Közös Agrárpolitika

A EU Agrártudás- és Innovációs rendszer (AKIS) stratégiai munkacsoportja (EU SCAR SWG AKIS) 2021. január 20-án tartotta 5. mandátumának negyedik ülését, amelyen 74 delegált vett részt, köztük a NAK szakértője is.

A SCAR (Standing Commitee on Agricultural Research - Agrárkutatás Állandó Bizottság) egyik célja, hogy segítse a tagállamokat az AKIS-hoz kapcsolódó Közös Agrárpolitika tervezési és végrehajtási folyamataiban, az AKIS-é pedig, hogy ösztönözze a kreativitást és innovációt a tudásáramlás és együttműködés szervezésével. A munkacsoportot 1974-ben alapították, melynek tagjai az állami szféra szereplői, kutatók, egyetemi tanárok, digitalizációs- és tudásátadási szakértők és szaktanácsadók. A 37 ország képviselőiből álló a munkacsoportnak Magyarország is tagja. A SCAR mára az európai mezőgazdasági- és egy szélesebb körű biogazdasági kutatással is foglalkozó elismert tanácsadó szervezetté nőtte ki magát. A munkacsoport vezetője Inge Van Oost az Európai Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóságának politikai tisztviselője Brüsszelben, társelnökei: Juhász Anikó az Agrárminisztérium agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkára, és Pascal Berget a Mediterrán Agronómiai Intézet igazgatója Franciaországban.

Az 5. mandátum aktuális témája az AKIS részeként értelmezett képzés és oktatás, továbbá a H2020 projektek bemutatása volt. Ehhez kapcsolódóan a szaktanácsadásra és az innovációra vonatkozó Bizottsági ajánlásokat Inge Van Oost ismertette.

Az új Közös Agrárpolitika stratégiai tervezéséhez a tagállamok szármára a tudásátadás és tudáscsere rendszer kialakítására, és működtetésrére, továbbá a szaktanácsadási szolgáltatásra vonatkozóan javaslatok, ajánlások kerültek megfogalmazásra.

Cikksorozatunk a konferencia két kiemelt területére fókuszál. Az egyik, a tagállamok részére adott Bizottsági ajánlások a tanácsadási, szaktanácsadási szolgáltatások vonatkozásában (I. rész), a másik a tanácsadók integrálása az AKIS-be, és az ezzel elérni kívánt cél (II. rész).

 

A Bizottság részéről a KAP tudáscserét és tudásátadást a tanácsadási, szaktanácsadási szolgáltatásokat illetően legfontosabb ajánlások a tagállamok számára:

 • Kiemelt feladat az információáramlás elősegítése a gazdálkodók és tanácsadók, ill. a kutatók és a kutatási eredmények között. Olyan ösztönzők kidolgozása a tanácsadók számára, amelyek elősegítik, hogy a gazdák igényeit át tudják adni az AKIS egyéb szereplői számára;
 • A tanácsadók, szaktanácsadók képzésének és továbbképzésének biztosítása. A különböző képzési rendszerek összekapcsolása és ezek finanszírozása;
 • A gazdálkodók igényeire szabott holisztikus szaktanácsolás támogatása, ideértve a speciális, egyénre szabott és az általános, mindenkit érintő témákat is;
 • A tudásátadási formák népszerűsítése a gazdálkodók körében, abból a célból, hogy igénybe vegyék a tanácsadási szolgáltatásokat;
 • Új technológiák- és módszerek megismertetésének és használatának támogatása: a kutatás, fejlesztés, és innovációs tevékenységek eredményeinek átadása a képzéseken- és a tanácsadókon keresztül;
 • Az adminisztratív terhek csökkentése, ami az intézkedések hatékonyabbá tételével érhető el az irányító hatóság és a kedvezményezettek elvárásainak mentén, ami az igények megértésén alapuló tudáscserére épül; továbbá a kisebb léptékű projektek közbeszerzési folyamatának egyszerűsítésével, azaz egyszerűbb irányítással és ellenőrzéssel, valamint a tranzakciós költségek csökkentésével érhető el;
 • A finanszírozás vonatkozásában javasolják, hogy kellő pénzügyi rugalmassággal segítsék a pályázókat, ahol indokolt ott előfinanszírozással.

 

Fentiek realizálása érdekében a kedvezményezettek körének egyértelmű beazonosítása, az oktatási és képzési formák kidolgozása, a tanácsadás típusainak meghatározása, eredményeinek és hatásának mérése elengedhetetlen.

 

(NAK/Jakab Ágnes)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

 
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám