Fiatal gazdálkodó

Két fontos módosítás lép életbe a 2014-ben és a 2015-ben megjelent, a fiatal gazdák támogatásáról szóló rendeletekben.


Az egyik fontos módosítás a nyertes fiatal gazdálkodó lakcímére vonatkozik, mely értelmében az ide vonatkozó jogkövetkezmények életbe léphetnek ugyan, de a vállalásoknak való megfelelések, a jelen módosítás értelmében, könnyebbé váltak. Mentesül az ügyfél a mindkét rendeletben meghatározott jogkövetkezmény alól, ha a lakcímet igazoló hatósági igazolványában rögzített tartózkodási hely érvényességi ideje a működtetési időszak alatt lejár, de a lejáratot követő legfeljebb nyolc hónapon belül – a támogatási kérelme szerinti vállalásának megfelelően – „a személyi adat- és lakcímnyilvántartásba vétel céljából bejelenti az életvitelszerű tartózkodási helyét.”

A módosítás értelmében, tehát könnyebbé vált az életvitelszerűen tanyán való tartózkodás feltételeinek teljesítései, de nem szabad elfelejteni, hogy az ide vonatkozó 20%-os visszafizetési jogkövetkezmény továbbra is a rendelet része.

A másik fontos módosítás értelmében változnak a főállásúvá válás feltételei és keretei. Ha az ügyfél támogatási kérelmében vállalta, hogy „d) a  működtetési időszak 3. vagy 4. évének kezdetétől főállású mezőgazdasági termelővé válik, de ennek a kötelezettségének a működtetési időszak 5. évének kezdetétől sem tesz eleget, vagy e kötelezettségét nem tartja fenn a működtetési időszak végéig, akkor a kifizetett támogatási összeg 20%-át köteles intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni”.

A módosítás értelmében könnyítettek a főállásúvá válás feltételein azon pályázók számára, akik vállalták ezen plusz lehetőség betartását. A könnyítés az időpontra vonatkozik: aki legkésőbb a működtetési időszak 5. évének elejétől főállásúvá válik, 20%-os visszafizetési szankcióval számolhat.

A jelenlegi módosítás az alábbi rendeleteket érinti:

Az agrárminiszter 60/2019. (XII. 18.) AM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2014. (IV. 4.) VM rendelet és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet módosításáról. A módosítás a 2019. december 19-én megjelent Magyar Közlönyben érhető el.

A nyerteseknek akár a működtetési időszak alatt is érdemes időnként átolvasni a pályázatukat, a támogatói okiratot, a pályázati felhívást és minden olyan dokumentumot, ami a pályázatnak való megfelelésben segítségre lehet annak érdekében, hogy az utólagos ellenőrzések során is mindent rendben találjanak.


NAK/ Benedek Borbála

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése