Mezőgazdasági termelés

Átmeneti intézkedéseket alkalmaz az irányító hatóság a beruházási pályázatok megvalósításakor. A könnyített szabályrendszer 2020. április 3. napjától hatályos.


Az április harmadikán megjelent cikkben már jeleztük, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kezdeményezésére a kormány a beruházási pályázatokat érintő intézkedéscsomagot dolgozott ki. A tájékoztatóban található rendelkezéseket az alábbiakban ismertetjük.

Átmeneti szabályokat hozott az Irányító Hatóság a határidőkre vonatkozóan. Három hónappal automatikusan meghosszabbításra került a mérföldkövek elérése, valamint a projektek megvalósítási ideje. A nyertes pályázóknak, így már nem kell a zárásra vonatkozó változás-bejelentést kezdeményezni. A hiánypótlások teljesítésére a leghosszabb határidőt állapítják meg, ami jelenleg tizenöt napot jelent. A vészhelyzet idejére eső helyszíni ellenőrzést elhalasztják, amelyet a járvány elmúlását követően bepótolnak. A kifizetési igénylések során elegendő az engedélyezési eljárások benyújtását igazolni (ez alatt értve az építési engedélyeket, a használatbavételi engedélyeket stb.) A biztosítékcserére elmaradása esetén a támogatási okirattól való elállás szankciót csak a legvégső esetben szabnak ki. Rendkívül kedvező, hogy a vészhelyzet ideje alatt a fenntartási időszakra vonatkozó bázislétszámot és továbbfoglalkoztatási kötelezettséget nem kell fenntartani. A rendezvények elmaradását vis maior eseménynek kell tekinteni.

A kifizetési igénylések során az elszámolásokhoz elegendő a szerződés, a számla, a kifizetési bizonylat és a számlarészletező. A módosítás miatt gyorsabb és könnyebb lesz a támogatások pénzügyi teljesítése.

Az átmeneti időszakban - a vészhelyzet időtartamára - nem szükséges benyújtani, azonban a későbbi helyszíni ellenőrzések során kérik az alábbiakat (272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet dokumentum mátrix).

 

(NAK/Németh Bálint)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése