Vízgazdálkodás

Módosult a vízügyi felügyleti kategória a völgyzárógátas halastavakkal és tározókkal kapcsolatos vízjogi engedélyeknél. Erre való tekintettel az üzemeltetőknek módosítaniuk kell az üzemeltetési szabályzatot, amelynek határideje: 2022. augusztus 31.

Országosan közel 820 halastó vagy tározó érintett a jogszabályváltozással, amely rendelkezik a felügyeleti kategóriába sorolásról és az üzemeltetési szabályzat felülvizsgálatáról. A jogszabályváltozás értelémben a völgyzárógátas halastavakat és tározókat mérettől függően 2 csoportba osztja., attól függően, hogy meghaladja-e az alábbi küszöbértéket:

 • 30 hektár völgyzárógátas halastó vagy halastórendszer, valamint az
 • 1 millió m3 tározott vízmennyiségű völgyzárógátas víztározó.

A küszöbértékre vonatkozó szabályozások pedig az alábbiak szerint alakulnak:

 1. Küszöbérték felett: A küszöbértéket meghaladó vízi létesítmények
  • üzemeltetési szabályzatát a vízjogi üzemeltetési engedély hatályának lejártakor, de legkésőbb 2022. augusztus 31-ig,
  • majd ezt követően legalább 5 évenként felülvizsgálja.
  • A vízügyi hatóság ezen vízi létesítményeket az felügyeleti kategóriába sorolja.
 2. Küszöbérték alatt: A küszöbérték alatti vízi létesítmények
  • üzemeltetési szabályzatát a vízjogi üzemeltetési engedély hatályának lejártakor, de legkésőbb 2022. augusztus 31-ig,
  • majd ezt követően legalább 10 évenként felülvizsgálja.
  • A vízügyi hatóság ezen vízi létesítményeket - az egyes felügyeleti kategóriákat érintő besorolás szempontjait figyelembe véve - a II. vagy a III. felügyeleti kategóriába sorolja.

A vízügyi hatóság a vízilétesítményeket és vízhasználatokat a vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás, valamint az ellenőrzés során a létesítmény jellegére és a térség vízgazdálkodásában betöltött szerepére figyelemmel I-IV-ig terjedő felügyeleti kategóriába sorolja:

 1. kategória: a kiemelkedően fontos;
 2. kategória: a nagyobb térséget érintően jelentős;
 • kategória: a helyi jelentőségű;
 1. kategória: a kisebb jelentőségű;

 

Fontos! A területi vízügyi hatóságok a hatósági nyilvántartásuk alapján felmérték az érintett engedélyeket, és 2021. december 31-ig lefolytatták a hivatalból indított eljárásokat a vízilétesítmények vízügyi felügyeleti kategóriáját érintő módosítás érdekében. Továbbá az ügyfelek tájékoztatása érdekében az üzemeltetők részére részletes tájékoztatást is küldtek a 2022. augusztus 31-ei teljesítési határidőre, az eredményes teljesítése érdekében, melyben az üzemeltetési szabályzatok felülvizsgálati szempontjaira és nyilatkozattételi kötelezettségükre hívták fel a figyelmet, továbbá tájékoztatást adtak, hogy 2022 őszén a vízjogi engedélyben foglaltak szerinti üzemeltetést és az üzemeltetési szabályzat felülvizsgálatát helyszíni hatósági ellenőrzés keretében fogják vizsgálni!

 

Az információk tájékoztató jellegűek, a mindekor hatályos jogszabályoknak, valamint hatósági előírásoknak megfelelően kell eljárni.

Vonatkozó jogszabály:

Kérdés esetén forduljon a területileg illetékes vízügyi hatósághoz, amelynek elérhetősége itt található.

 

NAK/Tasnádi G.

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ