Erdőgazdálkodás

Az Erdők Hete programsorozatot az Országos Erdészeti Egyesület indította útjára 1997-ben. A cél a közvélemény figyelmének felhívása az erdők és az erdőgazdálkodás helyzetére, szerepére és aktuális kihívásaira. A programsorozat időközben jelentősen kinőte magát, és az – bár a koordinációs feladatokat továbbra is az Országos Erdészeti Egyesület látja el – az egész erdész szakma szervezésében megvalósuló rendezvényévé, egyfajta erdész ünneppé vált. Sőt, a 2009-es erdőtörvény egy rendelkezése értelmében időközben intézményesült is. A rendezvénysorozat témáját és időpontját azóta ennek megfelelően az erdőkért felelős miniszter jelöli ki.

A 2022. október 3-9. között immár XXVI. alkalommal megrendezésre kerülő rendezvénysorozat központi témája a magyarországi erdőgazdálkodás fenntarthatósága. A téma aktualitását a környezeti változások, valamint az erdőgazdálkodás tartalmát – a környezeti változásokkal is összefüggésben – meghatározó nemzetközi és hazai folyamatok, születő új stratégiák és jogszabályok adják.

Az erdőgazdálkodás fenntarthatóságát sokáig – és évszázadokon át – az jelentette, hogy a meglévő erdőket fenn kell tartani, illetve azokban tartamos, jogszerű és szakszerű erdőgazdálkodási tevékenységet kell folytatni, amelynek a kereteit általánosan jogszabályok, erdőrészlet szinten pedig az erdőgazdálkodási üzem-, majd erdőtervek határozták meg. Az erdőgazdálkodás tehát – az erdők sokrétű közcélú funkcióira tekintettel – már ekkor egy rendkívül szabályozott tevékenység volt, amely összességében az erdei életközösség fennmaradását is biztosította.

A mai, össztársadalmi, illetve multidiszciplináris alapon szerveződő, majd intézményesülő természetvédelem kialakulásával és megerősödésével az erdei életközösségek, illetve az azokat alkotó fajok helyi védelme fokozottabban előtérbe került. Ez a fenntartható erdőgazdálkodás fogalmát, illetve a mögötte meghúzódó közérdekű elvárások körét is jelentősen kibővítette. A természetvédelmi szempontok érvényesítése céljából továbbá a jogalkotási, valamint az üzem-, illetve erdőtervezési egyeztetési folyamatban megjelent egy új közszereplő, a hivatásos természetvédelem.

Végül alattomosan és határozottan bekúszott az életünkbe, illetve egy kis késéssel a köztudatba is a klímaváltozás. Az emberiség a huszonnegyedik órában felismerte, hogy a további negatív változásokat – ha ez még lehetséges – a saját érdekében meg kell állítania, illetve a már bekövetkező változásokhoz alkalmazkodnia kell. Az erdők mindkét vonatkozásban a figyelem középpontjába kerültek. Az erdők és fásítások ugyanis egyik oldalról hozzájárulhatnak az üvegházhatású gázok megkötéséhez, az erdei fatermékek pedig a megkötött széndioxid tartós tárolásához, valamint a fosszilis energiaforrások felhasználásának mérsékléséhez. Emellett az erdők, illetve a fás területek a mezőgazdasági területeken, valamint a lakott területeken védelmet nyújthatnak a klímaváltozás kedvezőtlen hatásaival szemben is.

Feltéve, ha az erdők és a fás területek faállományát, illetve életközösségét magát is meg tudjuk védeni a klímaváltozás kedvezőtlen hatásaitól!!!

Ez tehát az előttünk álló, megtisztelő, de egyben rendkívül összetett feladvány. A megoldás érdekében együtt kell gondolkodnia az erdészeknek, a környezet- és természetvédelemnek, az ipar területén elsősorban a faipari, az energetikai és építőipari szektoroknak, a folyamatokat koordináló politikának és támogatáspolitikának, illetve az egész társadalomnak. Ez az együtt gondolkodás eredményezheti majd azokat az erdőgazdálkodás során betartandó új szakmai módszertani, valamint közcélú elvárásokat, amelyek nyilvánvalóan ismét újra definiálják majd a fenntartható erdőgazdálkodás fogalmát.

Az elkövetkező időszak tehát – ha lennének ilyenek – a bagoly és a hangya csillagjegyében zajlik majd. Bölcsen ki kell találnunk, mit és hogyan csináljunk az erdőgazdálkodás során, hogy az mind környezeti, mind pedig gazdasági értelemben fenntartható legyen, majd nagy szorgalommal és következetesen alkalmaznunk kell a kitalált receptúrát.

Ha ez megvalósul, az lesz az igazi erdészünnep!

NAK / Erdészet

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

Őstermelői adatok lekérdezése

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám