Környezetgazdálkodás

A VP AKG 2015-ös, illetve VP ÖKO 2015-ös felhívás kedvezményezettjei 2021. január 15-ig még meggondolhatják a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítását.


Korábban már hírt adtunk arról, hogy az Agrárminisztérium a VP4-10.1.1-15 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés pályázati felhívás kötelezettségvállalási időszakának egy évvel történő meghosszabbításáról döntött. Ennek megfelelően a kedvezményezettek számára lehetőség nyílt a kötelezettségvállalás időszakának 5 évről 6 évre történő meghosszabbítására a támogatásba vont teljes területük vonatkozásában. A nyilatkozatokat 2020. december 20-i jogvesztő, határidővel lehetett benyújtani.  

A nyilatkozat megtételét követően ugyanakkor 2021. január 15-ig lehetőség van arra, hogy bármelyik teljes kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területet elektronikus úton a „Hosszabbítással kapcsolatos visszavonási lehetőség” választásával visszavonja. Fontos az is, hogy ezen visszavonással érintett KET(ek)re kifizetett támogatás nem minősül jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak. 2021. január 15-ig lehetőség nyílik továbbá arra, hogy a már benyújtott hosszabbítási kérelem/nyilatkozat teljes egészében visszavonásra kerüljön.

Amennyiben a már benyújtott kérelmet vissza szeretné vonni, úgy ezt papíralapú nyomtatvány segítségével, ügyfélkapun keresztül tehető meg a fenti határidőig.  A visszavonási kérelem kizárólag szkennelve, a www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon, az „Elektronikus ügyintézés / Általános ügyintézés / Támogatáshoz kapcsolódó iratok elektronikus beküldése” menüponton keresztül nyújtható be.

A formanyomtatvány a 112/2020. (XI. 24.) számú Kincstár Közlemény 3. melléklete tartalmazza. A nyilatkozatok beküldésében keressék falugazdászainkat!


NAK/Sztahura E.

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése