. március 19-én született, és amelyet a mezőgazdasági termelő 2021. március 19-éig birtokon tart.

Az átmeneti támogatás mértéke 8 200 forint/anyakecske, azzal, hogy a támogatás országos szinten a tárgyévre vonatkozóan legfeljebb 32 000 egyed után nyújtható.

Az átmeneti támogatás iránti kérelem 2020. szeptember 21. és október 30. között ügyfélkapus azonosítást követően, az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen (a továbbiakban: elektronikus űrlapkitöltő felület) keresztül nyújtható be a Kincstárhoz.

Az eljárás során minden dokumentumot, így a hiánypótláshoz kapcsolódó dokumentumokat és – a felügyeleti eljárás kivételével – a jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumokat is az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül kell benyújtani.

A támogatási kérelem benyújtásra vonatkozóan a Kincstár nem rendszeresít papír alapú nyomtatványokat. A nem elektronikus úton benyújtott támogatási kérelmet a Kincstár visszautasítja, az egyéb nem elektronikusan benyújtott dokumentum a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe!

Az átmeneti támogatási kérelem a Kincstár által erre a célra kialakított elektronikus űrlapon

2020. szeptember 21. 00:00:00 és 2020. október 30. 23:59:59 között

nyújtható be, mely határidő jogvesztő.

Az átmeneti támogatási kérelem módosítására, annak a benyújtását követő naptól két napon belül, de legkésőbb a benyújtási határidő végéig 2020. október 30-án 23:59:59-ig van lehetőség.

A kérelmezőnek az átmeneti támogatási kérelem benyújtásakor nyilatkoznia kell arról, hogy rendelkezik a Magyar Juhtenyésztők és Kecsketenyésztők Szövetsége által kiállított, a kérelmező által a tenyészetében tartott anyakecskék létszámáról és az átmeneti támogatás igénybevételéhez szükséges feltételek meglétéről szóló igazolással.

A Kincstár által rendszeresített igazolás minta innen tölthető le.

A Kincstár 92/2020. (IX. 16.) számú közleménye itt, az intézkedéssel kapcsolatos további információk pedig a Kincstár honlapján a „Támogatások/Nemzeti támogatások/Válságkezelő Program Átmeneti Támogatások/Anyakecsketartás átmeneti támogatása” menüpont alatt érhető el.

 

NAK / Borovka Zsuzsa

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése