Közös Agrárpolitika

A programozási időszakok közötti két átmeneti év lehetőséget biztosít arra, hogy a jelenlegi jogszabályi háttérrel a következő hét éves költségvetési ciklus terhére jelentős mértékű fejlesztési támogatásokat vegyünk igénybe. Az elkövetkező időszakban 13 darab új felhívás megjelenése is várható.

A Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési kerete módosításra kerül, amelynek a legfontosabb pontjait az alábbiakban bemutatjuk.

Májusban jelenik meg az „Élelmiszeripari üzemek fejlesztése” című pályázat. A felhívás keretében a technológiai fejlesztéseket, továbbá a környezeti erőforrás-hatékonyságot célzó beruházásokat szeretnék támogatni. A várható forráskeret 50 Mrd Ft-os lesz, míg az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege igénylőnként maximum 100 millió Ft. Az 1. célterületen belül az élelmiszer feldolgozó üzemek, míg a 2. célterületen belül a borászati üzemek fejlesztésére pályázhatnak.

Számos felhívás nyílik meg a nyár elején. Júniusban jelenik meg a „Kertészeti üzemek megújításának támogatása”, ahol a támogatható tevékenységek várhatóan az építéssel nem járó kertészeti eszközök beszerzései lesznek. Az 50 Mrd Ft a pénzügyi keretre, a mezőgazdasági termelők, fiatal mezőgazdasági termelők, illetve a mezőgazdasági termelők csoportjai pályázhatnak.

Júniusra tervezik kiírni az „Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése” című pályázatot 5 Mrd Ft-os támogatási összegig. A megjelenő nagyobb volumenű pályázatok megvalósításával szeretnék elősegíteni az importkiváltást. A célterületek várhatóan hasonlóak lesznek, mint az „Élelmiszeripari üzemek fejlesztése” című felhívásban, azonban a komplex üzemfejlesztésből adódóan a minimális támogatási összeg vélhetően jóval magasabb léptékű lesz.

Június 7. napjától adható be a „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázat 50 Mrd Ft-os kerettel. A felhívás célja az önkormányzati tulajdonú, vagy önkormányzati vagyonkezelésben levő külterületi helyi közutak fejlesztése. Az érintett területeken lehetőség nyílik majd a külterületeken található helyrajzi számmal ellátott földutak fejlesztésére és a szilárd burkolatú helyi közutak felújítására. Támogatható lesz az önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő, külterületi, már meglévő földutak stabilizálása és/vagy alépítményének és szilárd burkolatának kialakítása, illetve a szilárd burkolattal rendelkező helyi közutak alépítményének és szilárd burkolatának felújítása és/vagy szélesítése, korszerűsítése. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 300 millió Ft lesz. A támogatási intenzitás a 95 %-ot is elérheti.

Júniusra várható a „Mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó precíziós fejlesztések támogatása” című pályázat. A intézkedés alapvető célja a szántóföldi növénytermesztés, illetve a kertészeti ágazat versenyképességének, hozzáadott érték termelésének fokozása az új digitális szántóföldi és kertészeti technológiák és termesztési módok elterjesztésének támogatása révén. A támogatható tevékenységek között fognak szerepelni az új munkagépek, speciális betakarítógépek, korszerű palántázógépek, eszközök és berendezések beszerzése, illetve a meglévő gépek helyspecifikus művelésre való alkalmassá tétele, eszközök, berendezések, technológiák modernizálása, felújítása, infokommunikációs eszközök beszerzése, műholdas és földközeli távérzékelési adatok vásárlása és elemzése. A forrás keretösszegét előzetesen 100 Mrd Ft-ra tervezik, míg a vissza nem térítendő támogatás összege igénylőnként maximum 500 millió Ft lesz.

2021. július 15. napjától nyújtható be a „Tojótyúk tartó telepek támogatása” című pályázat. Az importkiváltás és a komplex ágazati fejlesztés érdekében 500 M Ft-ban határozzák meg a minimum támogatási összeget. Új tojótyúktartó telepek fejlesztését is támogatják a pályázatból. Az ágazatban gazdálkodó kisebb piaci szereplők a 2020. végén megjelent „Állattartó telepek fejlesztésének” támogatása című pályázatból igényelhettek, valamint a 2021. május 12. napjától benyújtható „Állattartó telepek megújításának támogatása” című felhívásból igényelhetnek beruházási támogatást.

A terménytárolók, szárítók és tisztítók fejlesztésének támogatása augusztus 2. napjától igényelhető. A felhívás hasonló a 2016-ban megjelent pályázathoz, azonban az újabb támogatásban nem szeretnék méretbeli keretek közé szorítani a beruházásokat, így a címből is lemaradt a „kisméretű” szó. A Kiíró számára fontos, hogy ne csak tároló létesüljön, hanem komplex technológiával felszerelt környezetbarát üzem jöjjön létre. Ebből adódóan, várhatóan önállóan nem lesz támogatható a terménytároló létesítése, hanem szükséges lesz mellé terménytisztító, terményszárító létesítése vagy a meglévő terménytárolók technológiai korszerűsítése. Az „Állattartó telepek megújításának támogatása” című pályázatból lesz lehetőség a terménytárolók létesítésére, ugyanis ott nem határoznak meg %-os korlátot, így akár alomszalma tárolót is létesíthetnek a pályázók. Az előző éves fejlesztési keretben még a vetőmag előállító üzemek fejlesztését is ebből a pályázatból szerették volna összevontan megvalósítani, azonban ez módosult, így egy későbbi időpontban komplexebb pályázat keretében támogatják majd a vetőmag előállító üzemeket.

A nagy volumenű „Gomba előállító üzemek fejlesztésének támogatását” az év második felében írják ki. A felhívás támogatást biztosít a komposzt előállító- és gombatermesztő kapacitás növeléséhez, továbbá új, innovatív és környezetbarát technológiák és termesztési módok alkalmazásához járul hozzá. Támogatják a gombatermesztéshez kapcsolódó létesítmények energiafelhasználás hatékonyságának javítását, a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazását és a kertészeti ágazat által okozott környezetterhelés csökkentését. Vélhetően 5 Mrd Ft támogatási összegig lehet majd pályázni.

2021. októberére tervezték kiírni a „Krízisbiztosítási rendszer működésének támogatását”. A felhívás által támogatott rendszer kompenzációt nyújt azoknak a mezőgazdasági termelőknek, akiknek a jövedelme a tárgyévben a referenciajövedelmükhöz képest több mint 30%-kal visszaesett. A kifizethető kompenzáció 30 %-a az alap saját forrása, melyhez 70% támogatás kapcsolódik.

Természetesen az előző ÉFK-ban már megjelent „Kertészet - ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása” című felhívásra is lehet pályázni 2021. május 24-től. Az „Állattartó telepek megújításának támogatását” május 12-től, a „Kisüzemes” pályázatok második körét április 6. napjától lehet beadni, míg a „Minőségrendszerekhez kapcsolódó előállítói, termelői csoportosulások tájékoztatási és promóciós tevékenysége” című felhívás megjelenését júniusra módosították. Fontos, hogy a cikkben bemutatott időpontok a pályázatokhoz szükséges VP módosítások függvényében még változhatnak. Még nyitott a már januárban megjelent „Öntözési közösségek támogatása” című felhívás, amely elérhető a https://www.palyazat.gov.hu/ oldalon.

Aktualitásként elmondható, hogy a „Kisüzemek fejlesztésének a támogatására” rendkívül nagy forrásemelést terveznek, így hosszú távon – akár 2022. nyaráig – elérhető lesz ez a támogatási lehetőség. A 2020. július 23-án felfüggesztett „Baromfi- és sertéstartó telepek járványvédelmi rendszereinek fejlesztése” című pályázat várhatóan még az idén ismételten megnyitásra kerül. A „Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései” című felhívás benyújtási határidejét pedig meghosszabbítják.

A fentiekből is jól látható, hogy a 2020 őszén elinduló pályázati dömping, az idei évben még erőteljesebben folytatódik. A Kormány 2022 végéig több, mint 1500 Mrd fejlesztési forrást biztosít a gazdálkodó szervezetek számára.

 (Németh Bálint /NAK)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám