Környezetgazdálkodás

Az Eco-Management and Audit Scheme (továbbiakban: EMAS) egy környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer, amely egyike az Európai Unióban az önkéntes részvételen alapuló rendszereknek. 

Az EMAS célja, hogy támogassa a szervezetek környezetvédelmi teljesítményértékelését és -fejlesztését, továbbá a nyilvánosság számára tájékoztatást nyújt a rendszert alkalmazó szervezetről és a szervezet környezetvédelmi teljesítményének folyamatos javításáról.  

Az Európai Unió 1993 júliusában bocsátotta ki az EMAS-t, ami hiteles külső kommunikációs lehetőséget biztosít mindazon szervezetek számára, melyek önkéntes alapon részt kívánnak venni környezeti teljesítményük folyamatos javításában. Az önkéntességet természetesen nagyon fontos hangsúlyozni, hiszen az EMAS rendelet (1221/2009/EK rendelet) alkalmazása vállalatok számára nem kötelező. 

Az EMAS rendelet, hasonlóan az ISO 14001-es szabványhoz egy módszert kínál a szervezetek számára környezeti teljesítményük fejlesztéséhez, publikálásához és ezen keresztül egy környezettudatos vállalati működés megvalósításához. 

Az EMAS-nak sok közös eleme van az ISO 14001 szabvánnyal, azonban többletkövetelményeket is tartalmaz, így presztízse is nagyobb, mivel csak a legjobb környezeti teljesítménnyel rendelkező cégek alkalmasak a bevezetésére és működtetésére.  

Sikeres auditot követően a szervezetet regisztrálják, és jogosulttá válik az EMAS logó viselésére, amellyel igazolja a rendszer működését és eredményességét, ami akár piaci előny megszerzéséhez is hozzájuttathatja. 

Magyarországon jelenleg 30 szervezetnél vezették be a tanúsítványt, melyek között egyetlen agrár cég sem szerepel. 

 

A mezőgazdasági ágazatra vonatkozó referencia dokumentum magyar nyelven olvasható: ITT

Az EMAS tanúsítás folyamatának leírása elérhető: ITT 

 

A regisztrálni kívánó szervezet az országos környezetvédelmi hatóságnál – Pest Megyei Kormányhivatal – kérelmezheti a nyilvántartásba vételét. 

A következő uniós költségvetési ciklusban Hazánkban is több formában kívánják támogatni az EMAS bevezetését, mely összhangban van Európai Zöld Megállapodás és az ENSZ fenntartható fejlődés céljaival. 

 

(NAK/Varga Zsuzsanna)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése