Szaktanácsadás nemzetközi képviselete

Az Agrártudás és Innovációs Rendszer (AKIS) koordinációs szerveinek két napos közgyűlése a spanyolországi Madrid városában került megrendezésre a modernAKIS projekt keretein belül.

A közgyűlés fő témája a szaktanácsadók AKIS-be való beintegrálása és az innovációt támogató szolgáltatások megvalósítása volt. A két napos eseményen a tagállamok delegáltjai előadássorozatokon és networking formájában megvalósuló feladatokon vehettek részt. A gyakorlati programok révén a szakpolitikai és a gyakorlati megvalósítást tekintve tettek javaslatokat.

Az új KAP ST rendelet 15. cikkében megfogalmazott követelmények szerint a szaktanácsadókat és az általuk megvalósított projekteket fontos és progresszív lenne szélesebb körben bevonni az AKIS rendszerébe, együttműködve a kutatókkal, mezőgazdasági termelői szervezetekkel és más érdekelt felekkel egyetemben. Az erre vonatkozó előadásokon olyan koncepcionális megközelítések, szabályok és már megvalósult projektek hangzottak el, amelyeket a 27 tagállam tetszőleges módon beépíthet a saját rendszerébe. A javaslatok között szerepelt a beilleszkedést szolgáló, szaktanácsadóknak szánt tréningek megrendezése is.

További követelmények között szerepelnek az új tanácsadási szolgáltatások, melyeket szükséges kiterjeszteni az antimikrobiális rezisztencia, az innováció és a digitális technológia tématerületeire is. A küldöttek a megvalósítás közben fellépő problémákat és megoldási javaslatokat osztottak meg.

Az interaktív megbeszéléseken a résztvevőké volt a szó. Öt témán belül összesen 7 kérdésre adtak választ a delegáltak, melyek az alábbiak:

 • Szaktanácsadók képesítésének meghatározása az új támogatások tekintetében,
 • szaktanácsadói tevékenység független és pártatlan meghatározása,
 • valamint a szaktanácsadók adatainak nyilvános platformon való közzététele, mely szolgálja a piaci alapon megvalósuló tevékenységüket. 

A műhelytalálkozó célja a koordinációs szervek közötti párbeszéd előmozdítása, illetve a gyakorlatban hasznosítható ismeretek átadása volt, amelyek javítják a politikai döntéshozatali folyamatok hatékonyságát és reagálóképességét.

 

Előadás helyszíne: Caixa Forum Madrid

NAK Szaktanácsadás / Czifra Marietta

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám