Közös Agrárpolitika

A EU Agrártudás- és Innovációs rendszer (AKIS) stratégiai munkacsoportja (EU SCAR SWG AKIS) 2021. január 20-án tartotta 5. mandátumának negyedik ülését, amelyen 74 delegált vett részt, köztük a NAK szakértője is.

A SCAR (Standing Commitee on Agricultural Research - Agrárkutatás Állandó Bizottság) egyik célja, hogy segítse a tagállamokat az AKIS-hoz kapcsolódó Közös Agrárpolitika tervezési és végrehajtási folyamataiban, az AKIS-é pedig, hogy ösztönözze a kreativitást és innovációt a tudásáramlás és együttműködés szervezésével. A munkacsoportot 1974-ben alapították, melynek tagjai az állami szféra szereplői, kutatók, egyetemi tanárok, digitalizációs- és tudásátadási szakértők és szaktanácsadók. A 37 ország képviselőiből álló a munkacsoportnak Magyarország is tagja. A SCAR mára az európai mezőgazdasági- és egy szélesebb körű biogazdasági kutatással is foglalkozó elismert tanácsadó szervezetté nőtte ki magát. A munkacsoport vezetője Inge Van Oost az Európai Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóságának politikai tisztviselője Brüsszelben, társelnökei: Juhász Anikó az Agrárminisztérium agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkára, és Pascal Berget a Mediterrán Agronómiai Intézet igazgatója Franciaországban.

Az 5. mandátum aktuális témája az AKIS részeként értelmezett képzés és oktatás, továbbá a H2020 projektek bemutatása volt. Ehhez kapcsolódóan a szaktanácsadásra és az innovációra vonatkozó Bizottsági ajánlásokat Inge Van Oost ismertette.

Az új Közös Agrárpolitika stratégiai tervezéséhez a tagállamok szármára a tudásátadás és tudáscsere rendszer kialakítására, és működtetésrére, továbbá a szaktanácsadási szolgáltatásra vonatkozóan javaslatok, ajánlások kerültek megfogalmazásra.

Cikksorozatunk a konferencia két kiemelt területére fókuszál. Az egyik, a tagállamok részére adott Bizottsági ajánlások a tanácsadási, szaktanácsadási szolgáltatások vonatkozásában (I. rész), a másik a tanácsadók integrálása az AKIS-be, és az ezzel elérni kívánt cél (II. rész).

 

A Bizottság részéről a KAP tudáscserét és tudásátadást a tanácsadási, szaktanácsadási szolgáltatásokat illetően legfontosabb ajánlások a tagállamok számára:

  • Kiemelt feladat az információáramlás elősegítése a gazdálkodók és tanácsadók, ill. a kutatók és a kutatási eredmények között. Olyan ösztönzők kidolgozása a tanácsadók számára, amelyek elősegítik, hogy a gazdák igényeit át tudják adni az AKIS egyéb szereplői számára;
  • A tanácsadók, szaktanácsadók képzésének és továbbképzésének biztosítása. A különböző képzési rendszerek összekapcsolása és ezek finanszírozása;
  • A gazdálkodók igényeire szabott holisztikus szaktanácsolás támogatása, ideértve a speciális, egyénre szabott és az általános, mindenkit érintő témákat is;
  • A tudásátadási formák népszerűsítése a gazdálkodók körében, abból a célból, hogy igénybe vegyék a tanácsadási szolgáltatásokat;
  • Új technológiák- és módszerek megismertetésének és használatának támogatása: a kutatás, fejlesztés, és innovációs tevékenységek eredményeinek átadása a képzéseken- és a tanácsadókon keresztül;
  • Az adminisztratív terhek csökkentése, ami az intézkedések hatékonyabbá tételével érhető el az irányító hatóság és a kedvezményezettek elvárásainak mentén, ami az igények megértésén alapuló tudáscserére épül; továbbá a kisebb léptékű projektek közbeszerzési folyamatának egyszerűsítésével, azaz egyszerűbb irányítással és ellenőrzéssel, valamint a tranzakciós költségek csökkentésével érhető el;
  • A finanszírozás vonatkozásában javasolják, hogy kellő pénzügyi rugalmassággal segítsék a pályázókat, ahol indokolt ott előfinanszírozással.

 

Fentiek realizálása érdekében a kedvezményezettek körének egyértelmű beazonosítása, az oktatási és képzési formák kidolgozása, a tanácsadás típusainak meghatározása, eredményeinek és hatásának mérése elengedhetetlen.

 

(NAK/Jakab Ágnes)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ