Erdőgazdálkodás

A palyazat.gov.hu honlapon megjelent tájékoztatás szerint módosult a VP5-8.2.1-16 kódszámú, „Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása” című felhívás dokumentációja, amelynek értelmében 2020. november 16-tól ismét lehetőség nyílik – megemelt összegekkel – támogatási kérelmek benyújtására.


Egyre jobban terjed az a felismerés, hogy az intenzív mezőgazdasági művelés a termőföldek jelentős részén nem tekinthető optimális területhasználatnak, mert nem jövedelmező, vagy, mert környezeti és egyben gazdasági problémát – kiélt, kiszáradt, tömörödött talaj, kedvezőtlen klímaviszonyok, szél- és vízerózió stb. – eredményez. Ilyen esetekben a gazdálkodóknak el kell azon gondolkodni, hogy ezeket a területeket milyen módon tudnák biztonságosabban és eredményesebben hasznosítani. Itt jöhetnek képbe az agrár-erdészeti fásítások.  Ezek többek közt jelentős szerepet töltenek be a mezőgazdasági területek mikroklímájának javításában, a deflációs hatások enyhítésében, valamint az intenzíven kezelt terület csökkenése és a biológiai növényvédelmi aktivitás növekedése révén kisebb lesz a peszticid terhelés. A fásítások emellett nagyban hozzájárulnak a biodiverzitás növeléséhez és az üvegházhatású gázkibocsátás csökkenéséhez, amelyek egyre inkább elvárások a mezőgazdálkodással szemben is.

Az előbbi előnyök miatt az agrár-erdészeti fásítások létesítése az erdőtelepítések és a településfásítások mellett az Agrárminisztérium által meghirdetett országfásítási programban is meghatározó szerepet kapott.  Ezzel összhangban a kormány a Vidékfejlesztési Program kapcsolódó támogatási felhívását újra megnyitotta, illetve az agrár-erdészeti fásítások telepítésének támogatása a tervek szerint az új Közös Agrárpolitika keretein belül is kiemelt figyelmet kap majd.

Az agrár-erdészeti fásítási kedv növelése érdekében a VP5-8.2.1-16 kódszámú, „Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása” című felhívásban megemelkedtek támogatási összegek. Az alábbiakban összefoglaljuk a módosítás részleteit.

- 2020. november 16-tól az alábbi határnapokkal tehát ismét benyújthatók a támogatási kérelmek: 2020. december 31., 2021. február 28., 2021. április 30., 2021. június 30., 2021 december 31.

- Megnövekedtek a felhívás keretében támogatott tevékenységek egységköltségei. A következő táblázatban a módosítás előtti és a megemelt összegek szerepelnek:


-    A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg a korábbi 1,76 milliárd forinthoz képest a Vidékfejlesztési Programban rögzített 1,81 milliárd Ft-ra emelkedett.

-    A felhívás 5. számú mellékletében (korábban 6. számú) a méhlegelőnek alkalmas fa- és cserjefajok listájából kikerült az ezüst juhar.

-    A fogalomtárban a „védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajta” meghatározás a jogszabályi változások miatt megváltozott. (*4/2007. (I. 18.) FVM-KvVM együttes rendeletet, ami a védett őshonos mezőgazdasági állatfajták és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták körének megállapításáról szólt, hatályon kívül helyezték. A jelenleg érvényes, vonatkozó szabályozás: az állattenyésztésről szóló 188/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 2 §. 28-29 pontjai szerinti védett, őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták.)

-    A támogatói okirat a felhívással összhangban módosult.

A módosított pályázati dokumentáció innen érhető el.     

 

(NAK/Dósa Ildikó)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése