Mezőgazdasági termelés

2020. június 9-én lejárt az egységes kérelem benyújtására, módosítására nyitva álló időszak. Azonban a pontosítások továbbra is megtehetők az alábbiak szerinti határidő figyelembe vételével.


A határidő az az időpont, amíg az ügyfelet a MÁK szabálytalanságról nem értesíti vagy helyszíni ellenőrzésről nem értesítette ki, vagy kiértesítette helyszíni ellenőrzésről, de az ellenőrzés szabálytalanságot nem tárt fel. Ha az előbb leírt feltételek valamelyikét sérti, akkor nem fogadható el a pontosítás. A pontosítás az egységes kérelemben megadott adatokra vonatkozó olyan adatváltozás bejelentése, ami az egységes kérelemben megadott adatok kiigazítására irányul, de többlet-támogatási igényt nem generál.

Melyek alapesetben a pontosítás esetei?
- A hasznosítási kód változtatása, ha adott támogatásnál a növényre ugyanolyan kifizetési összeg jár. pl. VP AKG 2015-s tábla hasznosítási kódjának másik, egy adott tematikus előíráscsoporton belül elfogadott és azonos kifizetési csoportba tartozó hasznosítási kódra váltás, EMVA MgTE –ben támogatott növény másik, támogatott növényre történő cseréje stb.).
- Az igényelt tábla területcsökkentése (kivéve VP AKG, ahol a kötelező 40 ha-ra, vagy 5 ha-ra történő csökkentés a cél).
- A kender hasznosítású SAPS igényelt táblánál a fajtamező tartalmának változtatása, illetve a vetőmagmennyiség mező tartalmának változtatása kitöltése.
- Táblabontás történik – nem új tábla felvitele – és a megbontott (eredeti) SAPS pipával igényelt táblaterületéhez képest kisebb vagy egyenlő az utódtáblák összterülete (pl. a gazdálkodó észleli, hogy egy az EK-ban bejelentett 10 ha-os kukoricatáblája a valóságban 3 db, 3,3 ha-os tábla, búza, napraforgó és kukorica növénnyel. Ez a fentiek figyelembevételével táblabontással minden esetben megoldható. Persze, ha a VP AKG-ban vállalta az 5 ha-os táblaméretet, úgy ez már nem pontosítás.)
- Korábban igényelt jogcím(ek) visszavonása.
- Az öntözés bejelölése.
- Erdőrészlet-sorszám megváltoztatása.
- A táblaterület csökkentése.
- Korábban igényelt jogcím(ek) visszavonása.
- Zöldségnövény, ipari zöldségnövény, ipari olajnövény, szemes-és szálas fehérjetakarmány támogatása kapcsán a szaporítóanyag típusa, mennyisége és mértékegysége mezők változtatása, ha a tábla területe is csökkent vagy nem változott.
- Már igényelt VP ÖKO 2015-ös tábla hasznosítási kódjának másik, egy adott földhasználati kategórián belül elfogadott, de magasabb kifizetési összegű csoportból egy alacsonyabb kifizetési csoportba tartozó hasznosítási kódra történik a váltása (zöldségről-szántóra, legeltetésről kaszálóra)

Zöldítés esetében pontosítás az ökológiai másodvetés tervezett területnagyságának csökkentése. Abban az esetben, ha a másodvetés nem a tervezett területnagysággal, vagy nem a tervezett növényekkel kerül megvalósításra, az adatváltozás elektronikus felületén a megvalósult területet és növénykultúrát is meg kell adni.

Fenti általánosnak mondható pontosításokon túl az alábbi erdészeti pontosítások is elvégezhetőek (EMVA MgTE, VP erdősítés kifizetési kérelmek esetében az alábbiak tekinthetők pontosításnak):
- Erdőrészlet-azonosító javítása.
- Támogatási határozat iratazonosító javítása
- Táblához megadott erdőrészlet sorszám javítása.
- Kiegészítő intézkedés hozzáadása, módosítása.

A VP - Natura 2000 erdő kérelemnél továbbra is változtatható a blokkazonosító, valamint a részletjel, az erdőtag, illetve a községhatár változtatása.

EKV kérelem (ÚMVP - VP) 2018 - VP EÖKO kérelemnél továbbá pontosításnak minősül a mennyiség mező, valamint jogcím/célprogram mező javítása, az erdőrészlet-azonosító és a támogatási határozat iratazonosító javítása.

VP Agrárerdészeti kifizetési kérelemnél az általános eseteken túl pontosítható a tevékenység sorszám, az iratazonosító, a mennyiség mező és a jogcím tevékenység mező.

VP-Erdősítés – Ipari célú fásítás kifizetési kérelemben további pontosítási lehetőség a táblához megadott ipari célú fásítás sorszám javítása, kiegészítő intézkedések hozzáadása, az erdőrészlet-azonosító javítása.

Amennyiben egy hasznosítás kód váltás után egy addig igényelt jogcím nem kerül ismételten bepipálásra, egy adott EFA elem/agrotechnikai művelet/másodvetés nem kerül pontosításra, és a bizonylat így kerül benyújtásra, a le nem igényelt jogcím visszaállítására 2020. június 9-e után nincs lehetőség!

További részletek a Kincstár oldalán elérhető felhasználói kézikönyvben.


NAK/Sztahura Erzsébet

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

Őstermelői adatok lekérdezése

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám