Környezetgazdálkodás

Egyes támogatások igénylése esetén a teljes megfelelés érdekében bizonyos határidők megtartására is figyelni kell. Így van ez többek között a VPAKG esetében is, ahol az ültetvénnyel rendelkező kedvezményezetteknek az AKG-ba bevitt ültetvényükben – vállalás esetén – levélmintát kell begyűjteniük az előírásoknak megfelelően, s azt augusztus 31-ig akkreditált laboratóriumba kell juttatniuk. A talaj- és levélanalízis alapján tápanyag-gazdálkodási tervet is kell készíttetni szeptember 30-ig.

A levélanalízis választása esetén a levélminták leadásáról az akkreditált laboratórium átvételi igazolást állít ki a támogatást igénylő részére, amelyet az Államkincstár a vállalt előírás ellenőrzésekor a laboratórium vizsgálati eredményének kiadásáig teljesítésként fogad el.

Fontos lehet még áttekinteni az AKG-ban a talajminták 5 éves folyamatosságának meglétét, mert a VPAKG 2016-os kedvezményezetteknek 2021. december 31-ig ez a kötelezettség mindenképpen fenn áll. A hosszabbítást választó VPAKG kedvezményezettjeinek a folyamatos talajvizsgálat megléte a hosszabbítás évében csak akkor elvárt, ha műtrágyát kíván felhasználni nitrátérzékeny területein (vagy annak egy részén).

A zöldítéshez kapcsolódóan is figyelni kell arra, ha ökológiai fókuszterületként (EFA) parlagot számoltunk el, úgy azt akként kell fenntartani augusztus 31-ig (az évelő pillangóst szeptember 30-ig).

A zöldítés esetében az EFA másodvetés elvégzésének tényét is jelentsük 15 napon belül, mely zöldtrágya, vagy takarónövényt 60 napig a területen kell tartani (október 1-ig kell elvetni).

Augusztusra vonatkozó határidő még a Kölcsönös megfeleltetés részét képező Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot (HMKÁ) által meghatározott előírás, mely szerint augusztus 31-ig fa, bokor és sövény kivágása nem megengedett. A tarlóégetés pedig sosem, kivéve, ha növényegészségügyi probléma ezt megkívánja.

Tehát nyáron is ébernek kell lenni a támogatásokkal kapcsolatosan is.

 

(NAK/Sztahura)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése