Adózás

Hamarosan az Országgyűlés elé kerül elfogadásra az „őszi adócsomag”, melynek kamarai tagságot érintő legfontosabb változásai az alábbiak szerint foglalhatók össze:

 1. Az adócsomag legfontosabb eleme az egyéni vállalkozók adózásának markáns átalakítása (vállalkozói tevékenységként bármilyen mezőgazdasági tevékenység is felvehető, ugyanakkor az nem szerepelhet az őstermelői tevékenységek között), az egyéni vállalkozók adózása a jövőben igazodni fog az önálló tevékenységet folytatók adózási szabályaihoz. Főszabály szerint vállalkozásból származó jövedelemnek a bevételek és a költségek különbözete minősülne, és az adóalap a jövedelem 89 százaléka lenne. Az adóalap az összevont adóalap része lesz, így érvényesíteni lehet majd a különböző szja-kedvezményeket is.

A tervezet alapján a főfoglalkozású egyéni vállalkozók járulékalapja várhatóan a minimálbér lesz (magasabb ellátás érdekében természetesen a magánszemélyek vállalhatnak ennél magasabb összeget is). A tb járulék alapja a minimálbér 30 százaléka lesz az olyan egyéni vállalkozók esetében, akik legalább heti 36 órát meghaladó foglalkoztatással járó munkaviszonyban vannak, vagy a jogszabályban részletezett iskolai oktatás keretében tanulmányokat folytatnak.

Kiemelendő lényeges szja-változás (2025. jan. 1-től), hogy a mezőgazdasági őstermelők az egyéni vállalkozókkal analóg módon számolhatnak el értékcsökkenést, így a javaslat értelmében a kizárólag üzemi célú tárgyi eszközeik tekintetében ők is egy összegben, az üzembe helyezés évében számolhatnak el értékcsökkenést. Az ŐCSG tagjainak jelenleg is lehetőségük van az egy összegű leírásra, e tekintetben nem módosul a szabályozás.

 1. Az őstermelőkre vonatkozó főbb társadalombiztosítási szabályokban nem történik lényegi változás.

A kisebb méretű mezőgazdasági őstermelők (a megelőző évi éves minimálbér ötszörösét meg nem haladó bevétellel rendelkező őstermelők) esetén a havi járulékalap továbbra is az előző évi bevételük 15 százalékának egytizenketted része marad, illetve marad a minimálbér 92 százaléka, mint a tb járulék alapja a kezdő mezőgazdasági őstermelők számára, illetve azon őstermelők számára, akiknek a bevétele meghaladja az éves minimálbér ötszörösét.

A tervezet az őstermelőkre vonatkozóan egy jogtechnikai pontosítást tartalmaz. A Tbj. 6. § h) pont hc) alpontja hatályon kívül helyezésre kerül, ugyanis a kiegészítő tevékenységet folytató személy fogalma kiegészül az özvegyi nyugdíjban részesülő, az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött őstermelővel. Az említett személyi körbe tartozó őstermelők a korábbi szabályok szerint sem minősültek az őstermelői jogállásuk alapján biztosítottnak, így ez „csak” formai módosítás. Továbbra sem esik biztosítási kötelezettség alá az őstermelők családi gazdaságának kiskorú tagja, továbbá az az őstermelő sem, aki már más, egyéb jogcímen is biztosított.

 1. Áfa szempontjából érdemes megjegyezni, hogy 2024. január 1-jétől a klasszikus nyomtatványalapú bevallás mellett megjelenik a NAV által készített tervezet és a gépi interfész által benyújtott adatokon alapuló bevallástervezet. Így immáron háromféleképp teljesíthető a bevallási kötelezettség: nyomtatvány benyújtásával, a NAV által elkészített bevallástervezet jóváhagyásával, illetőleg gépi interfész alkalmazásával a NAV részére továbbított adatok alapján, a NAV által elkészített bevallástervezet jóváhagyásával. (Aki a NAV általi bevallástervezet, vagy a gépi interfészen küldött adatok alapján összeállított bevallástervezet útján nyújtja be áfabevallását, mentesül a belföldi összesítő jelentés benyújtása alól.)

Fontos megjegyezni, hogy várhatóan elfogadásra kerül az egyes agrártárgyú törvények deregulációs szempontú módosításáról szóló törvényjavaslat is, amely az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényre (a továbbiakban: Itv.) vonatkozóan is tartalmaz változásokat.

A módosítás értelmében a továbbiakban már nem minősül az Itv.-ben foglalt termőföldszerzéshez kapcsolódó mentességi feltételek megszegésének az az esetkör sem, ha a vagyonszerző földműves a termőföld használatát, hasznosítását olyan erdőbirtokossági társulat javára engedi át, amelyben ő vagy a közeli hozzátartozója társulati érdekeltséggel rendelkezik, vállalva, hogy az 5 éves időtartam hátralévő részére a vagyonszerző földműves, illetve közeli hozzátartozója az erdőbirtokossági társulati tagságát fenntartja.

A módosítás az eddigi szabályozáshoz képest kiterjesztő hatású, tekintettel arra, hogy eddig az Itv. csak a mezőgazdasági termelőszervezet javára (jogszabályban meghatározott feltételekkel) történő termőföldátadás esetén mentesítette a vagyonszerzőt az illeték (kétszeres összegben megállapított) pótlólagos megfizetésének következménye alól.

A törvényjavaslatok az Országgyűlés általi elfogadását követően tekinthetők véglegesnek.

NAK / Dr. Buzás Tivadar

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám