Mezőgazdasági termelés

A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztését célzó pályázaton még van elnyerhető forrás. Az egyszerűbb igénylésért ügyfélbarát módosításokat is végrehajtottak.


Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése c. felhívás célja a mezőgazdasági termelés biztonsága és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében a vízvisszatartás, a vízkészleteinkkel való fenntartható gazdálkodás, takarékos öntözési technológiák elterjesztése, a klímaváltozásnak ellenálló termelési módszerek és fenntartható területhasználat biztosítása.
Mindezt úgy, hogy hozzájáruljon a felszíni és felszín alatti víztestek mennyiségi szempontból jó állapotba hozásához és/vagy a jó állapotuk megőrzéséhez szükséges intézkedésekhez. A felhívásra jogosultak: a mezőgazdasági termelők, illetve csoportjaik, valamint fiatal mezőgazdasági termelők. Támogatás mértéke egyéni projekt esetén maximum 1 milliárd forint, kollektív projekt esetén maximum 2 milliárd forint.

A támogatási intenzitása pedig az alábbiak szerint alakul:
-    50 százalék (Pest megye: 40 százalék)
-    + 10 százalék fiatal gazda
-    + 10 százalék kollektív beruházás esetén, amely további 10 százalékkal emelkedik meg.

Az egyszerűbb igénylésért az alábbi ügyfélbarát módosításokat hajtották végre:
-    jogerős elvi vízjogi engedély a kérelemhez csak a legszükségesebb esetekben szükséges;
-    osztatlan közös tulajdon egyszerűbb a tulajdonosi hozzájárulás;
-    öntözés újrahasznosított, szürke vízzel a kérelemhez nem kell jogerős vízjogi engedély, a víztest állapotát érintő korlátozásokat sem kell alkalmazni;
-    aki már részesült támogatásban, újra pályázhat;
-    a Kertészeti ültetvénytelepítés felhívás 1. sz. mellékletében meghatározott gyümölcsfajtákból létrehozott - 12 év alatti - ültetvényekhez kapcsolódó projektek támogatottá váltak;
-    a szövetkezetek a termelői csoportra vonatkozó szabályozás szerint - tagjaikon keresztül - is igazolhatják a jogosultsági feltételek teljesítését;
-    a támogatható tevékenységek maximális elszámolható kiadásai átlagosan 20 százalékkal megemelkedtek;
-    lehetővé vált az egyszeri elszámolás választása;
-    A kollektív beruházások esetében +10 százalékkal megnöveljük a támogatási intenzitást, így 70 százalékra emelkedik;

A pályázati felhívás itt érhető el.


(NAK/ Tasnádi Gabriella)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése