Szaktanácsadás nemzetközi képviselete

A munkacsoport a mezőgazdasági ágazatban a tudásátadás fejlesztésének kérdéseivel foglalkozik. Az ülés fő témája az AKIS-rendszer 2027-ig tartó periódusára tervezett feladatok megvalósítása, az operatív csoportok következő generációja, valamint a tanácsadók szerepe az AKIS -ben.

2024. március 21-én a találkozó online formában valósult meg. A résztvevő államok képviselői prezentálták az eddig elért eredményeket, a tanácsadók bevonására tett erőfeszítésekre fókuszáltan. Magyarország részéről az Agrárminisztérium, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és az Agrárközigazgatási szervezet által, a magyar szaktanácsadási rendszerről összeállított anyag került bemutatásra.

 

Operatív csoportok következő generációja

KAP ST vonatkozó intézkedéseit bemutatva meghatározták az AKIS-t érintő feladatokat is. Ezek egyike a résztvevő tagállamok tanácsadóinak bevonása az operatív csoportokba. Az AKIS soron következő, 2023-tól 2027-ig tartó működési időszakára vonatkozó feladatokat különböző tematikus munkacsoportok készítik elő.

Továbbra is a fő célkitűzések között szerepel a szaktanácsadókból álló transznacionális operatív csoportok létre hozása. A résztvevő tanácsadók a hazai platformokon tudnák kamatoztatni az így megszerzett nemzetközi tapasztalatra építő tudást. Ehhez kapcsolódóan terveznek képzéseket megvalósítani, hogy kieszközöljék a leghatékonyabb információ áramlást, ezzel biztosítva a folyamatos és naprakész tudásátadást nemzetek között és országokon belül.

Hangsúlyozták, hogy több tanácsadó részvételére van szükség ahhoz, hogy tervezetten az adott időintervallumon belül megvalósuljanak a projektek.

Felhívták a tagállamok figyelmét, hogy a jövőben nem a meglévő tudományos tevékenységek köré fogják szervezni az operatív csoportokat, hanem a gazdálkodóknak eljuttatott hasznos információ mennyiségét kívánják növelni a szaktanácsadók által.  Megállapították, hogy a kutatási partnerek túlságosan dominánssá váltak az utóbbi időben és így a gazdálkodók, erdészek inkább a kutatás alanyai, mint sem a kedvezményezettjei.

 

Hogyan lehet elérni a nehezen elérhető gazdálkodókat?

A résztvevők jelezték annak szükségességét, hogy a fiatal gazdálkodók bevonásával és azok képzésével növelni lehet a közvetlen információcsere általi szervezeti és egyéni fejlődést. Tehát, annak érdekében, hogy az AKIS a leghatékonyabban működhessen és megoldja mindazon felmerülő problémákat, amelyekkel a gazdálkodóknak kell szembenézniük, ahhoz be kell vonniuk a gazdálkodókat is a működési folyamatba, melynek elsődleges eszköze a tagállami szaktanácsadók bevonása. Ehhez kapcsolódóan az ülésen a résztvevő tagállamok már működő tanácsadói hálózatait mutatták be. E hálózatok prezentálása a jövőbeni célok megvalósítása érdekében nem csak a bizottság számára nyújt hasznos információt, hanem a tagállamok számára is.

 

Tanácsadók szerepe az AKIS-ben

Nemzetiközi tanácsadó hálózat létrehozását szorgalmazzák a vezetők. Az új rendszerbe beintegrált tanácsadók elsajátíthatják a szükséges tudást és innovációs ismereteket, melyeket továbbadhatnak adott ország mezőgazdasági szereplőinek. A végrehajtás terén operatív csoportokban gondolkodnak, de nyitottak más ötletekre is, így például cross-visitek megvalósítására.

A tervek között szerepel a tanácsadók rendszeres képzése és egy pártatlan nemzetközi tanácsadói nyilvántartás létrehozása. Mindezekre vonatkozóan kész programtervvel kíván előállni a szervezet. A tanácsadók széleskörű tudással rendelkeznek, ami arra ösztönzi a tagállamokat, hogy a KAP stratégiai terveinek jövőbeli módosításaiban erősítsék meg azon intézkedéseket, amelyek a hatékony és pártatlan tanácsadást támogatják.

 

NAK Szaktanácsadás / Czifra Marietta

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám