Szabályozó dokumentumok

A szakképzést szabályozó és a szakképzéshez kapcsolódó jogszabályok, hivatalos kiadványok, tájékoztatók.

 

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet

A szakképzésről szóló 2019. év LXXX. törvény és végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) Korm. rendelet szövege egységes szerkezetben (hatályos 2021. szeptember 1-jétől)

Kézikönyv a szakképzési jogszabályok alkalmazásához

Hatályos rendeletek alapján a Szakmajegyzék adatbázisai (2020-tól)

A Szakmajegyzékben szereplő szakmák Képzési és Kimeneti Követelményei, valamint Programtantervei

Új ágazatok és szakmák fordítókulcsa (az egyes ágazatoknak és szakmáknak a korábbi OKJ és a 2020-ban hatályba lépett Szakmajegyzék közötti megfeleltetése)

Kérdések és válaszok a szakképzésről

SZAKKÉPZÉS 4.0 - a szakképzés és felnőttképzés megújításának stratégiája

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény - 2020.01.01-jétől hatályon kívül helyezve, DE az új szakképzési törvény átmeneti rendelkezése a kifutó képzésekre vonatkozóan részben „életben tartja”

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

 

Duális szakmai oktatás

Duális szakmai oktatás a szakképzés új rendszerében - A gazdálkodó szervezetek részvételi
lehetőségei a szakképzésben

Képzőközpontok - Új lehetőség a gazdálkodó szervezetek szakképzésben való részvételére

Kérdések és válaszok a duális szakképzésről

 

Felnőttképzés

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény

A felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet

A szakmai képzés keretében megszerezhető szakképesítések programkövetelményei

Digitális tananyag a megújuló felnőttképzésről

A megújuló felnőttképzés részletes tájékoztatója 2020.

A felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

 

 

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ