Közös Agrárpolitika

Az Európai Parlament (EP) október 19-én fogadta el a Termőföldtől az Asztalig stratégiáról szóló jelentését, zöld utat adva ezzel a stratégiában foglalt célkitűzések eléréshez szükséges jogszabályalkotási munka megkezdéséhez. A szavazást követően az európai élelmiszerlánc szereplőit képviselő főbb szerveztek egy közös nyilatkozatban reagáltak az elfogadott állásfoglalásra és a stratégiát érintő hiányosságokra.

2021. október 18-19-én Strasbourgban tartotta az Európai Parlament azt a plenáris ülését, amelynek napirendjén a Termőföldtől az Asztalig (F2F) stratégiáról szóló közös mezőgazdasági (COMAGRI) és környezetvédelmi (COMENVI) szakbizottsági jelentés szerepelt. Az említett állásfoglalás 452 igen, 170 nem szavazattal és 76 tartózkodással végül elfogadásra került, ezzel megkezdődhet az agrár-élelmiszeripart érintő célkitűzések eléréséhez szükséges jogszabályok megalkotása. A stratégiára vonatkozó ajánlások között szerepel például az élelmiszerek kötelező uniós frontoldali tápértékjelölése és a túlzott hús, az erősen feldolgozott, valamint a magas só-, cukor- és zsírtartalmú ételek fogyasztására irányuló intézkedések is. Az EP a növényvédő szerek használatának csökkentését illetően jogi kötőerővel rendelkező célértékeket szeretne foganatosítani, amelyeket a tagállamok a nemzeti KAP stratégiai terveik végrehajtásával érnének el. Az állatjóléti előírásokat tovább szigorítaná és fokozatosan vetne véget a ketreces tartásnak az Európai Unióban, a nem uniós állati eredetű termékek behozatalát pedig az uniós előírások betartásához kötnék. Emellett javasolják egy harmonizált állatjóléti védjegy létrehozását is. Az EP képviselők kitértek még a EU-Mercosur megállapodásra is, és megerősítették, hogy jelen formájában továbbra sem támogatják annak ratifikációját, mivel az egyezmény nem biztosítja a biológiai sokféleség védelmét és nem nyújt garanciákat a mezőgazdasági előírásokat illetően. A plenáris ülésen egyúttal több frakció jelezte elégedetlenségét a F2F stratégia lehetséges hatásairól szóló Közös Kutatóközpont (JRC) által készített tanulmányának késői nyilvánosságra hozatala, valamint a Bizottság által ígért kumulatív hatástanulmány hiánya miatt.

Ezt követően a főbb európai agrár-élelmiszeripari szervezetek egy közös nyilatkozatban fejezték ki véleményüket a Termőföldtől az Asztalig stratégiát érintő EP állásfoglalás elfogadása okán. Az élelmiszerlánc szereplői nem vitatják a stratégia fő célját, miszerint szükséges átállni egy fenntarthatóbb európai élelmiszerrendszerre, de a stratégia továbbra sem enged tisztánlátást a jövőt érintő lehetséges hatások tekintetében. Az aláírók továbbra is konkrét javaslatokat várnak a Bizottságtól, különös tekintettel a szén-dioxid kibocsátásáthelyezésére, az európai élelmiszerrendszer stratégiai autonómiájára és a fogyasztói árakra. Mindemellett üdvözölték az EP azon kérését, hogy a Bizottság ígéretének megfelelően készítse el a kapcsolódó kumulatív hatástanulmányt, amelyhez az általuk nemrég publikált áttekintés egy megfelelő alapot jelent.

A közös nyilatkozatot az alábbi szervezetek adták ki: Agriculture and Progress – European Platform for Sustainable Agricultural Production; Agri-Food Chain Coalition – European agri-food chain joint initiative; AnimalHealthEurope – European Animal Medicines Industry; AVEC – European Association of Poultry Processors and Poultry Trade; CEFS – European Association of Sugar Manufacturers; CEJA – European Council of Young Farmers; CEMA – European Agricultural Machinery Industry; CEPM – European Confederation of Maize Production; CEVI – European Confederation of Independent Winegrowers; CIBE – International Confederation of European Beet Growers; Clitravi – Liaison Centre for the Meat Processing Industry in the European Union; COCERAL – European association of trade in cereals, oilseeds, pulses, olive oil, oils and fats, animal feed and agrosupply; Copa-Cogeca – European Farmers and Agri-Cooperatives; CropLife Europe – Europe’s Crop Protection Industry; EBB – European Biodiesel Board; EDA – European Dairy Association; EFFAB – European Forum of Farm Animal Breeders; ELO – European Landowners’ Organization; European Livestock Voice – European Platform of the Livestock Food Chain (with the support of Carni Sostenibili); Euro Foie Gras – European Federation of Foie Gras; Euroseeds – European Seed Sector; ePURE – European Renewable Ethanol Industry; Fediol – European Vegetable Oil and Protein-Meal Industry Association; FEFAC – European Feed Manufacturers’ Federation; Fertilizers Europe – European Fertilizer Producers; IBC – International Butchers’ Confederation; UECBV – European Livestock and Meat Trades Union.

 

(Horváth Dóra/NAK)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám