Fiatal gazdálkodó

A IX. EUFRAS konferenciát rendezték meg a közelmúltban. A tapasztalatokról beszámol Kauserné Dr. Szabó Virág, a Fiatal Hazai Szaktanácsadók Hálózat egyik alapítója.


A YEUFRAS tagoknak szervezett CECRA (Certificate for European Consultants in Rural Areas) tréningen vehettem részt negyedmagammal (három fiatal szaktanácsadó, Kujbus Dorka, Martinschich Mihály és Kőrizs András, továbbá a NAK részéről az EUFRAS szervezet delegált tagja és egyben koordinátora, Jakab Ágnes társaságában). Az EUFRAS (Európai Szaktanácsadói Szervezet) célja, hogy egyesítse Európa mezőgazdasági és vidéki tanácsadói hálózatait, amelynek révén az egységes európai fellépés és a hálózat kialakítása, illetve működtetése lehetőséget ad a hatékonyság növelésére.

A fent említett szervezet fiatal szaktanácsadókat tömörítő nemzetközi szervezete a Young EUFRAS (YEUFRAS). Ennek a hálózatnak a tréningjén, az ún. CECRA Tréning 02-es modul keretében sajátíthattuk el, hogy milyen módszerekkel javítható a kommunikáció és a kapcsolatépítés sikeressége a szaktanácsadói munkában, mindezt angol nyelven, nemzetközi környezetben, hiszen holland, francia, lengyel, görög, ukrán, litván kollégák is részt vettek a tréningen. A szaktanácsadói munka során fontos, hogy aktívan hallgassuk partnerünket. Ezt a módszert nehéz elsajátítani, mivel ilyenkor a teljes figyelmünket arra kell irányítani, hogy megértsük az adott problémát.

A tréningen szaktanácsadói helyzeteket is szimuláltunk, amelyek során párokban dolgoztunk. Olyan témákat jelöltünk meg, amelyekben szaktanácsot kértünk, illetve amelyekben szaktanácsot tudtunk adni. Miután kiválasztottuk a különböző témákat, a kurzuson tanultak alapján a szaktanácsadók megpróbáltak segíteni a tanácsot kérőknek. Ezek alapján értékes tapasztalatokat gyűjtöttünk arról, hogy mennyire nehéz követni a jó szaktanácsadás struktúráját. Megállapítottuk, hogy nehéz úgy reflektálni a gazdálkodóra, hogy ne tegyük folyamatosan hozzá a szavaihoz a saját gondolatainkat, és ezzel ne vigyük el más irányba a beszélgetést. A szaktanácsadási folyamat során a jegyzetelés is hasznos lehet, mivel átláthatóbbá válnak az elhangzottak, valamint ezeket utólag is fel lehet használni, ha a későbbiekben szeretnénk felidézni a beszélgetést. Miután meghallgattuk a gazdát, világosan vázoljuk fel, hogy miben szeretne segítséget kérni. Arra a következtésre jutottak a csoport tagjai, hogy nem célszerű minden problémára feltétlenül azonnal megoldást találni, ha az meghaladja a szakmai kompetenciánkat. Egy későbbi, ugyanakkor szakmailag megalapozott segítségnyújtás célszerűbb, mint egy ad hoc jellegű, bizonytalan reflektálás.

A jó szaktanácsadás struktúráját a kurzus végén hét pontban vázoltuk fel: 1. felkészülés, 2. kapcsolatteremtés, 3. a probléma megértése, 4. megoldáskeresés, 5. döntéshozatal, 6. zárás, egyeztetés a következő lépésről, 7. nyomon követés. A megoldáskeresés során fontos, hogy több lehetőséget is felvázoljunk, és megvitassuk a jövőbeli döntések pozitív és negatív következményeit is. A beszélgetés zárásával egyidejűleg kérdezzük meg a gazdálkodót, hogy elégedett-e a felkínált megoldási lehetőségekkel, valamint egyeztessünk a következő találkozási időpontról. Egy emlékeztetőt is küldhetünk a beszélgetés alatt elhangzottakról, amely segítséget nyújthat a következő lépések megvalósításában is. Ennek a folyamatnak a nemzetközi elnevezése az interaktív kommunikáció.

A tréning után, 2020. február 24-26. között részt vettük az EUFRAS konferencián, amely tisztújítást tartott, ezt követően ismertetésre került a szervezet története, majd éves pénzügyi beszámolója. Ezután egy héttagú tanács felállításáról döntött a szervezet, amelyben helyet kapott Aurelia Bondari annak érdekében, hogy a kisebb, nem európai uniós országok is hangsúlyosabban fejezhessék ki véleményüket. A tanács tagjai közé választották továbbá Pablo Asensio-t, a CECRA képzés egyik trénerét, valamint Aleksander Bomberski-t is, akitől elsősorban a YEUFRAS szervezésében várnak aktív szerepet.  

Összességében elmondható, hogy az EUFRAS egy kiforrott szervezet, ugyanakkor a YEUFRAS még a kezdeti szakaszban tart, ezért szükség van olyan fiatal, elkötelezett szaktanácsadókra, akik aktívan részt tudnak venni ebben a kezdeményezésben. Kiemelném, hogy egyetlen nemzetet sem képviselt annyi fiatal szaktanácsadó, mint a magyarokat, mivel a 15 résztvevőből négy fiatal szaktanácsadó is magyar volt a YEUFRAS képzésen.

Az EUFRAS konferencia előző beszámolója itt olvasható.


(Kauserné Dr. Szabó Virág - Jakab Ágnes (NAK))

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése