Mesterképzés

A mesterképzés célja:

  • a szakemberek szakmai fejlődésének segítése;
  • az egzisztenciális életpálya modell és karrierlehetőség támogatása,
  • a tanulóképzéshez és vállalkozásvezetéshez szükséges ismeretek elsajátításának biztosítása
  • a mindennapi vállalkozási gyakorlathoz szükséges szakmai, gazdasági, pénzügyi, vezetési, munkaügyi és jogi ismeretek megszerzésének támogatása.

A mester cím a duális képzésben megvalósuló szakirányú oktatás feltételrendszeréhez is szorosan kapcsolódik. A feltételrendszert, illetve a duális képzőhelyen oktatókkal szemben támasztott követelményeket a szakképzésről szóló törvény (Szkt[1]) és annak végrehajtásáról szóló kormányrendelet (Szkr[2]) szabályozza.  A szabályozás értelmében, többek között feltétel, hogy az oktató:

  • a duális képzőhely által vállalt szakmának megfelelő, államilag elismert, legalább középfokú szakirányú szakképzettséggel és legalább 5 éves, az érintett szakképzettségnek megfelelő szakmai gyakorlattal;
  • és kamarai gyakorlati oktatói vizsgával rendelkezzen.

Sikeres mestervizsga mentességet biztosít a kamarai gyakorlati oktatói vizsga kötelezettség alól!

A szakképzésért felelős miniszter által közzétett képzési és kimeneti követelmények alapján az agrár ágazatban mesterképzést jelenleg az alábbi 15 szakmában van lehetőség szervezni.

 

Ssz.

Mesterszakma megnevezése

1

Dísznövénytermesztő mester

2

Zöldségtermesztő mester

3

Gyümölcstermesztő mester

4

Kertépítő mester

5

Virágkötő mester

6

Méhész mester

7

Lovász mester

8

Patkolókovács mester

9

Mezőgazdasági gépész mester

10

Pékmester

11

Gyümölcspálinka-gyártó mester

12

Hentesmester

13

Sajtmester

14

Szőlész-borász mester

15

Sörmester

 

 A mesterképzést a jogszabály értelmében a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szervezi. Képzésre és vizsgára jelentkezés: a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara területileg illetékes Megyei Igazgatóságánál.

Mesterképzésre jelentkezhet, aki

  • rendelkezik az adott mesterszakma képzési és kimeneti követelményben meghatározott államilag elismert szakképesítéssel, szakmai végzettséggel,
  • rendelkezik az adott mesterszakma képzési és kimeneti követelményben meghatározott idejű és minőségű szakmai gyakorlattal.

 

Induló képzésekről és feltételekről bővebben a NAK honlapján a https://www.nak.hu/hatosagi-szakmai-ugyek/szakkepzes/47-mesterkepzes, vagy a NAK megyei szakképzési referenseitől http://www.nak.hu/kamara/123-rolunk/megyei-igazgatosagok/18-megyei-igazgatosagok tájékozódhat.

A tájékoztató itt érhető el.

[1] 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről;

[2] 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ