Környezetgazdálkodás

A Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága (IH) tájékoztatta az AKG15 és ÖKO15 kedvezményezetteket a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítására vonatkozó tervezett intézkedésekről.


A tájékoztató levélben leírt részletszabályokat természetesen fenntartással kell kezelni mindaddig, míg az uniós jogszabály és az ez alapján kihirdetésre kerülő módosított pályázati felhívás megjelenik, hiszen a leírtaktól eltérő szabályozás is napvilágot láthat. A hosszabbítás ténye biztos, hiszen az AM és a NAK is azt szeretné, ha ezen környezeti célokat és többletvállalásokat ellensúlyozó támogatási forma az átmeneti időszakban is a gazdálkodók számára rendelkezésre álljon.

Az átmeneti időszak hosszát illetően az Európai Unió intézményei között még egyeztetések zajlanak, de a jelenlegi információk birtokában az IH a pályázati felhívások kötelezettségvállalási időszakának egy évvel történő meghosszabbítását tervezi.

A tervezet szerint:

- A kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítása önkéntes lesz, amelyről a támogatásban már érintettek ügyfélkapun keresztül nyilatkozhatnak majd a pályázati felhívás megjelenését követően.

- Fontos, hogy csak és kizárólag a programban már bennlévő teljes területükkel mehetnek tovább az érintett gazdálkodók. Kivételt csak az képezhet, ha valamely területre, területrészre nem lehetséges a jogszerű földhasználat teljes évvel történő meghosszabbítása. Ekkor az érintett kötelezettségvállalással érintett terület egészét vissza kell majd vonni. (Részleges KET visszavonás nem tervezett.)

- A támogatottnak a képzési kötelezettséget a kötelezettségvállalási időszak eredetileg tervezett 5 évében egyszer, tehát 2020. december 31-ig kell teljesíteni. Abban az esetben azonban, ha az utolsó évre a kötelezettség átadásra kerül sor, úgy az átvevőnek – ha még nem volt képzésen – a kötelezettségátadásra vonatkozó kérelem beadását követő évben kell teljesítenie a képzési kötelezettséget.

Az AKG15 felhívás esetében – az előírásokat érintően – további speciális részletszabályok bevezetését tervezi az IH, az alábbiak szerint:

- Talajvizsgálat: A tervek szerint nem lenne szükséges a kötelezettségvállalási időszak utolsó évére ismételt talajvizsgálatot végeztetnie azon kedvezményezetteknek, akik élnek a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbításának lehetőségével és a kötelezettségvállalás utolsó egy évében nitrátérzékeny területeiken nem használnak fel műtrágyát. Ebben az esetben a tápanyag-gazdálkodási terv elkészítéséhez elegendő lenne a 2020-ban érvényes – 5 évnél nem régebbi és a korábbi évek tekintetében folyamatos – talajvizsgálati eredmény megléte.

- A vállalt és a kötelező középmély lazítás elvégzésére, a zöldtrágyanövény termesztésére, vagy istállótrágya, vagy baktériumtrágya kijuttatására, valamint a növényvédőszer mentes tartós zöldugar/méhlegelő szegély fenntartása vonatkozó előírásokat a kötelezettségvállalási időszak eredeti (első) 5 évében kell teljesíteni. Az ellenőrzésre az 5. év végén kerül sor.  Ugyanakkor a hosszabbítás évére az IH nem tervez újabb kötelezettségre vonatkozó előírást.

Sok esetben a gazdálkodók a szálas pillangós utolsó évben történő kiszántását követően akarták a középmély lazítást elvégezni, így most fejtörést okozhat, hogy az utolsó évi vetésszerkezet teljesítése érdekében meghagyja-e a szálas pillangóst és vállalja be a középmély lazítás elhagyása miatti 3-10 %-os támogatás elvonást, vagy kiszántja a növényt, középmély lazít s valahol ismételten kialakít szálas pillangós táblát esetileg fémzárolt vetőmaggal. (természetesen ha betartja a termeléshez kötött támogatáshoz előírt vetőmagmennyiséget úgy azon támogatásra is jogosult a terület – persze fűféle ne legyen benne - , s amennyiben nem csávázott magot használ úgy a zöldítésben is elszámolhatja még adott évben.)

- A vetésszerkezeti előírásokat érintően mindenekelőtt fontos kiemelni, hogy 100 ha alatti tematikus előíráscsoportba vont terület esetén a korábbi 5 év átlagában tervezett és megvalósított vetésszerkezeti arányok a 6 év átlagában nem lesznek elegendőek!

Tehát az utolsó évben a meghatározott – vagy vállalt - vetésszerkezeti arányokat önállóan, adott egy évre vonatkozóan kell betervezni.

Vetésszerkezeti előírások 6. évben történő teljesíthetősége miatt várható a zöldugar fogalma módosul, mely szerint az első öt támogatási évben legalább három egymást követő, a hatodik támogatási évben legalább egy évig tartó állandó vagy időszakos zöld növényi borítottságot jelentsen.

Természetesen a növényvédelmi és talajvédelmi szakirányító bevonása esetén a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítása időtartamára a szerződéseik hatályát is meg kell hosszabbítaniuk.

Az IH a tájékoztatóban felhívja a gazdálkodók figyelmét, hogy a megküldött tájékoztatóban szereplő információk, így a hosszabbítást érintő tervezett szabályok kizárólag előzetes tájékoztatás és a kedvezményezettek előzetes felkészülése érdekében kerültek ismertetésre.

(NAK/Sztahura)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

Őstermelői adatok lekérdezése

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
  • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
  • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
  • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
  • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
  • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
  • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
  • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
  • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
  • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
  • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
  • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
  • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
  • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám