Kölcsönös megfeleltetés

Mindenki számára ismert, hogy egyes támogatások teljes körű kifizethetőségének feltétele a kölcsönös megfeleltetés követelményrendszerének teljesítése. Ennek részét képezi a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot (a továbbiakban: HMKÁ) előírásrendszere, illetve a Jogszabályban Foglalt Gazdálkodási Követelmények (JFGK). Jelen cikkünkben a JFGK 10, azaz a növényvédő szerek kezelésére vonatkozó követelményeket és a MÁK által jelzett gyakori hibákat ismertetjük.


A követelmények célja a növényvédelemmel kapcsolatos eseti kockázatok kiküszöbölése, megelőzése, illetve a növényvédelemmel összefüggő kémiai biztonságra vonatkozó általános szabályok betartásának ösztönzése (növényvédő szerek).

Az ellenőrzések során vizsgálják, hogy történt-e növényvédőszer-kijuttatás a gazdálkodó területén. A KM-ellenőrzés szempontjából az eredeti csomagolásban bontatlan tárolás és birtoklás önmagában nem minősül felhasználásnak. Amennyiben igen, akkor az ellenőrzés arra irányul, hogy a felhasznált növényvédő szerek rendelkeznek-e megfelelő engedéllyel, a növényvédő szert a címkéjén, és/vagy a használati utasításában foglaltaknak megfelelően használták-e fel, valamint a kijuttatásra alkalmazott gépek megfelelő műszaki állapotban vannak-e.

Fontos:
-    A gazdálkodási napló vagy a permetezési napló naprakész vezetése a növényvédő szer felhasználására! Az értékesítési célra szánt növény előállítása, raktározása és feldolgozása során végzett növényvédő szeres kezelésekről permetezési naplót kell vezetni, amelyet az utolsó bejegyzést követő 3 évig meg kell őrizni. Fontos, hogy igazolt legyen a felhasználásához szükséges végzettség. Ahol szükséges, ott legyen nyilvántartás a növényvédő szerekről.
-    Növényvédő szerek raktárkészletéről forgalmi kategóriájának megfelelő naprakész nyilvántartást kell vezetni.
-    A növényvédő szereket elkülönített raktárban vagy szekrényben kell tárolni, amelyeket jól látható felirattal, és előírt jelölésekkel kell ellátni.
-    Növényvédő szert más célra szolgáló csomagolóeszközbe (például élelmiszer, gyógyszer, kozmetikum, takarmány) tölteni és csomagolni tilos. Az átcsomagolt növényvédő szer csomagolóeszközén fel kell tüntetni a növényvédő szer nevét, engedélyokiratának számát, hatóanyagát, veszélyességi osztályba sorolását, forgalmi kategóriáját, az átcsomagolás időpontját és a felhasználhatósági időt.
-    A növényvédő szer kijuttatásra alkalmazott gépeknek megfelelő műszaki állapotban kell lenniük ezért a növényvédelmi gépeket a forgalomba hozatalukat megelőzően típusminősítés, a használatuk során időszakos műszaki felülvizsgálatnak kell alávetni.

Gyakran előforduló hibák:
-    A raktár ajtaján nincs jól láthatóan feltüntetve, hogy „Méregraktár” vagy „Növényvédőszer-raktár” és „Idegeneknek belépni tilos”.
-    A gazdálkodó birtokában vannak olyan növényvédő szerek, amelyek nem szerepelnek a gazdálkodó nyilvántartásában.
-    A permetezési napló nem naprakész.
-    A növényvédő szer használata túl alacsony vagy túl magas dózisban történik.
-    A kultúrában nem engedélyezett szer használata, azoknál a kultúráknál, ahol nagyon korlátozott a felhasználható szerek köre.

Amennyiben a gazdálkodó a növényvédelmi tevékenységet kizárólag szolgáltatásként veszi igénybe, úgy a növényvédő szerek tárolása, alkalmazott gépekre vonatkozó követelményeket nem ellenőrzik, csak a szolgáltatásokra vonatkozó dokumentumot tekintik át (keret-megállapodás, nyilatkozat).

Növényvédelmi szolgáltatást csak az nyújthat, aki rendelkezik a felhasznált növényvédő szer forgalmazási kategóriájának megfelelő engedéllyel (fehér vagy zöld könyvvel), valamint növényorvosi kamarai tagsággal és pecséttel.

A III. forgalmi kategóriájú növényvédő szer felhasználásával járó szolgáltatást csak az végezhet, aki rendelkezik II. vagy I. forgalmi kategóriájú hatályos engedéllyel.

Részleteket kézikönyvünkben olvashat.


NAK/Sztahura Erzsébet - Forrás: MÁK

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése