Környezetgazdálkodás

Megjelent a 2021-ben induló Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása című (VP4-11.1.1-11.2.1-21 kódszámú) felhívás, melyről a legfontosabb információkat az alábbi felsorolásban gyűjtöttük össze:

- A pályázat 40 milliárd forintos keretösszeggel került meghirdetésre

- A pályázati felhívás kötelezettségvállalási időszaka: 2022.január 1. – 2024. december 31.

- A támogatás feltétele legalább a kötelezettségvállalás teljes időtartama alatt ökológiai gazdálkodás minősítési előírásainak megfelelő gazdálkodás folytatása szántó, gyep, ültetvény földhasználati kategóriában, az átállás alatt levő és az átállt területeknél egyaránt

- A támogatás minden mezőgazdasági termelő számára elérhető, aki élni kíván a lehetőséggel és a pályázati felhívásban megadott határidőig kérelmet nyújt be

- A Magyar Államkincstár felületén, ügyfélkapun keresztül történő benyújtással lehet kérelmezni, a 2021. október 25-től 2021. november 25-ig terjedő időszakban

 

A kedvezményezettek a támogatásba vont teljes területük vonatkozásában a kötelezettségvállalási időszakra vállalják:

- az „Ökológiai termékek termelésének és címkézésének uniós szabályairól” szóló 834/2007/EK Tanácsi rendelet, illetve 2022. január 1-jétől az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/848 rendelete szerint ellenőrzés alatt van,

- az adott év minden napjára vonatkozóan hazai akkreditációval rendelkező ökológiai tanúsító szervezettel kötött érvényes szerződéssel rendelkeznek

- a támogatásba bevont kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területnek (KET) szerepelnie kell valamely ökológiai tanúsító szervezet nyilvántartásában a teljes támogatási időszakban

 

Két alintézkedés keretében lehet pályázni az ökológiai gazdálkodás támogatására:

  1. Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés és
  2. Ökológiai gazdálkodás fenntartása

 

Ez alapján a támogatási összeg is eltérő (lsd. táblázat):

A támogatási intenzitás minden esetben 100%, degresszió a VP ÖKO esetében nem kerül alkalmazásra.

Az előző ÖKO kiírásokhoz képest újdonság, hogy 2022. január 1-ig el nem telepített ültetvénnyel is lehet pályázni. Ebben az esetben nyilatkozni kell arról, hogy az ültetvény legkésőbb a 2023. évi egységes kérelem szankciómentes határnapjáig eltelepítésre kerül.

A gyepgazdálkodás esetén mind a legeltetéssel, mind a kaszálással történő hasznosítás esetén saját legeltethető (0.2 ÁE/ha) állatállománnyal kell rendelkeznie a pályázónak. Fontos megemlíteni azt is, hogy az ökológiai gazdálkodás támogatásba bevont terület egyúttal nem vihető be az agrár-környezetgazdálkodási támogatásba (AKG) is.

A benyújtandó pályázat részeként, a támogatásba bevinni kívánt összes kötelezettségvállalással érintett terület (KET) vonatkozásában elektronikus úton kell megadnia a területek beazonosítására szolgáló EOV koordinátákat alfanumerikusan vagy az azokat tartalmazó shape file-ok feltöltésével. Az adott földhasználati kategóriába eső területeket az ökológiai státuszuk (átállt vagy átállás alatti) alapján, az átállás alatti területeket pedig még az átállási időszak kezdetének éve alapján is külön KET-ként kell kimérni. Továbbá külön KET-ként kell kimérni azon szántóföldi területeket, amelyeken a takarmányoktól eltérő évelő szántóföldi növények termesztése történik.

A támogatási kérelmek országos rangsorának összeállítása földhasználati kategóriánként, és ezen belül átállás alatti és átállt területenként külön-külön történik.

A támogatási kérelem benyújtásánál többlet pont jár:

- a Natura 2000 terület, a nitrátérzékeny terület és a VTT területi szempontok szerint ha a terület több mint 50%-a az adott fedvényen helyezkedik el,

- a gazdaság teljes területe kevesebb mint 300 ha,

- ha az előző ÖKO programban szerepelt a gazdálkodó (VP4-11.1.-11.2.-15, vagy VP4-11.1.-11.2.-18),

- ha szaktanácsadóval kötött szerződéssel rendelkezik és az mellékelve van a pályázathoz,

- gazdaság összterületéhez viszonyítva, adott földhasználati kategóriában a programba bevinni kívánt terület aránya minél nagyobb.

Amennyiben a támogatást igénylőnek 2021. évben nem volt egységes kérelme, úgy a gazdaság méretére, valamint a földhasználati kategóriákon belül az ökológiai gazdálkodás támogatásba bevitt területek vonatkozásában a maximálisan adható pontszám kerül meghatározásra.

 

A felhívás szerinti határidő elmulasztása jogvesztő, annak tekintetében hiánypótlásnak helye nincs. A vállalt tevékenységeket a kötelezettségvállalás teljes időtartama alatt szükséges betartani.

Az ÖKO pályázati felhívás részletei itt találhatók.

 

(NAK/Ribóczi Edina)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése